Koronavirová krize a lidská práva

Seniorní výzkumná pracovnice ÚMV Veronika Bílková napsala reflexi na současnou koronavirovou krizi a s ní se pojící mimořádná opatření. Ve své práci se zaměřuje zejména na vztah opatření a dodržování základních lidských práv a svobod. Porušování těchto práv je totiž hlavním argumentem kritiků současných omezení.

Ačkoli by se mohlo zdát, že se pohledy kritiků a stoupenců opatření vzájemně vylučují, nutně tomu tak není. Vztah mezi koronavirovou krizí a lidskými právy má totiž dvě dimenze, které je třeba obě brát při hodnocení situace v úvahu. První dimenzi tvoří povinnost státu chránit obyvatele před pandemií za pomoci opatření, jež jsou k této ochraně nezbytná. Druhá dimenze spočívá v závazku šetřit při přijímání opatření v maximální míře práva a svobody občanů, tvrdí ve své reflexi Bílková.

Celou reflexi si můžete přečíst zde.

Veronika Bílková je vedoucí Centra mezinárodního práva. Ve svém výzkumu se věnuje mimo jiné mezinárodnímu humanitárnímu a trestnímu právu, použití síly v mezinárodních vztazích a lidským právům.

Nahoru