Boj proti korupci

Rezortní interní protikorupční program MZV a podřízených organizací naleznete zde

Rezortní interní protikorupční program MZV

Ústav mezinárodních vztahů má sjednanou smlouvu o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. et Mgr. Pavlem Pytlíkem ze dne 01.02.2019 ve výši 14 400,- Kč a tato částka je vyplácena měsíčně. Smlouva je k nalezení v registru smluv.

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou zveřejňovány v souladu se zákonem a vnitřní směrnici v profilu zadavatele NEN: http://nen.nipez.cz/profil/UMV a/nebo na internetových stránkách ÚMV.

ÚMV momentálně vypsalo veřejnou zakázku na nový web ÚMV.

ÚMV momentálně vypsalo veřejnou zakázku na zajištění úklidu v prostoru Nerudova 3.

ÚMV v roce 2018 uzavřelo smlouvu o servisu IT se společností SUMA.

ÚMV uzavřelo smlouvu smlouvu o nákupu a zajištění letenek se společností Fractal s.r.o. 

Nový web ÚMV

Zde je odpověď na dotaz č.1 k výzvě "Nový web ÚMV". 

Etický kodex výzkumu a protikorupční program

Nahoru