Česká zahraniční politika: Analýza ÚMV

Odpovědi na to, jaká byla česká zahraniční politika v předchozích letech, poskytuje již od roku 2007 edice „Česká zahraniční politika: Analýza ÚMV“ vydávána Ústavem mezinárodních vztahů a jeho spolupracovníky. Autorský tým klade důraz na kontinuitu a to, jak personální, tak i tematickou – každá kniha se skládá z pěti kapitol, počínaje tvorbou a kontextem české vnější politiky v daném roce, kde bývá rozebírán i její mediální kontext, další částí je evropský a bezpečnostní rozměr, na což navazuje středoevropský rozměr české zahraniční politiky, poté jsou rozebrány dvoustranné vztahy České republiky s vybranými zeměmi a regiony, kde se pravidelně objevují USA, Rusko, VB, Francie, státy východní dimenze Evropské politiky sousedství, Blízkého východu, Balkánu, Dálného východu, subsaharské Afriky a jiné. Poslední kapitolou jsou multilaterální vztahy a ostatní tematické oblasti české zahraniční politiky jako například lidskoprávní anebo kulturní rozměr této politiky.

   

  2016    2015    2015(EN)  2014    2013    2012     2011      2010      2009     2008 

2017

 1. Analysing the Czech Republic’s Foreign Policy in 2017 
 2. The European Dimension of the Czech Foreign Policy 
 3. The Visegrad Co-operation, Poland, Slovakia and Austria in the Czech Foreign Policy
 4. The Federal Republic of Germany in the Czech Foreign Policy
 5. France and the United Kingdom in the Czech Foreign Policy
 6. The Czech Foreign Policy Towards the Balkans and Turkey
 7. The Eastern Partnership States in the Czech Foreign Policy
 8. The United States in the Czech Foreign Policy
 9. Russia in the Czech Foreign Policy
 10. The Middle East and the Maghreb in the Czech Foreign Policy
 11. Sub-Saharan Africa in the Czech Foreign Policy
 12. The Czech Foreign Policy in the Asia Pacific
 13. Latin America in the Czech Foreign Policy
 14. Foreign Security Policy of the Czech Republic
 15. The Economic Dimension of the Czech Foreign Policy
 16. Energy in External Relations of the Czech Republic
 17. Human Rights Dimension of the Czech Foreign Policy
 18. The Development Dimension of the Czech Foreign Policy
 19. Public Diplomacy
 20. Whither the Czech Foreign Policy?

