doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA

Senorní výzkumná pracovnice, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 361
bilkova(zavinac)iir.cz
www

Další informace


Přehled


Zaměstnání

2016–současnost: vedoucí Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů
2001–současnost: výzkumná pracovnice ÚMV, v.v.i, Praha
2010–současnost: členka Evropské komise pro šíření demokracie prostřednictvím práva (Benátská komise)
2006–současnost: odborná asistentka katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK
2006–2008: přednášející na Metropolitní univerzitě Praha
2007: přednášející Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů
2002 –2003: přednášející na Univerzitě v Karlových Varech
2001: správní rada odboru mezinárodního práva Ministerstva obrany České republiky
1999–2002: externí spolupracovnice Člověka v tísni (Čečensko)

 Vzdělání

2010–2011: Výzkumný pobyt na University of Cambridge (téma výzkumu: Ozbrojené represálie)
2007: Rigorózní zkouška (JUDr.) na Právnické fakultě UK
2001–2006: Interní doktorské studium na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty UK (dizertační práce: Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu)
2004: Rigorózní zkouška (PhDr.) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (obor: politologie a mezinárodní vztahy)
2003–2004: European Master (E.MA) in Human Rights and Democratisation (práce: Fundamental Standards of Humanity)
1996–003: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – studium summa cum laude (obory: politologie + francouzština, diplomová práce: Humanitární intervence)
1994–2001: Právnická fakulta Univerzity Karlovy – studium summa cum laude (diplomová práce: Vnitrostátní ozbrojené konflikty z hlediska mezinárodního humanitárního práva)
1990–1994: Gymnázium Jana Nerudy Hellichova, Praha

 Jazyky

čeština – mateřský jazyk
angličtina – aktivní znalost
francouzština – aktivní znalost
ruština – aktivní znalost
slovenština – pasivní znalost
španělština – pasivní znalost

 Oblasti zájmu

mezinárodní právo obecně
mezinárodní humanitární právo
mezinárodní trestní právo
lidská práva
použití síly v mezinárodních vztazích
terorismus
mezinárodní sankce

 Členství v organizacích

2019: členka panelu P408 – „Právní vědy, politologie“ GA ČR.
2016–současnost: Členka představenstva organizace European Society of International Law
2015: Členka výběrové komise pro projekt TRANS. MZV, Praha.
2014–současnost: MZV - členka externího týmu expertů v oblasti české zahraniční politiky.
2014–současnost: MZV - členka Meziministerské komise pro implementaci mezinárodního humanitárního práva.
2010–současnost: Členství v Benátské komisi (Evropské komisi pro demokracii prostřednictvím práva Rady Evropy) za Českou republiku. MZV, Praha.
2006–současnost: European Society of International Law
2006–současnost: International Law Association
2003–současnost: Société française du droit international
2001–současnost: Česká společnost pro právo životního prostředí
2001–současnost: Česká společnost pro mezinárodní právo
1998–současnost: Česká společnost pro církevní právo

