Výzkum na ÚMV

Ústav mezinárodních vztahů se zaměřuje na celý výzkumný cyklus od identifikace témat základního výzkumu přes hledání teoretických a empirických poznatků, jejich publikaci, až po jejich uplatnění v aplikovaném výzkumu, vzdělávání, osvětě a poradenství pro rozhodovací sféru především v následujících oblastech výzkumu a prostřednictvím níže uvedených center.


Hlavní oblasti výzkumu

  • Evropská integrace
  • Mezinárodní bezpečnost
  • Zahraniční politika
  • Globální otázky
  • Teritoriální studia


Výzkumná centra


Více informací

Více informací o výzkumném zaměření lze najít na osobních stránkách:


V souladu s vládní Metodikou klade Ústav mezinárodních vztahů důraz zejména na vznik vynikajících výsledků základního výzkumu v mezinárodním i domácím kontextu. Zároveň vytváří relevantní analýzy a doporučení pro rozhodovací sféru v oblasti aplikovaného výzkumu na národní, visegrádské i unijní úrovni, včetně výzkumu smluvního, zejména pro svého zřizovatele Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Výzkum probíhá v rámci průběžného financování z institucionální podpory i řady projektů základního i aplikovaného výzkumu.


Výzkumní pracovníci a pracovnice, externí spolupracovníci a spolupracovnice i stáže Ústavu mezinárodních vztahů se řídí etickým kodexem.


Internacionalizace

Ústav mezinárodních vztahů klade velký důraz na internacionalizaci svého výzkumu především prostřednictvím členství ve významných evropských výzkumných sítí jako jsou ASEEES, BISA, FORS, IASGP, IFRI, ILA, IPSA, ISA, SFDI, CEEISA, EADI, ECPR, EISA, EPIN, ESIL, European Think-tank Network on China (ETNC), EU Non-Proliferation Consortium, EuroMeSCo, TEPSA, Think Visegrad, UACES.


Recenzované výsledky výzkumu uplatňované v RIV

Nahoru