Appendices

Selected Literature about Czech Foreign Policy Published in 2017

2016

 1. Konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2016 

 2. Evropský rozměr české zahraniční politiky

 3. Spolková republika Německo v české zahraniční politice 

 4. Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice 

 5.  Spojené státy americké v české zahraniční politice 

 6.  Rusko v české zahraniční politice 

 7.  Státy Východního partnerství v české zahraniční politice 

 8.  Balkánský rozměr české zahraniční politiky

 9.  Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice

 10.  Francie v české zahraniční politice 

 11.  Dálný východ v české zahraniční politice 

 12.  Subsaharská Afrika v české zahraniční politice 

 13.  Latinská Amerika v české zahraniční politice 

 14.  Multilaterální rozměr české zahraniční politiky 

 15.  Hospodářský rozměr české zahraniční politiky  

 16.  Energetika ve vnějších vztazích České republiky 

 17.  Rozvojový rozměr české zahraniční politiky 

 18.  Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky 

 19.  Kulturní rozměr české zahraniční politiky 

2015

 1.  Konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2015

 2.  Mediální kontext české zahraniční politiky

 3.  Evropský rozměr české zahraniční politiky

 4.  Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky

 5.  Spolková republika Německo v české zahraniční politice

 6. Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice

 7.  Spojené státy americké v české zahraniční politice

 8.  Rusko v české zahraniční politice

 9.  Státy Východního partnerství v české zahraniční politice

 10.  Balkánský rozměr české zahraniční politiky

 11.  Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice

 12.  Francie v české zahraniční politice

 13.  Velká Británie v české zahraniční politice

 14.  Dálný východ v české zahraniční politice

 15.  Subsaharská Afrika v české zahraniční politice

 16.  Latinská Amerika v české zahraniční politice

 17.  Multilaterální rozměr české zahraniční politiky

 18.  Hospodářský rozměr české zahraniční politiky 

 19.  Energetika ve vnějších vztazích České republiky

 20.  Rozvojový rozměr české zahraniční politiky

 21.  Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky

 22.  Kulturní rozměr české zahraniční politiky

 O autorechPřílohy | Seznam zkratek | Vybraná literatura 

 

2015 (EN)

  1. The Conceptual Framework and the International and Internal Political Context of the Czech Foreign Policy in 2015

  2. The Media Context of the Czech Foreign Policy

  3. The European Dimension of the Czech Foreign Policy

  4. The Security Dimension of the Czech Foreign Policy

  5. The Federal Republic of Germany in the Czech Foreign Policy

  6. The Visegrad Cooperation, Poland, Slovakia, and Austria in the Czech Foreign Policy

  7. The United States of America in the Czech Foreign Policy

  8. Russia in the Czech Foreign Policy

  9. The Countries of the Eastern Partnership in the Czech Foreign Policy

  10. The Balkan Dimension of the Czech Foreign Policy

  11. The Middle East, the Mediterranean, and Afghanistan in the Czech Foreign Policy

  12. France in the Czech Foreign Policy

  13. The Far East in the Czech Foreign Policy

  14. Great Britain in the Czech Foreign Policy

  15. Sub-Saharan Africa in the Czech Foreign Policy

  16. Latin America in the Czech Foreign Policy

  17. The Multilateral Dimension of the Czech Foreign Policy

  18. The Economic Dimension of the Czech Foreign Policy

  19. Energy in the External Relations of the Czech Republic

  20. The Development Dimension of the Czech Foreign Policy

  21. Human Rights Dimension of the Czech Foreign Policy

  22. The Cultural Dimension of the Czech Foreign Policy

About the authors | Appendix | List of abbreviations | Reference list

 

2014       

 1.  Konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2014

 2.  Mediální kontext české zahraniční politiky

 3.  Evropský rozměr české zahraniční politiky

 4.  Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky

 5.  Spolková republika Německo v české zahraniční politice

 6.  Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice

 7.  Spojené státy americké v české zahraniční politice

 8.  Rusko v české zahraniční politice

 9.  Státy Východního partnerství v české zahraniční politice

 10.  Balkánský rozměr české zahraniční politiky

 11.  Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice

 12.  Francie v české zahraniční politice

 13.  Velká Británie v české zahraniční politice

 14.  Dálný východ v české zahraniční politice

 15.  Subsaharská Afrika v české zahraniční politice

 16.  Latinská Amerika v české zahraniční politice

 17.  Multilaterální rozměr české zahraniční politiky

 18.  Hospodářský rozměr české zahraniční politiky 

 19.  Energetika ve vnějších vztazích České republiky

 20.  Rozvojový rozměr české zahraniční politiky

 21.  Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky

 22.  Kulturní rozměr české zahraniční politiky

 O autorech | Přílohy | Seznam zkratek Vybraná literatura | Résumé | Úvodem

 

