Novinky

13.04.2021 | Jan Lhotský
Česká republika a NHRI: Jak vytvořit národní lidskoprávní instituci?
Přečtěte si nový policy paper Jana Lhotského, který analyzuje současný stav, výhled a časový plán na vytvoření národní lidskoprávní instituce (NHRI) v České republice. Tyto instituce ustavila většina států světa a v rámci Evropské unie patří ČR v současné době mezi čtyři poslední země bez NHRI.
12.04.2021 |
Vyšlo první letošní číslo Mezinárodní politiky s tématem České předsednictví v Radě EU: priority a cíle
Česká republika bude předsedat Radě Evropské unie v druhé polovině roku 2022. Jeho podoba vyšle signál, nejen jak nás budou do budoucna vnímat naši evropští partneři, ale i jak česká veřejnost bude přistupovat k Evropské unii. Co jsou hlavní úskalí českého předsednictví? Jaké priority bychom si měli vytknout a čeho se naopak vyvarovat? Proč je na první pohled administrativní povinnost tak velkou událostí pro národní státy? Odpovědi na tyto a další otázky si můžete přečíst v nejnovějším čísle Mezinárodní politiky.
07.04.2021 | Daniel Šitera
Exploring neoliberal resilience
Why is neoliberalism still ruling the Czech economic thinking and economic policies, while it has been challenged in Poland, Hungary, and other states after the global economic crisis?
23.03.2021 |
Finský model čelení hybridním hrozbám: inspirace pro Českou republiku
Policy paper představuje finský bezpečnostní systém a jeho schopnosti čelit hybridním hrozbám. Autoři hodnotí aplikovatelnost poznatků na českou bezpečnostní politiku a navrhují několik doporučení.
23.03.2021 |
Konflikt mezi pastevci a farmáři v západní Africe
Policy paper Jana Prouzy popisuje často opomíjený konflikt mezi pastevci a farmáři v západní Africe. Autor analyzuje politické i environmentální souvislosti konfilktu a dává několik doporučení k jeho řešení na regionální i nadregionální úrovni.
Diversification rationality against securitization?
Diversification rationality against securitization? This question was discussed by Czech experts Zbyněk Dubský, Lukáš Tichý, and Daniel Pavliňák in their latest article. The paper identifies economic and political criteria for comparing the gas pipeline project options and creates a methodological framework via an index for evaluation and comparison of the individual projects. Is there a possibility of new routes for gas supply to the EU? Will the infrastructure change?
Speaking of Hybrid Warfare
What do we speak of when we speak of ‘hybrid warfare’, a term that has become prominent in discussions of Czech and European security? Our researchers Jan Daniel and Jakub Eberle show in their new article in the Cooperation and Conflict journal that this question is difficult to answer, as the discourse of hybrid warfare is not only vague, but also consists of multiple, and at times contradictory, stories.
04.03.2021 |
Political science in Central and Eastern Europe
Has Czech political science succeeded in integrating itself into the European field? A scientific article co-authored by Jakub Eberle argues that Czech and Central European scholars have so far not managed to close the gap separating them from Western Europe.
22.02.2021 |
Kulturní diplomacie není periferií zahraniční politiky. Přináší jí náboj i emoce.
Záznam debaty k podcastu Jazzman vs. špioni si zájemci mohou poslechnout také na sociálních sítích. Ve středu 17. února proběhla veřejná debata k podcastu Jazzman vs. špioni. Debata se zaměřila na roli kultury a vědy v image České republiky, dotkla se předsednictví ČR v EU, programových priorit pro českou kulturní diplomacii včetně lidských práv a udržitelného rozvoje, i dopadu pandemie na tuto oblast.  Exkluzivními hosty únorového setkání byl Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí ČR, autorka podcastu Jitka Pánek Jurková, ředitelka Českého centra Brusel, Eliška Tomalová, vedoucí Katedry evropských studií IMS FSV UK, a politolog Petr Drulák z Ústavu mezinárodních vztahů.
19.02.2021 |
Protester-Police Fraternization in the 2013 Gezi Park Uprisings
The number of anti-regime protests is significantly rising across the globe. Social media is often filled with videos and images showing police brutality targeting demonstrators. Oftentimes, the governments send their police forces to the ground to stop the protests. With the digitalization of these encounters, our study shows that the micro-dynamics of protestor-police interactions are often of a more complex nature than what is presented in the media or social media.


1 2 3 4 5 6 7 8 ... 79