Služby

Oddělení služeb ÚMV

Ředitelem služeb Ústavu mezinárodních vztahů je Ing. Jiří Mach; tel.: +420 251 108 260; mach@iir.cz

 Jiří Mach je ředitelem služeb v Ústavu mezinárodních vztahů od září 2019, v ÚMV působí od roku 2017 nejprve na pozici referenta a následně jako vedoucí PR a konferenčního servisu. Pro Prague European Summit koordinuje program Future European Leaders Forum. Od roku 2015 působí mimo jiné v Radě pro mezinárodní vztahy o. s., na pozici PR koordinátora. Magisterské studium dokončil v oboru Mezinárodních vztahů a diplomacie na Vysoké škole ekonomické, absolvoval studijní pobyt na univerzitě v Hamburku a odbornou stáž na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu. Mezi jeho odborné zájmy patří strategická komunikace a narrativy.
Pod oddělení spadá:

PR a konferenční servis 

Vedením konferenčního servisu pověřena: Zdeňka Kyselová
conference@iir.cz

PR specialistka: PhDr. Petra Schwarz Koutská
koutska@iir.cz


Nakladatelství

Vedením nakladatelství pověřen: PhDr. Vladimír Trojánek
trojanek@iir.cz

Nakladatelství se zabývá produkcí periodických i neperiodických publikací ÚMV a jejich odbytem. Zajišťuje editaci, korektury, grafické zpracování a veškeré další fáze přípravy před samotným tiskem.

  • Nakladatelství ÚMV
  • Periodika ÚMV
  • Knižní publikace ÚMV
  • Ostatní publikace ÚMV

Odbyt: Hana Blažková
eshop@iir.cz

Knihovna

Vedením knihovny pověřena: Mgr. Eva Husáková
knihovna@iir.cz

Knihovna zajišťuje pro ÚMV přístup k informačním zdrojům v podobě knih, časopisů, novin, ale také databází článků apod. Zároveň archivuje výsledky výzkumné a publikační činnosti ÚMV. Knihovna je veřejně přístupná a představuje v kontextu ČR unikátní zdroj informací o problematice mezinárodních vztahů.

Nahoru