Doc. PhDr. Miroslav Nožina, Ph.D.

Seniorní výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 309
nozina(zavinac)iir.cz
www

Další informace


Přehled


Zaměstnání

1991–současnost: Ústav mezinárodních vztahů Praha (výzkumný pracovník)
1991–1992: novinář s aktivitami v západní Evropě, bývalém Sovětském svazu, Asii a USA.
1987–1990: Orientální ústav ČSAV Praha (postgraduální student a výzkumný pracovník)
1986–1987: Vlastivědné muzeum Olomouc (správce etnografické sbírky)

 Vzdělání

2016: docent, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, Praha (habilitace v oboru sociální a kulturní antropologie)
2005–2008: Ph.D., Filosofická fakulta, Univerzita Karlova,  Praha (obor etnologie)
1987–1990: Orientální ústav ČSAV, Praha (postgraduální student)
1987: PhDr., Filosofická fakulta, Univerzita T. G. Masaryka, Brno (obor národopis)
1981–1985: Filosofická fakulta, Univerzita T.G. Masarkyka, Brno, (obor národopis)

 Studijní stáže

1996: USA (Foreign Policy Research Institute, Philadelphia)
1992: USA (United States Information Agency – Voice of America, Washington - Miami)
1989: Sovětský svaz (Institut Vostokovedenija, Moskva)


Oblasti zájmu

politická antropologie a antropologie kriminality/kulturní kriminologie,
drogová problematika, 
etnická problematika, novodobá historie a aktuální vývoj v oblasti pevninské jihovýchodní Asie, 
rozvojové a transformační projekty v jinokulturním prostředí jihovýchodní Asie.  

 Pedagogická činnost

Přednášky v rámci regulérní výuky na VŠ

 • antropologie kriminality / drogy v kulturách (Ústav Etnologie FF UK)
 • etnologie Indočíny (Ústav Etnologie FF UK)
 • historie, etnická a sociální problematika pevninské jihovýchodní Asie  (Metropolitní univerzita Praha, Katedra asijských studií a mezinárodních vztahů; Ústav Dálného východu FF UK; Institut politologických studií FSV UK). 

Samostatné odborné přednášky

Témata: etnická a sociální problematika Jv Asie; drogové a kriminální  subkultury; drogová geopolitika a šíření antisociálních jevů; mezinárodní kriminalita. 
Cílové skupiny: pedagogové a sociální pracovníci, protidrogoví koordinátoři, studenti VŠ, diplomaté, Policie ČR, pracovníci vězeňské služby ČR..

 Zahraniční pobyty, terénní výzkum

Studijní a výzkumné pobyty

2016: Austrálie (výzkumný pobyt, projekt Global Prohibition Regimes: Theoretical Refinement and Empirical Analysis),
2015: Thajsko, Laos (výzkumný pobyt, projekt Global Prohibition Regimes: Theoretical Refinement and Empirical Analysis),
2015: Portugalsko (výzkumný pobyt, European Monitorig Centre for Drugs and Drug Abuse, projekt Global Prohibition Regimes: Theoretical Refinement and Empirical Analysis), 
2011: Barma, Thajsko, (výzkumný pobyt, projekt Nový strategický přístup USA k Barmě – implikace pro Evropskou unii a Českou republiku),
2010: Francie, Velká Británie, Německo, Polsko (výzkumné pobyty, projekt Organizovaný zločin ve vietnamské diaspoře),
2009: Vietnam, Laos (výzkumný pobyt, projekt Organizovaný zločin ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky; projekt Horská etnika a stát v Laosu),
2009: Myanmar, Thajsko, Laos (výzkumný pobyt, Národní program výzkumu I – II; projekt Horská etnika a stát v Laosu), 
2007: Švýcarsko (výzkumný pobyt, projekt Zneužívání drog v Českých zemích v dobách Rakousko-Uherské monarchie a v předválečném Československu),
2006: USA (výzkumný pobyt, projekt Zneužívání drog v Českých zemích v dobách Rakousko-Uherské monarchie a v předválečném Československu),
2006: Francie (výzkumný pobyt, projekt Zpracování českých pramenů k moderním dějinám Kambodže s důrazem na období Rudých Khmerů),
2004: Thajsko, Laos (výzkumný pobyt, projekty Česko – Thajské partnerství. Historie spolupráce a vzájemných vztahů; Horská etnika a stát v Laosu),
2002: Velká Británie, Tunisko, Izrael (výzkumné pobyty, projekt Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku),
2001: Egypt (výzkumný pobyt, projekt Migrační pohyb z arabského světa: příčiny, důsledky a perspektivy),
1996: Nigérie, Francie (pracovní pobyty, Centre for Democratic Development Research and Training (Zaria) / Observatoire géopolitique des drogues), 
1996: Peru a Bolívie (výzkumný pobyt, Observatoire géopolitique des drogues),
1994: postsovětská Střední Asie (Kazachstán, Uzbekistán, Tádžikistán / výzkumný pobyt, Observatoire géopolitique des drogues),
1993: Kambodža, Vietnam, Laos (výzkumný pobyt, Observatoire géopolitique des drogues), 1992: Malajsie a Borneo (výzkumný pobyt, Observatoire géopolitique des drogues),  
1990 - 1991: Čína, Laos, Thajsko, Indie, Nepál / studijní cesta s podporou Orientálního  ústavu ČSAV). 

