Fond knihovny

Knihy

Fond knihovny ÚMV obsahuje více než 75.000 svazků monografií, sborníků, ročenek, materiálů z konferencí, výzkumných a analytických studií výzkumných ústavů a mezinárodních organizací.

Periodika

Součástí fondu je cca 350 titulů časopisů (nejrozsáhlejší komplety archivovaných periodik zahrnují více než 75 ročníků - např. Keesing's Record of World Events (od r.1931), Foreign Affairs (od r.1934), Archiv der Gegenwart (od r.1936).

Dokumentace

V rámci dokumentační činnosti je výběrově sledována:

  • česká zahraniční politika ve vztahu k státům střední a východní Evropy, EU, NATO a OSN
  • problematika evropské integrace, evropské bezpečnosti, mezinárodních krizí a konfliktů
  • problematika globalizace, otázky migrace a menšin

Příruční knihovna

  • obsahuje základní příručkovou literaturu, encyklopedie, odborné i jazykové slovníky
  • tematicky je rozdělena do několika oddělení
  • k dispozici jsou články a odkazy na monografie výzkumných pracovníků ÚMV vydané v běžném roce

Publikace ÚMV

  • fond obsahuje všechny monografie a ročenky ÚMV a ÚMPE (Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii)
  • aktuálně vydávaná periodika: Mezinárodní vztahy a New Perspectives; archiv periodik ústavu

Přírůstky

  • každých 14 dní je ve studovně aktualizována výstavka novinek
  • v časopise Mezinárodní vztahy vychází "Knihovna ÚMV". Tento výběr z novinek knihovny obsahuje především publikace angloamerické provenience a odborné tituly českých autorů k problematice mezinárodních vztahů
Nahoru