New Perspectives

New Perspectives: Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations (ISSN 1210-762X) je recenzovaný odborný časopis, vydávaný třikrát ročně v anglickém jazyce. Vychází od roku 1993 a je recenzován od roku 2002. V roce 2015 proběhla přeměna časopisu z Perspectives na New Perspectives a jeho zaměření primárně na interdisciplinární výzkum politických otázek střední a východní Evropy.

Články přijaté k publikaci v New Perspectives jsou vždy pevně ukotveny v odpovídajícím teoretickém rámci a využívají relevantní metodologické přístupy. Články procházejí vždy anonymním recenzním řízením, jehože se účastní dva až tři světově uznávaní odborníci na danou problematiku. Na základě jejich zprávy je pak článek buď publikován, vrácen k autorovi k dopracování či zamítnut.

Vše o New Perspectives naleznete na https://perspectives.iir.cz/.

Roční předplatné za zvýhodněnou cenu 99 eur si můžete zakoupit na e-shopu. Součástí předplatného jsou i čísla, která byla daný rok již vydána.

Za rok 2018:

1/2018 online i tištěné vydání

2/2018 online vydání

3/2018 online i tištěné vydání

Redakce

Šéfredaktor: Michelsen, Nicholas

E-mail:  nicholas.michelsen@kcl.ac.uk

 Senior Editors

J. Peter Burgess, Ecole Normale Supérieur, Paris
Derek Sayer, University of Alberta

Associate Editors

Alena Drieschova, Cardiff University,
Jonathan Austin, The Graduate Institute, Geneva
Maria Malksoo, University of Kent, Brussels
Jairus Grove, University of Hawaii
Sofia Stolk, TMC Asser Institute, Amsterdam
Benjamin Herborth, University of Groningen
Benjamin de Carvalho, NUPI, Oslo
Filipe dos Reis, University of Erfurt

Assistant Editors

Matyáš Viktora

 

Nahoru