Kdo jsme

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV), je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí výzkum v oblasti mezinárodních studií. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Aktivity ÚMV jsou financovány z rozpočtu na vědu, výzkum a inovace České republiky, z příspěvků Ministerstva zahraničních věcí ČR, domácích a zahraničních projektů a z prodeje publikací.

Základní cíle

Ústav mezinárodních vztahů vytváří spojnici mezi akademickým světem, veřejností a mezinárodně-politickou praxí. Ve své činnosti sleduje tyto cíle:

 • zajišťovat aktivity spojené s výzkumem oboru mezinárodních vztahů
 • napomáhat při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky
 • zvyšovat povědomí o problematice mezinárodních vztahů mezi odbornou a laickou veřejností

Hlavní aktivity

 • Základní a aplikovaný výzkum mezinárodních vztahů, často v rámci českých i mezinárodních projektů
  (v průměru jde o šest mezinárodních a jedenáct českých projektů za rok).
 • Publikační činnost v podobě sborníků, periodik, monografií, článků v odborné literatuře a doporučení pro politickou praxi (tzv. policy papers).
 • Organizování odborných akcí - konferencí, seminářů, expertních diskusí a prezentací (šest desítek ročně).
 • Spolupráce s řadou prestižních institucí, jako je Evropská komise, Evropský parlament, Central European International Studies Association, Trans European Policy Studies Association, European Consortium for Political Research aj. Z českých institucí lze jmenovat Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Akademii věd ČR a řadu univerzitních pracovišť (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého, Vysoká škola ekonomická v Praze, Metropolitní univerzita, atd.).
 • Služby veřejné knihovny, jejíž fondy obsahují na 70 tis. (zejména zahraničních) titulů, včetně 400 periodik.
 • Vzdělávací činnost ve formě stáží pro studenty a programu doktorského studia, na němž se podílí ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha, o.p.s., (MUP).

Etický kodex výzkumu a protikorupční program


Nahoru