Závislá trhová ekonomika v Česku a na Slovensku: Základné dáta, politické riešenia

Nový policy paper Tomáše Profanta se věnuje modelu závislé tržní ekonomiky v České republice a na Slovensku. Tato závislost se projevuje dominancí zahraničních firem, které si svoje strategické plánování, investiční a produkční rozhodování či nastavování cen uchovávají v centrálách v domovských státech. V Česku i na Slovensku se nachází produkce s nižší přidanou hodnotou a produktivita práce jako přidaná hodnota ekonomiky roste pomalu zvláště v porovnání například se sousedním Německem. Výzkum a vývoj v závislých ekonomikách sice přítomný je, ale spíše než vývoje nových produktů se týká technické podpory výroby. 

Celý policy paper si můžete přečíst zde.

Nahoru