Tomáš Profant

Seniorní výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 311 (+421 220 669 868)
profant(zavinac)iir.cz
www

Další informace


Přehled

Zaměstnání

2013–současnost: výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
srpen 2010–říjen 2010: Člen organizačního týmu pro Středoevropské fórum

 Pedagogická činnost

2011–současnost: přednášející na Univerzitě Komenského, Bratislava
2013–2014: přednášející na VŠE, Praha
2010: přednášející na Vídeňské univerzitě
2010: přednášející na Palackého univerzitě, Olomouc

 Vzdělání

2008 - 2015: doktorandské studium na katedře Politologie Kasselské univerzity
2005 - 2010: magisterské studium v oboru Politologie na Fakulte sociálních studií (FSS) Masarykovy univerzity (MU)
2005 - 2008: magisterské studium v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia na FSS MU
2001 - 2004: bakalářské studium v oboru Mezinárodní teritoriální studia na FSS MU
1993 - 2001: osmileté Gymnázium Jura Hronca

 Zahraniční studijní pobyty, stáže

leden - březen 2007: stáž v Evropském parlamentu u europoslanca Petra Šťastného
2006 - 2007: studijní pobyt v rámci programu Erasmus v oboru Politologie na Vídeňské univerzitě
2004 - 2005: studijní pobyt na Institutu politických studií v Grenoblu v oboru Mezinárodní a nevládní organizace ukončen ziskem Certifikátu politických studií
2000 - 2001: výměnný pobyt v Britské Kolumbii organizovaný Rotary klubem Bratislava, J. L. Crowe Secondary School

 Jazyky

slovenština – mateřský jazyk
čeština – aktivně
angličtina – aktivně
nemčina – aktivně
francouzština – aktivně

 Oblasti zájmu

vztahy mezi globálním Jihem a Severem
postkoloniální a postrozvojový přístup
politická ekonomie EU

 Další profesní aktivity

2014 –2016: zástupce šéfredaktora časopisu New Perspectives
2013–2014: editor recenzí časopisu Perspectives
2006–2012: spolupracovník časopisu Global Politics

 Publikace

Monografie

Editované knihy

Kapitoly knih

 • Ekonomika v kultúre, kultúra v ekonomike, In Barša, P. - Dokupil Škabraha, M, eds.: Za hranice kapitalismu, Praha, Rybka Publishers, 2020, s. 27-45.
 • Úvod. Reflexe globálního Sever a Jihu mezi Východem a Západem, In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 9-36 (spoluautor Ondřej Horký-Hlucháň).
 • Postkolonializmus: perspektíva podrobených ako východisko skúmania, In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 37-59.
 • Postrozvojový prístup ako radikálna kritika "rozvoja", In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 186-208.
 • Záver. Spojené nádoby respektu k rozmanitosti a boje s nerovnostmi, In Horký-Hlucháň O. - Profant, T. eds.: Mimo Sever a Jih. Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2015, s. 267-278 (spoluautor Ondřej Horký-Hlucháň).
 • Slovakia. A Donor Against Its Will?, In Horký-Hlucháň, O. - Lightfoot, S. eds.: Development Cooperation of the ‘New’ EU Memeber States. Beyond Europeanization, London, Palgrave Macmillan, 2015 (spoluautor Ondrej Gažovič).
 • Obchod, dlh a Fair Trade, v Cenker, M. ed. Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy, Bratislava, Nadácia Pontis, s. 40-54, 2013.
 • Rozvojová a humanitárna pomoc, v Cenker, M. ed. Rozvojové vzdelávanie. Témy a metódy, Bratislava, Nadácia Pontis, s. 9-22, 2013 (spoluautor Ondrej Gažovič).
 • Spájanie post-rozvojového a na aktéra orientovaného prístupu k rozvoju, v Raslavská, I. ed. Rozvoj a demokracia. Nové trendy v medzinárodnej rozvojovej spolupráci, Bratislava, Nadácia Pontis, s. 167-185, 2012.
 • Rakúska politika voči Slovinsku a Chorvátsku. v Hloušek, V. – Sychra, Z. eds. Rakousko v evropské a středoevropské politice, Brno, IIPS, s. 90-101, 2004.

Recenzované články v odborných a impaktovaných časopisech

Recenze a recenzní eseje

Odborné články

 Publicistika a mediální vystoupení

Odborné konference, přednášky, semináře

 Překlady

 Výzkumné projekty a stipendia

 • 2020-2024: Diskurz globálneho vzdelávania a jeho prax v Česku a na Slovensku. APVV, č. APVV-19-0314, hlavný riešiteľ.
 • 2020-2023: Dekolonizácia rozvoja: výskum, výučba, prax, COST Action CA19129, člen Riadiaceho výboru.
 • 2020: Slovensko jako závislá tržní ekonomika: politické řešení?, Konzultant: Ao. Univ. Prof. Dr. Joachim Becker, Ekonomická univerzita ve Vídni, Akce Rakousko-Slovensko, Aktion Österreich-Slowakei, Rakouská agentura pro mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a výzkumu, č. ICM-2019-16141, stipendium.
 • 2018-2020: Středoproudové a alternativní ekonomické diskurzy v Česku a na Slovensku. GAČR, č. 18-21864S, spoluřešitel.
 • 2017-2020: Ľudské práva a udržateľný rozvoj vo vonkajších vzťahoch EÚ. APVV, č. APVV-16-0540, řešitel.
 • 2017: Vyhodnocení projektů ZRS realizovaných v rámci dotačního titulu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta“ (Projekty: Fotbal pro rozvoj a Letní škola rozvojové spolupráce). Zakázka malého rozsahu Ministerstva zahraničních věcí ČR, řešitel.
 • 2015–2017: Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou - č. projektu: CBC 01014, spoluřešitel.
 • 2013–2014: Analýza možností a způsobů uplatnění transformační zkušenosti ČR v bilaterální i multilaterální rozvojové spolupráci. Grantový projekt TAČR  č. TB020MZV032, hlavní řešitel.

 

Nahoru