Libanonský ekonomický kolaps a možnosti evropské reakce

Libanon se v minulém roce dostal do zásadní ekonomické a politické krize, která vedla k rychlému nárůstu chudoby jak mezi Libanonci, tak mezi syrskými uprchlíky, a jejíž dopady mohou vést až ke kolapsu státních struktur.


Dosavadní mezinárodní iniciativy zaměřené na ekonomickou pomoc zemi, podmíněné kondicionalitou politických a ekonomických reforem, selhaly z důvodu absence vyžadovaných kroků na straně libanonské vlády a širších politických elit. Vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci širokých vrstev populace a absenci odpovídající reakce ze strany státu, by se Evropská unie a její členské státy měly zaměřit na předejití humanitární katastrofě a eskalaci politické krize. Zároveň by měly podpořit snahy o inkluzivní politická jednání na národní úrovni a činnost občanských politických iniciativ.

Policy paper je dostupný zde.

Nahoru