 Publikace

Knihy a kapitoly knih

 • (2019): Reflections on the Purpose-Based Approach, Heidelberg Journal of International Law, No. 3, 681-683.
 • (2019): Human Rights of Older Persons in International Law, Czech Yearbook of Public and Private International Law, Vol. 10, pp. 231-247.
 • (2019): Article 121, in J. Fernandez, X. Pacreau, Le Statut de Rome: Commentaire Article par Article, 2e Edition, Pedone, pp. 1123-1142.
 • (2019): Article 122, in J. Fernandez, X. Pacreau, Le Statut de Rome: Commentaire Article par Article, 2e Edition, Pedone, pp. 1143-1150.
 • (2019): Global Security Regimes and International Law. In HYNEK Nik, DITRYCH Ondřej, STŘÍTECKÝ Vít (eds). Regulating Global Security. Insights from Conventional and Unconventional Regimes. Palgrave. 2019. ISBN 978-3-319-98599-2. s. 29-52.
 • (2017): Global Prohibition Regimes and International Law. rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague. ISBN 978-3-946915-19-5. In print.
 • (2016): Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 375-393.
 • (2016): Territorial (Se)Cession in Light of Recent Events in Crimea. In: Nicolini, Matteo  –  Palermo, Francesco – Milano, Enrico (eds.): Law, Territory and Conflict Resolution. Law as a Problem and Law as a Solution, Brill/Nijhoff, 2016, 194–218. ISBN 9789004311282.
 • (2016): La succession aux traités internationaux suite à la dissolution des fédérations ex-socialistes après 1990. In: Distefano, Giovanni – Gaggioli, Gloria – Hêche, Aymeric (eds.): La convention de Vienne de 1978 sur la succession d'États en matière de traités. Commentaire article par article et études thématiques. Bruylant, pp. 1809–1856, ISBN 9782802746263.
 • (2015): Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 383–404.
 • (2015): The Czech Republic. In: Kent, Roach (ed.): Comparative Counter-Terrorism Law, New York: Cambridge University Press, s. 457-482.
 • (2015): The Human Rights Dimension of the Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Praha: ÚMV, s. 365-383.
 • (2015): Establishing Direct Responsibility of Armed Opposition Groups for Violations of International Humanitarian Law? In: Gal-Or, Noemi – Ryngaert, Cedric – Noortmann, Math (eds): Responsibilities of the Non-State Actor in Armed Conflict and the Market Place. Theoretical Considerations and Empirical Findings. Leiden: Brill Academic Publishing, s. 263-284.
 • Bílková, Veronika – Kolmaš, Michal – Kolmašová, Šárka – Kořan, Michal (2015): Česká republika v mezinárodních organizacích: Mezi teorií a praxí. Praha: ÚMV.
 • (2015): Aggression – the Supreme International Crime or Not a Crime at all? In: Czech Yearbook of Public and Private International Law. Vol. 6. Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 5–24.
 • (2014): Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv. Praha: Aleš Čeněk.
 • (2014): Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV. ÚMV, Praha, 350–366.
 • (2014): Responsibility While Protecting – An Alternative to R2P, or a Return to its Original Ethos?. Czech Yearbook of Public and Private International Law, Vol. 5, 23–35.
 • (2014): The standard of Equivalent Protection as a Standard of Review. In: Lukasz Gruszczynski, Wouter Werner (eds.): Deference in International Courts and Tribunals. Standard of Review and Margin of Appreciation, Oxford University Press, 272–288.
 • (2014): Constitutional Entrenchment of Social Rights in Europe: Their Definition. In: Narcoso Leandro Xavier Baez, Pavel Šturma, Vincius Almada Mozetič, Martin Faix (eds.): Mecanismos internacionais e internos de efetividade dos dereitos fundamentais, Joacab, 271–288.
 • (2014): Post-Second World War Trials in Central and Eastern Europe. In: Morten Bergsmo, Wui Ling Cheah, Ping Yi (eds): Historical Origins of International Criminal Law, Vol. II, Torkel Opsahl Academic Epublisher, Brussels, 697–734.
 • (2013): Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal - Ditrych, Ondřej (eds.): Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 86-100.
 • (2013): Ensuring Human Security in Armed Conflicts: The Role of Non-State Actors and its Reflection in Current International Humanitarian Law. In: Cedric Ryngaert, Math Noortman (eds): Human Security and International Law The Challenge of Non-State Actors, Intersentia, 29–52.
 • (2010): Odpovědnost za ochranu (R2P): nová naděje nebo staré pokrytectví?. Praha: Ediční oddělení PF UK.
 • (2010): Victims of Armed Conflicts and Their Right to Reparation Under International Humanitarian Law. In: Nowakowski-Malusecki,J. (ed.): Miedzynarodowe prawo humanitarne, Katowice.
 • (2007): Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu. Praha: Ediční oddělení PF UK.
 • (2007): Ozbrojené represálie v současném mezinárodním právu. In: Šturma, P. (ed.): Právní následky mezinárodně protiprávního chování, Pocta Čestmíru Čepelkovi k 80. narozeninám. Praha: Karolinum.
 • (2007): Belligerent Reprisals in International Humanitarian Law – Too Little or Too Much Humanity? In: Conducción de hostilidades y Derecho Internacional Humanitario A propósito del Centenario de las Convenciones de La Haya de 1907". Colección "Estudios de Derecho Internacional", nº 9, Pontificia Universidad Javeriana/ Biblioteca Jurídica Diké, Bogotá/Medelín.
 • (2004): Tůma, M. a kol. Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. Brno: Ústav strategických studií, 2004.
 • (2004): Česká republika v mezinárodních organizacích. In: Pick, Otto. – Handl, Vladimír a kol.: Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004: Úspěchy, problémy a perspektivy, 177–188. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2004): L’Etat déstructuré et le droit international humanitaire. In: The Role of the State in the 21st Century. Bern.
 • Šturma, P. - Nováková, J. - Bílková V. (2003): Mezinárodní a evropské instrumenty proti terorismu a organizovanému zločinu. Praha: C. H. Beck.
 • (2000): Mezinárodní humanitární právo". In: Sborník ze studentské vědecké konference. Praha: PF UK.

