Česká republika a NHRI: Jak vytvořit národní lidskoprávní instituci?

Přečtěte si nový policy paper Jana Lhotského, který analyzuje současný stav, výhled a časový plán na vytvoření první národní lidskoprávní instituce (NHRI) v České republice. Tyto instituce ustavila většina států světa a v rámci Evropské unie patří ČR v současné době mezi čtyři poslední země bez NHRI.

Národní lidskoprávní instituce (national human rights institutions, NHRIs) jsou státem vytvořené odborné instituce s širokým mandátem k ochraně a prosazování lidských práv na národní úrovni, které jsou však nezávislé na vládě. Vytváří tak důležitý most mezi státem a občanskou společností, přitom oproti soudům a zavedeným státním orgánům působí na dodržování lidských práv spíše preventivně. 

NHRIs musí dodržovat standardy stanovené v tzv. Pařížských principech OSN. Forma těchto institucí však stanovená není a v praxi se vyskytují v zásadě dva převažující modely – samostatná instituce, nebo přiřazení mandátu NHRI stávající ombudsmanské instituci. Jelikož tato druhá varianta je méně nákladná a Kancelář
veřejného ochránce práv již v určité míře činnost absentující NHRI v České republice nahrazuje, je třeba doporučit, aby se ČR vydala právě směrem rozšíření kompetencí této již existující instituce.

Předložený text diskutuje současný stav, výhled a časový plán na vytvoření NHRI v České republice. Novelu zákona o veřejném ochránci práv je třeba vypracovat tak, aby nový mandát pokrýval celé spektrum lidských práv a plně odpovídal Pařížským principům. Zároveň je v rámci legislativního návrhu namístě zřídit funkci zástupce veřejného ochránce práv, který by agendu NHRI vedl, a rovněž ustavit poradní orgán pro zajištění pluralitního zastoupení společnosti dle Pařížských principů.

Celý PP je k dispozici zde.

Nahoru