Centrum globální politické ekonomie

Centrum globální politické ekonomie zkoumá vzájemné provázání politické a ekonomické moci v mezinárodních vztazích, jehož pochopení je klíčové pro strategické rozhodování státních i nestátních aktérů v současném globalizovaném světě. Centrum se zaměřuje na zkoumání víceúrovňové vládnutí v různých globálních regulačních režimech a měnící se produkční či finanční toky včetně rozvojové pomoci a energetických vztahů. Dále řeší z nich vyplývající socio-ekonomické nerovnosti a mocenské asymetrie mezi a napříč jednotlivými světovými regiony, národními ekonomikami, společenskými skupinami anebo genderovými vztahy.

Vedoucí centra: D. Šitera

Team: T. Dopita, O. Horký-Hlucháň, M. O’Sullivan, T. Profant

Výzkumná skupina pro energetickou politiku

Výzkumná skupina energetické politiky (VSEP) se zaměřuje na identifikaci hlavních otázek energetické politiky a bezpečnosti EU. Stejně tak se VSEP věnuje vnější dimenzi energetické politiky a bezpečnosti EU ve vztahu ke stávajícím a potenciálním dodavatelům v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA), subsaharské Afriky, vybraných zemí Asie, Severní Ameriky a Latinské Ameriky. Primárním cílem VSEP je průběžně monitorovat a analyzovat problematiku vnitřní dimenze energetické politiky a bezpečnosti EU a její energetické vztahy vůči zvoleným regionům. 

Vedoucí výzkumné skupiny a zástupce vedoucího Centra globální politické ekonomie – L. Tichý

Team: Z. Dubský, J. Mazač, N. Odintsov, M. Zubko

Nahoru