Odborné články

 • (2018): Foreign Terrorist Fighters and International Law. Groningen Journal of International Law, vol 6(1): Terrorism and International Law, 1-23.
 • (2018): Urážka hlavy státu jako trestný čin? Právník, Vol. 157, No. 3, 169-186.
 • (2017): The Threads (or Threats?) of a Managerial Approach: Afterword to Laurence Boisson de Chazournes’ Foreword. European Journal of International Law, Vol. 28 (2017) No. 4.
 • (2016): Antonín Hobza – naivní snílek, nebo opatrný realista? Právník, 1/ 2016, 93104.
 • (2015): Symbols of Illiberalism in the World of Liberal States. Baltic Journal of International Law, Vol. 15, No. 1, 2015, 249267.
 • (2015): Idealisté, nebo fanatici? Zahraniční (terorističtí) bojovníci z pohledu mezinárodního práva. Jurisprudence, Vol. 24, No. 6, 1623.
 • (2015): Legalita ozbrojené intervence na ochranu krajanů. Acta Universitatis Carolinae: Iuridica, Vol. 61, No. 4, 201212.
 • (2015): Armed Opposition Groups and Shared Responsibility. Netherlands International Law Review, Vol. 62, No. 1, 6989.
 • The Use of Force by the Russian Federation in Crimea. Heidelberg Journal of International Law (Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht), Vol. 75, No. 1, 2750.
 • (2014): Mezinárodněprávní aspekty aktuálního vývoje na Krymu. Jurisprudence, No. 3, 3441.
 • (2014): Nevina či vina? Případ Gotovina. Trestněprávní revue, No. 3, 6165.
 • (2014): Princip nulla poena sine lege z pohledu evropského systému ochrany lidských práv. Jurisprudence, No. 1, 39.
 • (2014): Mezinárodní právo obětí terorismu: slibný vývoj, nebo zbytečné tříštění systému?. Právník, No. 1, 122.
 • (2014): Belligerent Reprisals in Non-International Armed Conflicts. International and Comparative Law Quarterly, No. 1, 135.
 • Bílková, Veronika Šimáčková, Kateřina (2013): Střední Evropa (znovu) na scéně. Červnové zasedání Benátské komise. Bulletin Aktuální otázky lidských práv, 7/2013, 1213.
 • (2013): Vliv rezoluce Valného shromáždění OSN 67/19 na právní postavení Palestiny. Jurisprudence, 5/2013, 1013.
 • Bílková, Veronika Šimáčková, Kateřina (2013): Co nového v Benátkách. Bulletin Aktuální otázky lidských práv, 3/2013, 46.
 • (2013): Vzor, nebo odstrašující příklad? Reforma soudnictví v Bosně a Hercegovině. Právník, 3/2013, 272283.
 • (2013): Arabské jaro a uznání povstalců – za co vlastně? Mezinárodní politika 1/2013.
 • (2013): Cena za krvavé diamanty. Zvláštní soud pro Sierra Leone a proces s Charlesem Taylorem. Trestněprávní revue, 1/2013, 1017.
 • (2010): Treat Them as They Deserve!? Three Approaches to Armed Opposition Groups under Current International Law. Human Rights and International Legal Discourse, 4/2010.
 • (2009): Private Military and Security Companies and/as Unlawful Combatants. EUI Working Paper, 12/2009.
 • (2008): Ochrana lidských práv za ozbrojeného konfliktu – přístup Evropského soudu pro lidská práva. Právník, 1/2008.
 • (2008): Ve jménu boje proti terorismu? Mimořádná předávání a ochrana lidských práv. Trestněprávní revue, 1/2008.
 • (2007): Victims of War and Their Right to Reparation for Violations of International Humanitarian Law. Miskolc Journal of International Law, 4/2007.
 • (2007): Spravedlnost nebo msta? Ohlédnutí za procesem se Saddámem Husajnem. Právní rozhledy, 14/2007.
 • (2007): Zamyšlení nad rozsudky Soudu prvního stupně ES o zmrazení finančních prostředků jednotlivců podezřelých z podpory terorismu. Právní rozhledy, 3/2007.
 • (2007): Když velmoci řeknou ne… Právo veta v Radě bezpečnosti OSN. Mezinárodní politika, 4/2007.
 • (2006): Lední medvědi a jejich ochrana ve vnitrostátním a mezinárodním právu. České právo životního prostředí, 2/2006.
 • (2006): Zamyšlení nad studií Obyčejové mezinárodní humanitární právo. Právník, 10/2006.
 • (2006): Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu. Právník, 6/2006.
 • (2005): Komu zvoní hrana, aneb co dál s Poručenskou radou OSN. Mezinárodní politika, 9/2005.
 • (2005): Vybrané právní otázky prevence a represe chemického terorismu. Trestněprávní revue, 5/2005.
 • (2003): Nové regionální protiteroristické instrumenty přijaté po 11. září 2001. Mezinárodní politika, 8/2003.
 • (2003): Sankce OSN z pohledu mezinárodního práva. Mezinárodní politika, 6/2003.
 • (2003): Boj proti terorismu a Rada Evropy. Trestněprávní revue, 3/2003.
 • (2002): Ultraterorismus a právní úprava boje s ním. Bezpečnostní témata, 3/2002.
 • (2002): Islám a terorismus na Blízkém východě. Mezinárodní vztahy, 3/2002.
 • (2002): Úvod do ekoterorismu. České právo životního prostředí, 3/2002.
 • (2002): Mezinárodní trestní soud – nový nástroj mezinárodní spravedlnosti. Bezpečnostní témata, 2/2002.
 • (2002): Boj proti terorismu a mezinárodní právo. Mezinárodní politika, 1/2002.
 • (2002): Nové konflikty: konflikty po rozpadu bipolárního světa. Bezpečnostní témata, 1/2002.
 • (2001): Klasifikace ozbrojených konfliktů devadesátých let. Mezinárodní politika, 7/2001.
 • (2001): Mezinárodněprávní aspekty boje proti terorismu. Bezpečnostní témata, 1/2001.

