Elektronické zdroje

Obecně o elektronických zdrojích knihovny

Naše knihovna nabízí čtenářům:

Databáze/portály 

PressReader (databáze)

 • Typ: plnotextová

PressReader je databáze obsahující plné texty více než 7 000 deníků a magazínů z více než 100 zemí světa, včetně České Republiky. Kromě aktuálních vydání jsou dostupná také vydání starší, obvykle po dobu tří měsíců.
Tituly je možné prohlížet ve webovém rozhraní, nebo prostřednictvím aplikace PressReader, která také umožňuje jejich stažení do mobilního zařízení či PC. Stažené tituly budou poté dostupné i bez připojení k internetu.

EBSCO (databáze)

  • Typ: plnotextová.
  • Obsah: EBSCO umožňuje via EBSCOhost online přístup k 10 databázím obsahujícím více než 3.300 titulů odborných časopisů, novin a zpráv informačních agentur a přes 1300 publikací příručkového charakteru s plnými texty z oblasti humanitních a společenských věd a lékařství.
   Academic Search Complete - jedna z největších vědeckých multidisciplinárních plnotextových databází vytvořených speciálně pro akademické instituce. Obsahuje řadu recenzovaných časopisů, které nejsou dostupné v jiné podobné databázi. Celkem je v databází obsaženo více než 9.500 titulů, z toho více než 5.500 plnotextově.
  • Oblast: společenské a přírodní vědy.
   Business Source Complete - kromě odborných časopisů zahrnuje řadu dalších informačních pramenů (knihy, případové studie, konferenční materiály, finanční data, investiční zprávy atd.). Celkem je v databázi přístupno 4.000 titulů časopisů, z toho více než 3.000 plnotextově, dále více než 25.000 monografií, konferenčních materiálů, studií a zpráv.
  • Oblast: obchod.
  • Nápověda

Elektronické databáze

 

JSTOR (databáze)

 • Typ: plnotextová.
 • Obsah: Journal Storage představuje online databázi digitalizovaných plných textů z vybraných vědeckých časopisů. Každý časopis je plně digitalizován od prvního čísla prvního ročníku až po embargo tří až pěti let od současnosti. ÚMV má zaplacen přístup do 2 kolekcí.
  Arts & Sciences I - (119 titulů) - obsahuje nejvýznamnější časopisy z ekonomie, historie, politologie, sociologie a dalších společenských věd, dále z ekologie, matematiky a statistiky.
  Arts & Sciences II – (127 titulů) – doplňuje předcházející databázi a zaměřuje se na historii, ekonomii, asijská, africká a středoevropská studia.
 • Nápověda

 

Knihovny.cz 

Portál Knihovny.cz poskytuje jednotný přístup ke službám českých a moravských knihoven - komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Na našem portálu můžete prohledávat katalogy všech zapojených knihoven z jediného vyhledávacího řádku.

IREON (portál)

 • Charakteristika: poskytovatelem portálu International Relations and Area Studies (Internationale Beziehungen und Länderkunde) je Fachinformationsverbund Internationale Beziehungen und Länderkunde, do kterého je zapojeno 12 institucí pod vedením Stiftung Wissenschaft und Politik v Berlíně.
 • Obsah: umožňuje vyhledávání v následujících databázích:

World Affairs Online (FIV-IBLK) – 800.000 záznamů (články z časopisů, kapitoly z knih, statě ze sborníků, studijní zprávy, internetové publikace) od roku 1974.
Database ECONIS (German National Library of Economics / Leibniz Information Centre for Economics) – více než 5 milionů záznamů ekonomické literatury.
Library of the Fridrich Ebert Foundation – více než 600.000 záznamů titulů k politickým a sociálním tématům a soudobým dějinám Německa i dalších zemí.
GIZ Database LITDOK (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) – 190.000 záznamů článků z časopisů, knih, internetových publikací a šedé literatury.
SciencePo – Part of Library Collections – z rozsáhlé kolekce knihovny byly do databáze WAO zařazeny články z časopisů vycházejících v angličtině a němčině k tematice mezinárodních vztahů.
Online Contents IBLK (Database OLC-SSG International Relations and Area Studies) – záznamy článků z 822 titulů časopisů zabývajících se politologií, ekonomií, vybranými regiony (např. problematikou Blízkého východu).
WAO-Treaties (mezinárodní smlouvy z oblasti bezpečnostní problematiky) – odkazy na plné texty 1.800 smluv přijatých od roku 1945.
Euro-Thesaurus (European Information Network on International Relations and Area Studies) - vyhledávání, prohlížení, vazby, překlad 8.200 termínů k tematice mezinárodních vztahů, mezinárodní bezpečnosti a regionálních studií v 9 jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, polština, čeština, chorvatština).

 

WEB OF SCIENCE (portál)

 • Typ: bibliografická
 • Obsah: Web of Science Core Collection je online akademická služba založenáná společností Thomson Reuters, v současné době poskytovaná společností Clarivate Analytics. Poskytuje přístup k 7 databázím: Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Index Chemicus, Current Chemical Reactions, Conference Proceedings Citation Index: Science a Conference Proceedings Citation Index: Social Science and Humanities. Obsah této databáze zahrnuje více než 10 000 nejvýznamnějších odborných časopisů z celého světa včetně Open Access časopisů a více než 110 000 konferenčních příspěvků. 
 • Obsah: přírodní vědy, sociální vědy, umění a humanitní vědy od roku 1945
 • Nápověda

Periodika, k nimž je zakoupena i elektronická verze

Adelphi papers (od roku 1997)
Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series (2006-2008)
Africa Research Bulletin: Political, Social and Cultural Series (2006-2008)
Contemporary Security Policy (2005-2008)
European Journal of International Relations (od roku 1999)
European Journal of International Security (od roku 2016)
European Journal of Politics and Gender (2018-2019)
European Security (2005-2007, 2009-2011)
Foreign Policy Analysis (2006-2008)
China Quarterly (2001-2012)
International Feminist Journal of Politics (2019)
International Security (od roku 1996)            
Journal of Common Market Studies (1997-2016)
Journal of Contemporary China (rok 2015)
Journal of Contemporary History (rok 2000)
Journal of Development Studies (rok 2005)
Journal of European Public Policy (2005-2016)
Journal of Peace Research (roky 2000-2002)
Mediterranean Politics (2005-2011)
Middle East Policy (2006-2008, od roku 2016)
Millenium: Journal of International Studies (2012-2018)
Nikkei Asian Review (od roku 2019)
Politics & Gender (2019)
Review of International Studies (od roku 1997)
Security Dialogue (2006-2008)
Security Studies (2007-2008)
Strategic Comments (pouze elektronicky, od roku 1997)
Studies in Conflict & Terrorism (2008-2011)
Survival (od roku 1997)
Terrorism and Political Violence (2008-2011)

Periodika vydávaná ÚMV:
Mezinárodní vztahy
New Perspectives

Ročenky:
   

Deníky:
Financial Times
Monde
New York Times
Wall Street Journal 


Tematicky relevantní časopisy s impakt faktory

Zpracované přehledy impakt faktorů časopisů z databáze Web of Science k tematice mezinárodních vztahů a politologie.

Rok 2019

Rok 2012

Média států světa

Média států světa - agentury, tisk, televize, rádio

Nahoru