České balancování čínské a tchajwanské agendy

Cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan je nedostatečně odůvodněná, tvrdí náš seniorní výzkumný pracovník Rudolf Fürst v Policy Paperu o podvojné diplomacii ČR vůči ČLR a Tchaj-wanu.

Rozpory okolo vypovězené smlouvy Praha–Peking a chystané cesty předsedů Senátu Jaroslava Kubery a jeho nástupce Miroslava Vystrčila na Tchaj-wan nečekaně zproblematizovaly pohled na českou politiku balancující mezi Tchaj-wanem a Čínou. Naruší naše tchajwanské kontakty vztahy s politicky důležitější Čínou a poškodí naše ekonomické zájmy v ČLR?

Rudolf Fürst doporučuje návrat k osvědčené praxi a k úvaze o posílení pozic ministerstva zahraničních věcí a vlády, které by neměly být vystaveny do rolí přihlížejících. Návštěvy českých státních představitelů na Tchaj-wanu na nejvyšší úrovni z věcných a relevantních důvodů, není nezbytné a priori odmítnout, avšak přistoupit k nim jako k výjimečným krokům za podmínky konsenzu politicky zodpovědných aktérů.

Policy Paper si můžete přečíst zde.

Rudolf Fürst je vedoucím Centra vztahů EU-Asie a seniorní výzkumný pracovník ÚMV. Zabývá se zahraniční politikou Číny, vztahy Evropy a Číny a česko-čínskými vztahy.

Nahoru