Pracovník European Union – Election Observation Missions (EU-EOM)

2008: Kambodža, 
2005 – 2006: Haiti,
2005: Etiopie.  

Filmové expedice

2009: Indonésie (Sumatra, terénní výzkum pro projekt a realizace filmového projektu, Česká televize),
2003: Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Zambie, Malawi (Cestománie),
2001: Indonésie (Jáva, Kalimantan; terénní výzkum pro projekt a realizace filmového projektu, Česká televize), 
1999: Kambodža, Laos, Thajsko (výzkumný pobyt, Observatoire géopolitique des drogues; terénní výzkum pro projekt a realizace filmového projektu, Česká televize).

 Výzkumná činnost, výzkumné projekty a granty

Odpovědný řešitel

2009–2010: “Organizovaný zločin ve vietnamské diaspoře. Případ České republiky.“ Grantová agentura ČR (407/09/1291).
2007–2010: „Dějiny Laosu.“ Projekt Ústavu mezinárodních vztahů, Praha.  
2006–2007: „Zneužívání drog v Českých zemích v dobách Rakousko-Uherské monarchie a v předválečném Československu.“ Grantová agentura ČR (409/06/1453).
2006: „Zpracování českých pramenů k moderním dějinám Kambodže s důrazem na období Rudých Khmerů.“ Výzkumný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR, nositel: Ústav mezinárodních vztahů (RM 01/10/06).
2005–2007: „Dějiny Kambodže.“ Projekt Ústavu mezinárodních vztahů Praha.  
2004–2005: „Česko – Thajské partnerství. Historie spolupráce a vzájemných vztahů.“ Ústav mezinárodních vztahů – Ministerstvo zahraničních věcí ČR (RM 01/09/04).
2004–2013: „Horská etnika a stát v Laosu.“ Projekt Ústavu mezinárodních vztahů Praha 2002 – 2003: „Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku.“ Ministerstvo zahraničních věcí ČR, řešitel Ústav mezinárodních vztahů (RB 14/4/02). 
1999–2001: „Mezinárodní organizovaný zločin v České republice.“ Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (RSS No.: 84/1999).
1993–1996: „Česká republika ve světě drog.“ Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (RSS No.: 123/93).