Ostatní

Recenze a recenzní eseje

 • (2015): Miroslav Tůma: Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování. Historie a vojenství, 3/2015, 150151.
 • (2013): Recenze knihy – C. F. de Casadevante Romani: International Law of Victims. Czech Yearbook of Public & Private International Law. 2013, vol. IV, 309312.
 • (2005): Moseley, Alexander and Norman, Richard (eds.): Human Rights and Military Intervention. In: Journal of International Relations and Development. Vol. 8, No. 1, March 2005, 9699.
 • (2004): Romain Yakemtchouk: La bonne foi dans la conduite internationale des états. Mezinárodní vztahy, 3/2004, 8790.
 • (2004): Olivier Lepick, Jean-François Daguzan: Le terrorisme non conventionnel. Mezinárodní vztahy, 2/2004, 6669
 • (2003): The Responsibility to Protect – Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. Mezinárodní vztahy, 3/2003, 98102.
 • (2002): O kapitalismu a lidských vášních. Mezinárodní vztahy, 2/2002, 8992.


 Publicistika

Příspěvky na odborných  konferencích a seminářích

 • Vyrovnání se s minulostí v justici, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, 23 . 8. 2019.
 • Česká politika lidských práv v Číně: Zajímá nás ještě? Ústav mezinárodních vztahů,  3. 1. 2019.
 • Intervention by Invitation. Max Planck Trialogues on the Law of Peace and War, 8.-9. 11. 2018 Heidelberg.
 • Observing the “Shrinking space” – Perspectives of Council of Europe institutions, civil society, and academia. Shrinking space for civil society: its impact on young people and their organisations, 7. 11. 2018 Strassbourg.
 • Lidská práva v mezinárodním právu a v zahraniční politice ČR. Přednáška pro Diplomatickou akademii, 5. 11. 2018.
 • Zranitelnost v právu lidských práv (workshop), Brno,  2. 11. 2018 Brno, (GAČR Lidská práva starších osob).
 • Ochrana kulturních statků za ozbrojeného konfliktu + Migrace a mezinárodní humanitární právo. Přednášky pro Český červený kříž, 4. 11. 2018.
 • Rule of Law and International Law. Vienna Law School, 31.10. 2018.
 • The European Convention on Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in the Central and East-European States: A View from the Venice Commission. The European Court of Human Rights in East-West Relations: Norms, Values and Legal Politics, Moskva, 18. – 19. 5. 2018.
 • Recent Challenges to Democracy and Human Rights. Democracy and law in European integration and  in international relations, Szeged, 10. – 11. 5. 2018.
 • Sovereignty and Property. MPIL Momentum: The Long Shadow of the Russian Revolution: Its Legacy in International Law. Berlín, Německo, 12. 10. 2017.
 • ESIL Prague - Nottingham Symposium: Non-UN Sanctions and International Law. Czernin Palace of the Ministry of Foreign Affairs, 5. 5 .2017.
 • Úmluva o zákazu chemických zbraní včera, dnes…a zítra? Ministerstvo zahraničních věci České Republiky, 19. 4. 2017.
 • Máme stát o stát? Proměny státu ve 21. století. Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let. Ústav mezinárodních vztahů. 9. 11. 2016.
 • Czech Foreign Policy in Turbulent Times 1. 8th International Symposium "Czech Foreign Policy". Czernin Pallace of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. 22. 9. 2016.
 • Migration: An Opportunity, Not a Threat? IIR Lecture Hall, Nerudova 3, 25. 4. 2016.
 • Human Rights in the Democratic People´s Republic of Korea. Slyšení v Evropském parlamentu, Brussel, 20. 4. 2016.
 • Lidská práva a terorismus, Festival vědy, Praha, 21. 5. 2016.
 • Účast v panelu na téma Migration: An Opportunity, Not a Threat?, návštěva zvláštního zpravodaje generálního tajemníka OSN pro lidská práva migrantů Prof. Francois Crépeau, Ústav mezinárodních vztahů, 25. 4. 2016.
 • Inaugurace Centra pro mezinárodní právo, přednáška prof. Anny Peters, Ústav mezinárodních vztahů, 31. 3. 2016.