2013

 1.  Konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2013

 2.  Mediální kontext české zahraniční politiky

 3.  Evropský rozměr české zahraniční politiky

 4.  Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky

 5.  Spolková republika Německo v české zahraniční politice

 6.  Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice

 7.  Spojené státy americké v české zahraniční politice

 8.  Rusko v české zahraniční politice

 9.  Ukrajina v české zahraniční politice

 10.  Balkánský rozměr české zahraniční politiky

 11.  Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice

 12.  Francie v české zahraniční politice

 13.  Velká Británie v české zahraniční politice

 14.  Dálný východ v české zahraniční politice

 15.  Subsaharská Afrika v české zahraniční politice

 16.  Multilaterální rozměr české zahraniční politiky

 17.  Hospodářský rozměr české zahraniční politiky 

 18.  Energetika ve vnějších vztazích České republiky

 19.  Rozvojový rozměr české zahraniční politiky

 20.  Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky

 21.  Kulturní rozměr české zahraniční politiky

 O autorech | Přílohy | Seznam zkratek Vybraná literatura | Résumé | Úvodem

 

2012 

 1.  Konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2012

 2.  Mediální kontext české zahraniční politiky

 3.  Evropský rozměr české zahraniční politiky

 4.  Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky

 5.  Spolková republika Německo v české zahraniční politice

 6.  Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice

 7.  Spojené státy americké v české zahraniční politice

 8.  Rusko v české zahraniční politice

 9.  Státy Východního partnerství v české zahraniční politice

 10.  Balkánský rozměr české zahraniční politiky

 11.  Francie v české zahraniční politice

 12.  Velká Británie v české zahraniční politice

 13.  Dálný východ v české zahraniční politice

 14.  Subsaharská Afrika v české zahraniční politice

 15.  Multilaterální rozměr české zahraniční politiky

 16.  Hospodářský rozměr české zahraniční politiky 

 17.  Energetika ve vnějších vztazích České republiky

 18.  Rozvojový rozměr české zahraniční politiky

 19.  Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky

 20.  Kulturní rozměr české zahraniční politiky

 O autorech | Seznam zkratek Vybraná literatura | Résumé | Úvodem

 

2011

 1.  Konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2011

 2.  Mediální kontext české zahraniční politiky

 3.  Evropský rozměr české zahraniční politiky

 4.  Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky

 5.  Spolková republika Německo v české zahraniční politice

 6.  Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice

 7.  Spojené státy americké v české zahraniční politice

 8.  Rusko v české zahraniční politice

 9.  Státy Východního partnerství v české zahraniční politice

 10.  Balkánský rozměr české zahraniční politiky 

 11.  Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice
 12.  Francie v české zahraniční politice

 13.  Velká Británie v české zahraniční politice

 14.  Dálný východ v české zahraniční politice

 15.  Subsaharská Afrika v české zahraniční politice

 16.  Multilaterální rozměr české zahraniční politiky

 17.  Hospodářský rozměr české zahraniční politiky 

 18.  Energetika ve vnějších vztazích České republiky

 19.  Rozvojový rozměr české zahraniční politiky

 20.  Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky

 21.  Kulturní rozměr české zahraniční politiky

 O autorech | Seznam zkratek Vybraná literatura | Résumé | Úvodem

 

2010

 1.  Konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2010 

 2.  Mediální kontext české zahraniční politiky 

 3.  Evropský rozměr české zahraniční politiky 

 4.  Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky 

 5.  Spolková republika Německo v české zahraniční politice 

 6.  Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice 

 7.  Spojené státy americké v české zahraniční politice 

 8.  Státy západní Evropy v české zahraniční politice

 9.  Státy Východního partnerství v české zahraniční politice 

 10.  Balkánský rozměr české zahraniční politiky 

 11.  Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice 
 12.  Rusko v české zahraniční politice

 13.  Latinská Amerika v české zahraniční politice

 14.  Dálný východ v české zahraniční politice 

 15.  Subsaharská Afrika v české zahraniční politice 

 16.  Multilaterální rozměr české zahraniční politiky 

 17.  Hospodářský rozměr české zahraniční politiky  

 18.  Energetika ve vnějších vztazích České republiky 

 19.  Rozvojový rozměr české zahraniční politiky 

 20.  Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky 

 21.  Kulturní rozměr české zahraniční politiky 

 O autorech | Seznam zkratek Vybraná literatura | Résumé | Úvodem

 

