Služby knihovny

Bibliograficko-informační služby

V rámci poradenských a referenčních bibliograficko-informačních služeb jsou:

 • poskytovány komplexní informace o fondu knihovny a informace o dalších publikacích a elektronických zdrojích k tematice mezinárodních vztahů, zahraniční politiky a regionálních studií
 • zpracovávány rešerše a soupisy informačních pramenů (objednávka)
 • zajišťovány exkurze ve knihovně a vzdělávací akce/školení zaměřené na možnosti využívání služeb knihovny a práci s elektronickými informačními zdroji

Výpůjční služby

Knihy, časopisy a dokumentační materiály uložené ve skladu je nutné objednat jeden den před vyzvednutím. Ve studovně může mít uživatel současně objednáno nebo vypůjčeno nejvýše 10 titulů publikací a 2 ročníky časopisu.

Materiály z fondu knihovny a dokumentace jsou zpřístupňovány prezenčně i absenčně.

Absenční výpůjčky:

Absenčně je možné si vypůjčit maximálně tři knihy najednou na dobu 1 měsíce. Absenčně nelze vypůjčit tituly z příručního fondu, časopisy, články a knihy s hodnotou vyšší než 3 500 Kč.

Ve studovně je k dispozici příruční fond (v katalogu v signatuře označení PK):

 • publikace vydané v ÚMV od roku 1990
 • kompletní ročníky časopisů Mezinárodní vztahy, Perspectives a archiv časopisu Mezinárodní politika
 • odborné příručky
 • nejnovější ročenky
 • jazykové slovníky
 • knižní novinky
 • nejnovější ročníky 90ti vybraných nejvýznamnějších titulů časopisů
 • výtisky novin za uplynulý týden


Jestliže požadovaný informační pramen není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna výpůjčku dokumentu z české nebo zahraniční knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby MVS/MMVS (objednávky a informace na studovna@iir.cz).

Možnosti objednávání:

Kopírovací služby

Kopírování z knižního, časopiseckého a části dokumentačního fondu si zajišťují uživatelé sami v prostorách studovny.

Knihovna zajišťuje kopírování pro potřeby MVS a MMVS a pro potřeby spolupracujících informačních institucí.

Ceny kopií:

 • samoobslužné kopírování

            - formát A4: 2,50 Kč
            - formát A3: 4,- Kč

Ceník služeb Knihovny ÚMV

V ceníku služeb najdete výše poplatků za:

 • vystavení čtenářského průkazu
 • kopie z materiálů knihovny
 • tisk
 • kauce za výpůjčku
 • meziknihovní služby (včetně mezinárodních)
 • rešeršní služby

 

Nahoru