 • The Use of Force Against ISIS: Is International Law Changing? IIR Lecture Hall, 31. 3. 2016.
 • Reading Intervention to Protect Compatriots into the UN Charter? The Evolutionary Interpretation of Treaties: The UN Charter and the European Convention on Human Rights Facing Modern Challenges, Moskva, 5. 2. 2016.
 • Sovereignty and Property. A Century After the Russian Revolution: Its Legacy in International Law, Heidelberg, 19. 5. 2016.
 • Přednáška Russian Approaches to International Law, přednáška prof. Lauriho Malksoo a Dr. Marie Isayevy, Ústav mezinárodních vztahů,16. 5. 2016.
 • Non-State Actors. Final Report of the ILA Committee on Non-State Actors. International Law Conference, Johannesburg, 7.–11. 8. 2016.
 • The Case-Law of the European Court of Human Rights on Persons with Disabilities. The Constitutional Protection Of Vulnerable Groups: A Judicial Dialogue. Santiago de Chile, 4. – 5. 12. 2015.
 • Judicial Reform in Bosnia and Herzegovina: The View of the Venice Commission. Politics of Judicial Independence and Judicial Accountability. Praha, 16.– 17. 10. 2015.
 • International Criminal Court. VII. Congresso Internacional História do Direito, Recife. Brazílie, 9.– 10. 10. 2015.
 • Lustration: the Experience of Czechoslovakia/the Czech Republic. Past And Present-Day Lustration: Similarities, Differences, Applicable Standards. Praha, 7. 9. 2015.
 • New Challenges to the Classification of Armed Conflicts. XX Congress of the International Society for Military Law and the Law of War on Current International Crises and the Rule of Law. Praha, 14.–18. 4. 2015.
 • Legalita ozbrojené intervence na ochranu krajanů. Právo a zájem státu o menšiny-krajiny za hranicemi, Praha, 17. 2. 2015.
 • Post-World War II Trials conducted in Central and Eastern Europe. The Historical Origins of International Criminal Law, Hongkong, 2014.
 • Constitutional Entrenchment of Social Rights in Europe: Their Definition. Protecting Economic and Social Rights in times of Economic Crisis: What Role For The Judges. Ouro Preto, 2014.
 • Enhancing Human Security in Armed Conflicts – the Role of Non-State Actors and its Reflection in Current IHL, Human Security: Past Experiences and Future Prospects, Oxford, 2014.
 • The Use of Force by the Russian Federation in Crimea. Workshop on International Law Aspects of the Crimean Crisis, Heidelberg, 2014.
 • The Annexation of Crimea.Law, Territory and Conflict Resolution, Verona, 2014
 • Haagské právo, Právnická fakulta UK, Praha, 2014.
 • Odpovědnost za ochranu, ČČK, Praha, 2014.
 • Účast na zasedání Meziministerské komise pro implementaci MHP.
 • Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky. Mezinárodní sympozium „Česká zahraniční politika“ - Demokracie a demokratizace, MZV ČR, Praha, 13. 11. 2013.
 • Účast na zasedání Meziministerské komise pro implementaci MHP.
 • Protiteroristická opatření Rady Evropy po 11. září 2001. Konference Terorismus a protiterorismus v evropském kontextu, Praha: 2007.
 • Mezinárodní úmluva OSN o potlačování financování terorismu. Konference Boj proti financování terorismu v podmínkách ČR ve srovnání s modely USA a Německa, Praha: 2005.
 • Eco-Terrorism and Other Forms of Single Issue Terrorism in the Contemporary World. Konference na téma Právní aspekty boje proti terorismu, Praha: 2005.
 • La protection des biens culturels dans le cadre des conflits armés non-internationaux. European Society of International Law Forum, Ženeva (Švýcarsko): 2005.
 • L’Etat déstructuré et le droit international humanitaire. Conference on the Role of the State in the 21st Century, Bern (Švýcarsko): 2003.
 • Terrorism and War". Conference on the Challenges of the 21st Century and the role of international law, Havana (Kuba): 2002.

