Těžba ve vesmíru: aktuální příležitost pro Českou republiku prosazovat multilaterální mezinárodní řád

Na začátku prosince 2020 sebrala čínská mise Chang’e 5 dva kilogramy měsíčních vzorků, aby po více jak 40 letech donesla na zem kus Měsíce. V reakci na to americká NASA zveřejnila smlouvy se čtyřmi soukromými firmami v hodnotě 25 001 USD za sběr materiálu na Měsíci, resp. za transfer majetkových práv mezi soukromou firmou a NASA, což není smlouva století, ale definuje pravděpodobně precedent století. I přes tyto významné kroky na cestě k využívání nerostných surovin ve vesmíru stále existuje značná právní nejistota, zdali a za jakých podmínek je z hlediska mezinárodního práva možné ve vesmíru těžit.

Následující text na tuto nejistotu reaguje a předkládá inovativní právní a politický přístup, který je v souladu se strategickým zájmem České republiky a jehož cílem je posílit multilaterální mezinárodní řád i podporu vlastního průmyslu v duchu inovační strategie a sázkou na klíčové zlomové technologie. Náš návrh má potenciál Českou republiku postavit do role významného aktéra určujícího mezinárodní normy v aktuální agendě velmi jednoduchou cestou.

Text je dostupný zde.

Nahoru