Spoluřešitel

2015: „Time for Action. Rhino horns trafficking networks.“ Grant: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement of the U. S. Department of State. Řešitel: George Madson University, Virginia (USA). 
2013–2016: „Global Prohibition Regimes: Theoretical Refinement and Empirical Analysis.“ Grantová agentura ČR (13-26485 S / P408).
2012–2014: „The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas RESAREAS.“  European Social Fund a vláda ČR (CZ 1.07/2.4.00/31.0027).
2012–současnost: „Encyklopedia Beliana.“ Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava (autor a konzultant).
2011: „Nový strategický přístup USA k Barmě – implikace pro Evropskou unii a Českou republiku. Téma č. 7.“ Výzkumný projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR řešený za spolupráce Asociace pro mezinárodní otázky / Ústav mezinárodních vztahů. 
2010: „Projekt Reliéf.“ Řešitel: Policejní prezidium České Republiky – Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, financováno z Programu švýcarsko-české spolupráce (konzultant).
2008–2009: „Národní program výzkumu I – II.“ Řešitel: Ústav mezinárodních vztahů Praha, fin. Ministerstvo školství a tělesné výchovy ČR..
2006–2007: „Colombian Cocaine Networks in the European Union: A Research on their capabilities and functioning in the most important entry points for cocaine in Europe.“ Koordinátor: Universidad Autónoma de Madrid. EC-AGIS Programme (OND1312885).
2005: „Collective Expertise on Terrorism in Europe: Cross-Fertilising Scholarly and Intelligence and Law-Enforcement Approaches.“ Koordinátor:  L' institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, Paříž. EC-AGIS Programme. 
2003–2004: „Organized Crime in Europe: Conceptions, Patterns and Policies in the European Union and Beyond.“ Garant projektu: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. Tillburg University, Německo. Grant Fritz Thyssen Stiftung. 2003 – 2004: „Foreign Policy of the Czech Republic.“ Ústav mezinárodních vztahů – Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
2002–2003: „Reformní éra v ČLR a její důsledky pro česko-čínské vztahy.“ Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nositel ÚMV (RB 26/8/01).
2001–2002: „Migrační pohyb z arabského světa: příčiny, důsledky a perspektivy.“ Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nositel  ÚMV (RB20/9/01).
1999–2002: „Towards a New European Governance of „Internal Security“: Challenges, Objectives and Structures.“ Garant: Dept. of Politics, University of Leicester, Velká Británie. Grant: Economic and Social Research Council´s „One Europe or Several?“ Research Programme (grant č. L213252011). 
1999–2000: „Priority české rozvojové pomoci.“ Ministerstvo zahraničních věcí ČR, nositel ÚMV
1999–2000: „A Pan- European Security Community“ - Part I „Securitisation in Central and Eastern Europe;  Part II Organised Crime and Distortions of the Social Contract.“ Project of Centre for European Security Studies, Groningen. Programe on European Security (PROGRES).
1998–1999: „Organisierte Kriminalität. Bestandsaufnahme, Transnationale Dimension, Wege der Bekämpfung.“ Nositel: Akademie für Politik und Zeitgeschehen, München, s podporou Hanns Seidel Stiftung, Německo.
1997–1999: „The Situation of Drugs in Sub - Saharan Africa: Production, Trafficking, Consumption.“ Nositel: Observatoire géopolitique des drogues, Paříž, grant: UNESCO (MOST).
1997–1998: „Diasporas et réseaux vietnamiens de trafic de drogues en Europe.“ Nositel: Observatoire géopolitique des drogues, Paříž, grant Ministère de l'Intérieur, France.
1995–1997: „Atlas mondial des drogues.“ Nositel: Observatoire géopolitique des drogues, Paříž, grant: La Commission des Communautés Européenes (DG-B2) - La Fondation de France.
1995–1996: „Aktuální vývoj v asijsko - tichomořské oblasti.“ Ústav mezinárodních vztahů Praha.
1992–2000: „Géopolitique des drogues. “ Rapport annuel de l´Observatoire géopolitique des drogues, Paříž.   

 Členství v organizacích

 • 2016–současnost: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, mezinárodní síť s centrem v Ženevě, Švýcarsko. 
 • 2001–současnost.: Observatoire du Crime Organisé (OCO), Ženeva, Švýcarsko,
 • 2005–současnost.: European Union – Election Observation Missions (EU-EOM),
 • 2000–2013: Association d'Etudes Géopolitiques des Drogues (AEGD), Nantes, Francie,
 • 2002–2010: Observatoire Géopolitique de la Criminalité Internationale (OGCI), Liége,  Švýcarsko,
 • 2007–2010: Czech - Pacific Centre o.p.s.,
 • 1995–2008: České sdružení pro Spojené národy,
 • 1991–2000: Observatoire Géopolitique des Drogues (OGD), Paříž, Francie.

 Redakční rady

 • Drugs and Forensics Bulletin.

 Publikace

Vědecké monografie

Popularizující monografie

 • (2006): Koza, která žere hady. Výpravy za původními obyvateli džunglí Kambodže a Kalimantanu. Brno: Jota, 2006.
 • (2001): Cesty za opiem. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001.  
 • (1999): Kambodžský poutník. Praha: Livingstone, 1999.

