Policy papers

13.04.2021 | Jan Lhotský
Česká republika a NHRI: Jak vytvořit národní lidskoprávní instituci?
Přečtěte si nový policy paper Jana Lhotského, který analyzuje současný stav, výhled a časový plán na vytvoření první národní lidskoprávní instituce (NHRI) v České republice. Tyto instituce ustavila většina států světa a v rámci Evropské unie patří ČR v současné době mezi čtyři poslední země bez NHRI.
30.03.2021 | Tomáš Profant
Závislá trhová ekonomika v Česku a na Slovensku: Základné dáta, politické riešenia
Nový policy paper Tomáše Profanta se věnuje modelu závislé tržní ekonomiky v České republice a na Slovensku. Tato závislost se projevuje dominancí zahraničních firem, které si svoje strategické plánování, investiční a produkční rozhodování či nastavování cen uchovávají v centrálách v domovských státech. V Česku i na Slovensku se nachází produkce s nižší přidanou hodnotou a produktivita práce jako přidaná hodnota ekonomiky roste pomalu zvláště v porovnání například se sousedním Německem. Výzkum a vývoj v závislých ekonomikách sice přítomný je, ale spíše než vývoje nových produktů se týká technické podpory výroby. 
23.03.2021 |
Finský model čelení hybridním hrozbám: inspirace pro Českou republiku
Policy paper představuje finský bezpečnostní systém a jeho schopnosti čelit hybridním hrozbám. Autoři hodnotí aplikovatelnost poznatků na českou bezpečnostní politiku a navrhují několik doporučení.
23.03.2021 |
Konflikt mezi pastevci a farmáři v západní Africe
Policy paper Jana Prouzy popisuje často opomíjený konflikt mezi pastevci a farmáři v západní Africe. Autor analyzuje politické i environmentální souvislosti konfilktu a dává několik doporučení k jeho řešení na regionální i nadregionální úrovni.
01.02.2021 | Jan Daniel
Libanonský ekonomický kolaps a možnosti evropské reakce
Libanon se v minulém roce dostal do zásadní ekonomické a politické krize, která vedla k rychlému nárůstu chudoby jak mezi Libanonci, tak mezi syrskými uprchlíky, a jejíž dopady mohou vést až ke kolapsu státních struktur.
Těžba ve vesmíru: aktuální příležitost pro Českou republiku prosazovat multilaterální mezinárodní řád
Na začátku prosince 2020 sebrala čínská mise Chang’e 5 dva kilogramy měsíčních vzorků, aby po více jak 40 letech donesla na zem kus Měsíce. V reakci na to americká NASA zveřejnila smlouvy se čtyřmi soukromými firmami v hodnotě 25 001 USD za sběr materiálu na Měsíci, resp. za transfer majetkových práv mezi soukromou firmou a NASA, což není smlouva století, ale definuje pravděpodobně precedent století. I přes tyto významné kroky na cestě k využívání nerostných surovin ve vesmíru stále existuje značná právní nejistota, zdali a za jakých podmínek je z hlediska mezinárodního práva možné ve vesmíru těžit.
18.12.2020 | Miroslav Nožina
Myanmarští Rohingové: Příčiny humanitární krize a cesty k jejímu řešení
S potěšením vám představujeme nový policy paper našeho výzkumníka Miroslava Nožiny, který nese název „Myanmarští Rohingové: Příčiny humanitární krize a cesty k jejímu řešení“.
09.12.2020 | Alica Kizeková
Mapping Out EU-South Korea Relations
What is the perspective of key EU member states towards South Korea? While EU-South Korea relations have attracted growing attention in recent years, the relationship between key EU member states and the Asian country remains underexplored.
03.12.2020 | Veronika Bílková
Jak chránit seniory v čase koronaviru?
Pandemie koronaviru představuje bezprecedentní výzvu, jakou Česká republika v posledních desetiletích nezažila. Veronika Bílková se ve svém policy paperu zaměřila na dopad plošných protipandemických opatření na jednu z nejzranitelnějších společenských skupin – seniory. Zkoumá specifické důsledky plošných opatření na tuto skupinu a analyzuje specifické úpravy opatření.
13.11.2020 |
Kosmické smetí jako součást klimatické změny: Kosmopolitně zodpovědný přístup
Podílí se kosmické smetí na klimatické změně? Jaké jsou možné cesty k jeho aktivnímu odstranění z kosmu? Dozvíte se v novém policy paperu, který vzešel z Centra governance nových technologií.


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15