Anna Lindh Foundation

 

O Anna Lindh Foundation

Nadace Anny Lindhové (ALF) pro dialog kultur je mezivládní institucí spojující 42 zemí Evropy a jižního a východního Středomoří. Cílem Nadace je podporovat dialog a spolupráci v euro-středomořské oblasti, a přispět tak k lepšímu vzájemnému porozumění, důvěře a respektu, bezpečí a míru v regionu a na světě. ALF vznikla v roce 2005 a dnes je známa jako největší „síť sítí“, spojující na 4000 organizací občanské společnosti v euro-středomořském regionu. V České republice sdružuje více než 40 neziskových organizací, kulturních spolků, univerzit, organizací pracujících s mládeží, jazykových škol a dalších subjektů. Česká síť ALF sídlí při Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Více informací o Anna Lindh Foundation naleznete zde.

The Anna Lindh Education Handbook - Intercultural Citizenship in the Euro-Mediterranean Region

Jsou vám blízké hodnoty a zaměření Nadace Anny Lindhové? Staňte se členem české sítě ALF. Získáte přístup ke stovkám organizací, do jejichž projektů a iniciativ se můžete zapojit, nebo naopak v nich nalézt partnery pro svoje projekty. ALF pravidelně také vypisuje vlastní granty a během roku nabízí mnoho příležitostí vyjet do Středomoří a Evropy na zajímavé vzdělávací akce. Na české úrovni ALF každoročně svým členům poskytuje zdarma školení; podporuje propagaci akcí členů, nabízí možnost účastnit se společných projektů a podněcuje sdílení zajímavých výstav, vzdělávacích materiálů, prostorů pro akce apod.  

Členství je bezplatné a nepředstavuje téměř žádnou administrativní zátěž. Přihlášku ke členství snadno vyplníte zde.

Governance structure

Aktuality

The Anna Lindh Report 2018 - Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean region  

Nová platforma Intercultural Dialogue Hub, který byl zřízení Sekretariátem ALF nejen pro vaši inspiraci, ale také pro sdílení vašich pozitivních zkušeností a dobré praxe.

Call for Proposals 2020: Cílem této výzvy je podpora projektů v oblasti umění, kultury a interkulturního dialogu. 
CLOSED
Více informací zde.

Call for Proposals 2020 Research Projects

Nově vyhlášený Call for Proposals cílí na výzkumné projekty, které mají zohlednit současný regionální kontext a podpořit inovativní reflexi o tom, jak zintenzivnit a měřit dopad interkulturního dialogu v regionu EuroMed regionu. 

CLOSED

Členové sítě

Seznam členů české sítě.

Anna Lindh Foundation na FB

Koordinátor české sítě

Nikola Strachová, strachova@iir.cz , + 420 606 330 233

Pavla Začalová, zacalova@iir.cz, + 420 607 582 739 (mateřská dovolená)

Nahoru