Kapitoly knih

 • (2011): Vietnamské kriminální sítě v České republice. In: Střítecký, Vít a kol. Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 70–81.
 • (2011): International organised crime in the V4 states. The Czech Republic Case. In: Rekawek, Kacper (ed.). Non-military aspects of security in V4 countries – prospects for future co-operation. V4 Papers, no. 3. Warsaw: PISM, 60–67.
 • (2010): Opoziční potenciál etnických menšin v Barmě a transformační strategie. In: Drulák, Petr – Horký, Ondřej a kol: Hledání českých zájmů. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 145–165.
 • (2010): Potírání kriminality ve vietnamské diaspoře. In: Petr Drulák, Vít Střítecký a kol. Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 51-170.
 • (2004): The Czech Republic: A Crossroads for Organised Crime. In:  Fijnaut, Cyrille – Paoli, Letizia (eds.): Organised Crime in Europe. Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, 435-466. Dodrecht (Nizozemí): Springer.
 • (2004): Nové hrozby – Boj s mezinárodní organizovanou kriminalitou. In: Pick, Otto –  Handl, Vladimír a kol. Zahraniční politika České republiky 1993 – 2004. Úspěchy, problémy a perspektivy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2004.
 • (2004): Organized Crime in the New EU States of East Central Europe. In: Henderson Karen (ed.): The Area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe, 25–47. London: Palgrave Macmillan.
 • (2003): Crossroads of Crime: The Czech Republic Case. In: Viano,  Emiliano C. – Magallanes, Jose – Bridel, Laurent (eds.): Transnational Organized Crime: Myth, Power and Profit, 147-156. Durnham - North Carolina: Carolina Academic Press.
 • (2003): République Tcheque. In: Labrousse, Alain (ed.): Dictionnaire Géopolitique des Drogues. La drogue dans 134 pays. Productions, trafics, conflits, usages, 550-554. Bruxelles: de Boeck a.Lacier.
 • (1999): Das Netzwerk des internationalen organisierten Verbrachtens in der Tschechischen Republik. In: Meier-Walser, R. C. – Hirscher, G. – Lange, K. – Palumbo, E. (eds.). Organisierte Kriminalität. Bestandsaufnahme, Transnationale Dimension, Wege der Bekämpfung, 220-243. München.
 • (1998): Quel est le role des réseaux subsahariens dans le trafic international des stupéfiants?. In: Les drogues en Afrique subsaharienne, 167-174 (chapter III/3). Paris: Éditions KARTHALA.
 • (1998): Globalizace kriminálních aktivit a mezinárodní bezpečnost. In: Sborník příspěvků ze 4. mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě ´97, 16.-20. června 1997 v Praze, 79-83. Praha: Občanská futurologická společnost.
 • (2004): 12. Česko-thajské vztahy. In: Wyatt, David K. Dějiny Thajska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004.
 • (1999): Crossroads of Drug Crime The Czech Republic Case. In.: Proceedings from the conference: Crime organisé international: Mythe, pouvoir, profit..., 6-8, l´Université de Lausanne, 10/1999.
 • (2000): Géopolitique des drogues 1999/2000. Paris: Observatoire géopolitique des drogues.
 • (1998): Diaspora et reseaux vietnamiens de trafic de drogues en Europe. Paris: Observatoire géopolitique des drogues, April 1998.
 • (1998): Géopolitique des drogues 1997/98. Paris: Observatoire géopolitique des drogues, 1998.
 • (1997): Atlas mondial des drogues. Paris: Observatoire géopolitique des drogues, 1997.
 • (1997): Géopolitique des drogues. Rapport annuel de l´OGD, Paris: Observatoire géopolitique des drogues, 1997.
 • (1996): Géopolitique des drogues. Rapport annuel de l´OGD, Paris: Observatoire géopolitique des drogues, 1996.
 • (1995): Géopolitique des drogues. Rapport annuel de l´OGD, Paris: Éditions la découverte, 1995.
 • (1995): The Czech Republic: the Guest for Integration With the West. By Zdenek Cervenka. London: E.I.U., 1996.
 • (1996): Eastern Europe: 'New' Phenomenon in the International Illicit Drug Trafficking Network. In: International Seminar on the South in the Global Political Economy of Illicit Drugs. Zaria, Nigeria: CEDDERT, 1996.
 • (1992): Narkotika v mezinárodní politice a zájmy ČSFR. In.: Máme národní zájmy?. Praha: 1992.

Články

Odborné články (výběr)

 Filmové projekty

 • Tsunami po vlně zájmu (2009), dokumentární film, Sumatra – Indonésie, s režisérem J. Hoškem.
 • Borobudur: pro ČT (2001), dokumentární film, Jáva – Indonésie, s režisérem J. Hoškem
 • Bulungan: pro ČT (2001), dokumentární film, dokumentární film, Kalimantan – Indonésie, s režisérem J. Hoškem.
 • Kambodžský poutník, pro ČT ve spoluprácí se společností M.G.B. (1999), dokumentární film
 • Opustit Angkor, pro ČT (1999), dokumentární film, Kambodža, s režisérem J. Hoškem.
 • Expedice Rattanakiri, pro ČT (1999), dokumentární film, Kambodža, s režisérem J. Hoškem.
 • Hmongové, KF Praha pro ČT (1994), dokumentární film, Laos, s režisérem P. Slavíkem.


 Ocenění

2007: Cena Egona Erwina Kische – nejlepší kniha v oblasti literatury faktu.
2006: Medaile cti Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky.
2002: Cestopis roku – festival GO Brno.
1990: Zlatá plaketa Československé akademie věd za vědecký výzkum.

 Publicistika

 Vystoupení a přednášky

 • Obchod s vzácnými přírodninami a ohroženými druhy. Diplomatická akademie MZV ČR, 15. 12. 2020, 14-16 hod.
 • Exil, Beseda s Miroslavem Nožinou. Jeden svět, 10. 3. 2017.
 • Politics of Change in Myanmar after the 2015 Elections.  MUP Praha , 10. 5. 2016.
 • Asie, země paradoxů. Rada pro mezinárodní vztahy. Evropský dům, 3. 5. 2016.
 • Drogová geopolitika a drogové subkultury. Vysoká škola ekonomická, 6. 5. 2015.
Nahoru