2009 

 1.  Konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2009 

 2.  Mediální kontext české zahraniční politiky

 3.  Evropský rozměr české zahraniční politiky 

 4.  Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky 

 5.  Spolková republika Německo v české zahraniční politice  

 6.  Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice 

 7.  Spojené státy americké v české zahraniční politice  

 8.  Státy západní Evropy v české zahraniční politice 

 9.  Státy Východního partnerství v české zahraniční politice  

 10.  Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice  
 11.  Rusko v české zahraniční politice 

 12.  Latinská Amerika v české zahraniční politice 

 13.  Dálný východ v české zahraniční politice  

 14.  Subsaharská Afrika v české zahraniční politice 

 15.  Multilaterální rozměr české zahraniční politiky 

 16.  Hospodářský rozměr české zahraniční politiky  

 17.  Energetika ve vnějších vztazích České republiky 

 18.  Rozvojový rozměr české zahraniční politiky 

 19.  Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky 

 20.  Kulturní rozměr české zahraniční politiky  

 O autorech | Seznam zkratek Vybraná literatura | Résumé | Úvodem |Závěr

 

2008

 1.  Konceptuální rámec, mezinárodní a vnitropolitický kontext české zahraniční politiky v roce 2008 

 2.  Mediální kontext české zahraniční politiky 

 3.  Evropský rozměr české zahraniční politiky  

 4.  Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky  

 5.  Spolková republika Německo v české zahraniční politice  

 6.  Visegrádská spolupráce, Polsko, Slovensko a Rakousko v české zahraniční politice  

 7.  Spojené státy americké v české zahraniční politice  

 8.  Velká Británie v české zahraniční politice

 9.  Francie v české zahraniční politice
 10.  Státy Východního partnerství v české zahraniční politice  

 11.  Blízký východ, Středomoří a Afghánistán v české zahraniční politice  
 12.  Rusko v české zahraniční politice  

 13.  Balkánský rozměr české zahraniční politiky 

 14.  Dálný východ v české zahraniční politice  

 15.  Subsaharská Afrika v české zahraniční politice 

 16.  Multilaterální rozměr české zahraniční politiky  

 17.  Hospodářský rozměr české zahraniční politiky  

 18.  Rozvojový rozměr české zahraniční politiky 

 19.  Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky  

 20.  Kulturní rozměr české zahraniční politiky  

 O autorech | Seznam zkratek Vybraná literatura | Résumé | Úvodem | Závěr

2007

 1. Politický kontext a tvorba české zahraniční politiky v roce 2007
 2. Politický, mediální a společenský kontext zahraniční politiky, tvorba diskurzu
 3. Evropský rozměr české zahraniční politiky
 4. Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky
 5. Státy visegrádské skupiny a Rakousko v české zahraniční politice
 6. Německo v české zahraniční politice
 7. Spojené státy v české zahraniční politice
 8. Velká Británie v české zahraniční politice
 9. Francie v české zahraniční politice
 10. Rusko v české zahraniční politice
 11. Země východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice
 12. Balkánský prostor v české zahraniční politice
 13. Blízký východ, Středomoří a Afgánistán v české zahraniční politice
 14. Dálný východ v české zahraniční politice
 15. Subsaharská Afrika v české zahraniční politice
 16. Multilaterální rozměr české zahraniční politiky
 17. Hospodářský rozměr české zahraniční politiky
 18. Lidskoprávní rozměr české zahraniční politiky
 19. Rozvojový rozměr české zahraniční politiky: Příprava transformace zahraniční rozvojové spolupráce a její výzvy
 20. Kulturní rozměr české zahraniční politiky

Česká zahraniční politika mezi internacionalismem a atlantismem

O autorech | Seznam zkratekVybraná literatura | RésuméÚvodem |

 

Nahoru