Scénáře světové politiky

Scénáře světové politiky jsou novým typem publikačního výstupu ÚMV. Autoři využívají v českém prostředí ojedinělou metodu tvorby scénářů s ambicí obohatit debatu o zahraniční politice o spekulativní rozměr. Scénáře v této publikaci nejsou nástroji co nejpřesnější pravděpodobnostní předpovědi, ale - jako strukturálně odlišné verze budoucnosti - zachycení klíčových dynamik, popřípadě poukázání, prostřednictvím rozpracovaného kauzálního řetězce, na možné obtížně představitelné důsledky jinak představitelného jednání.

Aktuální

Držíte v rukou závěrečnou studii vznikající v rámci projektu TA ČR Scénáře mezinárodního bezpečnostního prostředí. Uzavírá se jí tříletý cyklus kolektivních spekulací týmu soustředěného v Ústavu mezinárodních vztahů o možnostech vývoje tohoto prostředí. Projekce, které vznikly jako výstupy těchto spekulací, nemají ambici být přesnými předpověďmi. Vysoká komplexita mezinárodního bezpečnostního prostředí jako systému, kde dochází k dynamické interakci množství předem daných skutečností, hybných sil a kritických neznámých, možnost takové předpovědi téměř vylučuje. Naše scénáře sledují jiný cíl: kombinací prediktivního (jaká budoucnost bude) a explorativního (jaká budoucnost může být) přístupu a záměrnou vícečetností podobně pravděpodobných projekcí vývoje v každém sektoru bezpečnostního prostředí být nástroji tvořivého promýšlení možných budoucností, rozšiřování horizontu úvah o tom, jak přispět k naplňování jejich z hlediska české zahraniční politiky nejvýhodnějších variant a zkoušení zažitých předpokladů o tom, co bezpečnostním prostředím, ve kterém se Česká republika nachází, hýbe.

Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí (2017) ke stažení (979 kB, CZ)

2016

Autoři a spolupracovníci Ústavu mezinárodních vztahů pod vedením Ondřeje Ditrycha připravili další ze série scénářů vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Světová politika a s ní i systém „bezpečnostního prostředí“ jsou v současnosti výrazně dynamizované a vstupují do éry ne snad revoluce, ale zajisté transformace. Kromě toho se toto prostředí vyznačuje vysokou mírou komplexity. Obě tyto základní strukturální charakteristiky ztěžují či dokonce znemožňují přesnou předpověď jeho vývoje jako celku i jeho jednotlivých součástí. Nepomáhají ani složité indexy a statistické výpočty v systémech včasného varování (early warning). Ani dle jediného z renomovaných indexů nestability (States Fragility Index, Peace and Conflict Instability Ledger, Economist Intelligence Unit, Failed States Index nebo Country Indicators for Foreign Policy) nelze např. zpětně vyvodit nástup tak významného sociálního hnutí, jímž bylo arabské probuzení, natož intenzitu erupcí v různých částech Blízkého východu a severní Afriky. Na druhé straně, tak jako se studie zdaleka vyhýbá dnes módní apokalyptice – věštící neodkladný kolaps systému na základě ukazatelů jako je rozmach eurohřišť či víceprací a kázající nutnost řízeného zjednodušení komplexity, byť i při letmém skutečně historickém srovnání lze jen stěží dospět k poznání, že evoluční fitness jednoduchých politických celků by byla vyšší než těch složitých –, jsou autoři přesvědčeni, že i při vyloučení možnosti přesné předpovědi komplexní souhry důležitých hybatelů lze o budoucnosti uvažovat – při znalosti empirie i teorie umožňující výstavbu kauzálních mechanismů – tvořivě a zároveň bez přílišných zjednodušení, hyperbol a jiných zkreslení výsledkem „heuristiky dostupnosti“ (zdůraznění aktuálního, a proto okamžitě dostupného, v myšlení).

Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí (2016) ke stažení (749 kB, CZ)

2020

Autoři a spolupracovníci Ústavu mezinárodních vztahů pod vedením Ondřeje Ditrycha se v této publikaci pokouší prostřednictvím metody exploračních scénářů o zachycení hlavních dynamik komplexního mezinárodního prostředí ve střednědobém výhledu. Cílem jejich scénářů je nabídnout mnohaúrovňovou projekci budoucnosti a tím znejistit často vnímanou linearitu v přítomnosti sledovaných trendů, vytvořit prostor pro učení z budoucnosti tím, jak se tato budoucnost zpřítomňuje a může být konfrontována s variantami budoucnosti, které byly na základě jasně stanovených východisek předem určeny a předložit tvůrcům české  zahraniční a bezpečnostní politiky nástroj, díky němuž mohou nejen dopředu uvažovat o výhodách a nevýhodách, které z různých variant budoucnosti poplynou, ale rovněž zpřítomňování budoucnosti ovlivňovat. Dočtete se o možných dopadech ruské infiltrace na Ukrajinu pro východní Evropu i NATO, účincích (des)integrace Evropské unie nebo jak může fenomén Islámského státu postihnout již tak do chaosu se propadající Blízký východ či naopak, jaké faktory mohou přispět k stabilizaci tohoto výbušného regionu.

 Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí (2020) ke stažení (478 kB, CZ)

2012 - 2013

Nově obnovená institucionální jednota v Evropě nebo její fragmentace po mnoha možných osách. Německo podporující technokratickou integraci, v čele federalizující se Evropy nebo stižené euroskeptickou revolucí. Periferizace a štěpení střední Evropy i posílená regionální spolupráce. Kypr během předsednictví jako "mrtvý brouk" nebo vyhrocující vztahy s Tureckem. Čínou stabilizovaná i štěpená EU. Střetávající se velké strategie v USA, byť s hranami broušenými strategickou kulturou a chybějícími zdroji. Izraelský útok na Írán, nechtěná eskalace v Hormuzském průlivu i americká diplomatická revoluce. Retalibanizace Afghánistánu nebo propad země do občanské války. Rostoucí napětí ve východní Asii i smířlivá čínská regionální politika. Tři variace Putinova vítězství.

To jsou jen některé z více či méně představitelných budoucností, které naleznete v letošním vydání Scénářů světové politiky.

Scénáře světové politiky 2012-2013 ke stažení (531 kB, CZ)

Nahoru