Jak chránit seniory v čase koronaviru?

Pandemie koronaviru představuje bezprecedentní výzvu, jakou Česká republika v posledních desetiletích nezažila. Veronika Bílková se ve svém policy paperu zaměřila na dopad plošných protipandemických opatření na jednu z nejzranitelnějších společenských skupin – seniory. Zkoumá specifické důsledky plošných opatření na tuto skupinu a analyzuje specifické úpravy opatření.

Cílem není hledat chyby v krocích realizovaných v reakci na bezprecedentní hrozbu, ale přispět k lepšímu nastavení systému za situace, kdy už zde určitý precedent máme a můžeme z něho do budoucna vycházet. Policy paper navazuje na „Seniorské desatero (nejen) pro časy koronaviru aneb Na všech životech záleží“, které bylo přijato Pracovní skupinou pro ochranu lidských práv starších osob, zřízenou v rámci Rady vlády ČR pro lidská práva, a dále rozvíjí některé v něm obsažené zásady a doporučení.

Jaké byly důsledky plošných opatření? Existují dobré základní principy přístupu, který by měly být v této oblasti uplatňovány?

Policy paper je dostupný zde.

Nahoru