 Výzkumné projekty

2014–2016: Česká zahraniční politika a "post-západní" globální řád. Grantový projekt GAČR č. GA14-27496S, spoluřešitelka.
2013–2016: Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza. Grantový projekt GA ČR č. GA13-26485S, spoluřešitelka.
2012–2013: Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti a efektivity členství a působení ČR v mezinárodních organizacích. Grantový projekt TA ČR (Omega) č. TD010175, spoluřešitelka.
2007–2009: Ochrana lidských práv v rámci boje proti terorismu. Výzkumný projekt GAČR, hlavní řešitelka.
2007–2009: Sebeobrana v mezinárodním právu - vývoj institutu a jeho proměny po skončení studené války. Výzkumný projekt Akademie věd ČR, hlavní řešitelka.
2006–2008: Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law. Mezinárodní projekt, koordinátorka za ÚMV, v.v.i.
2003–2004: Vyhodnocení reformního úsilí Kofiho Annana v OSN a jeho perspektivy. Výzkumný projekt MZV ČR, hlavní řešitelka.
2003: Politika jedné Číny a mezinárodně právní rámec principu 'jedna země, dva systémy', postavení Tchaj-wanu". Výzkumný projekt MZV ČR, spoluřešitelka.
2003: Nová Národní bezpečnostní strategie USA. Výzkumný projekt MZV ČR, spoluřešitelka.
2003: Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti mezinárodnímu terorismu. Výzkumný projekt MZV ČR, spoluřešitelka.
2002: Mezinárodní sankce jako donucovací nástroj řešení sporů v mezinárodních vztazích a jejich místo, úloha a dopady na českou zahraniční politiku". Výzkumný projekt MZV ČR, spoluřešitelka.
2002: Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku. Výzkumný projekt MZV ČR, spoluřešitelka.

 Soutěže a ocenění

2006: Bolzanova cena za dizertační práci
2004: ocenění za vynikající studijní výsledky v programu E.MA Degree in Human Rights and Democratisation.
2001: cena Josefa Hlávky udělovaná nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.
2001: cena Gilbert-Apollis pro nejlepšího řečníka frankofonního kola soutěže Jean-Pictet v mezinárodním humanitárním právu, Laprugne (Francie).
2001: účast na soutěži Jean-Pictet (zabývající se mezinárodním humanitárním právem) organizované MVČK, Laprugne (France).
2000–2003: účast na soutěži René Cassin (zabývající se Evropskou úmluvou lidských práv) organizovaná Radou Evropy, Štrasburk (Francie), 2000 (obhájce), 2001 (právní a jazykový poradce), 2003 (vedoucí studentského týmu).
2000: první místo ve Studentské vědecké konferenci věnované problematice lidských práv organizované Karlovou univerzitou (práce na téma Mezinárodní humanitární právo), Praha.

Nahoru