Konflikt mezi pastevci a farmáři v západní Africe

Policy paper Jana Prouzy popisuje často opomíjený konflikt mezi pastevci a farmáři v západní Africe. Autor analyzuje politické i environmentální souvislosti konfilktu a dává několik doporučení k jeho řešení na regionální i nadregionální úrovni.

Cílem předkládaného textu je upozornit na stále spíše přehlížený rozměr vnitrostátních konfliktů v subsaharské Africe, který se týká rostoucího napětí a sporů mezi usedlými farmáři a migrujícími pastevci dobytka. Konflikty mezi těmito skupinami jsou dány primárně zvyšujícím se nedostatkem úrodné půdy, k němuž dochází v důsledku dynamicky se zvyšujícímu počtu obyvatelstva a jeho spotřeby, eroze půdy, úbytku srážek atd. V poslední době se navíc ukazuje, že právě konflikty mezi pastevci a rolníky jsou z mnoha důvodů navázány i na politické, etnické a/nebo náboženské rozpory v daných společnostech.

Policy paper je ke stažení zde.

Nahoru