Konferenční servis

Public Relations a konferenční servis ÚMV odpovídá za prezentaci aktivit a výstupů činnosti ústavu ve vztahu k veřejnosti.

 Jde zejména o:

  • organizační zajištění vědeckých a vzdělávacích aktivit (konferencí, seminářů, expertních diskusí)
  • tvorbu a správu obsahu internetové prezentace ÚMV
  • rozesílání elektronického newsletteru o aktivitách ÚMV a správa sociálních médií

Ročně PR a konferenční servis organizuje přes šest desítek konferencí, přednášek, seminářů a kulatých stolů, jichž se účastní domácí i zahraniční odborníci na mezinárodní vztahy, členové pražského diplomatického sboru, přední představitelé politického či hospodářského života, ale také pracovníci ministerstev či studenti.

PR a konferenční servis zajišťuje

  • Mgr. Zdeňka Kyselová (pověřena vedením, též koordinátor odborných stáží)
  • Mgr. Tereza Kunická
  • PhDr. Petra Schwarz Koutská - specialistka na komunikaci a PR
    (koutska@iir.cz, 251 108 212)

E-mail: conference@iir.cz
Tel:  251 108 213 
        251 108 228

 

Konfereční tým ÚMV při pořádání akcí používá databázový systém Eventival.

Nahoru