Myanmarští Rohingové: Příčiny humanitární krize a cesty k jejímu řešení

S potěšením vám představujeme nový policy paper našeho výzkumníka Miroslava Nožiny, který nese název „Myanmarští Rohingové: Příčiny humanitární krize a cesty k jejímu řešení“.

Exodus Rohingů v roce 2017 byl způsoben souběhem řady příčin, mezi něž patří negativní zkušenost mezietnických vztahů, neschopnost myanmarských vlád integrovat Rohingy do ekonomického a politického života země a nárůst nacionalismu a protiislámských nálad v Barmě. Současná vláda Národní ligy za demokracii má jen omezené prostředky problém Rohingů řešit. Česká republika formuluje své pozice k problému Rohingů ve spolupráci s členskými státy OSN, zejména státy Evropské unie. Co je cílem těchto intervencí a jak lze muslimské menšině pomoci?

Přečtěte si policy paper zde.

Nahoru