Kurdistán a Katalánsko jako dva nové státy?

Dilema mezi svrchovaností a právem na sebeurčení.

V průběhu posledních týdnů se odehrála dvě referenda, jedno ve španělském Katalánsku, druhé v Iráku na území tamních Kurdů, obě s velice ambiciózním cílem – secesí vytvořit nový stát. Tato analýza se zabývá aspekty mezinárodního práva, na kterých podobné události staví, a případnými důsledky těchto situací v kontrastu s nynějšími právně politickými okolnostmi.
 
Reflexe je k nalezení zde.

Reflexe je k despotic také v angličtině a maďarštině.

Nahoru