Macron, Merkel a české zájmy při reformě EU

Červnový summit Evropské rady se bude zabývat reformami klíčových politik Evropské unie, včetně společné měny, armády či ostře sledované problematiky azylu a migrace. Policy paper Jakuba Eberleho a Jana Kováře mapuje návrhy Emmanuela Macrona a Angely Merkel a hledá české zájmy při reformě EU.

Reformní návrhy Emmanuela Macrona a Angely Merkel přináší řadu příležitostí prosadit české zájmy. Pokud se Praha nebude přehnaně soustředit na sporné otázky, otevírá se jí šance vyjednat řadu výhodných kompromisů.

Česká republika by měla podpořit rozvoj společných evropských sil pro stabilizační vojenské operace, dokončení jednotného digitálního trhu a evropské investice do vědy, výzkumů a inovací. Všechny tyto oblasti jsou jednoznačně v jejím zájmu.

Do společné azylové politiky by se ČR mohla zapojit podporou rozšíření mandátu Frontexu a zejména pak posílením své politiky rozvojové spolupráce.

Pdf download (112kb, CZ)

Nahoru