Návrat v nedohlednu: Integrování Syřanů v Turecku?

Již přes 3,5 milionu Syřanů pobývá v Turecku a s napětím je sledován další vývoj v Sýrii, který může ovlivnit příchod dalších osob. Klíčovou je také otázka budoucích návratů Syřanů zpět z Turecka do Sýrie. Zatímco je kladen důraz na sociální kohezi a integraci v Turecku, měla by být posílena i příprava pro návrat do Sýrie. Důležitá je i senzitivita nejen vůči majoritní společnosti, ale zvláště vůči lokálním etnicko-socio-ekonomickým dynamikám a menšinovým skupinám. Vzhledem k proměně povahy pobytu Syřanů v Turecku a posunu od humanitárních k rozvojovým projektům je třeba i nadále podporovat kapacity místních aktérů a jejich vzájemnou spolupráci.

Vzhledem k pokračujícímu pobytu Syřanů v Turecku je důraz na posun projektů od humanitárních k rozvojovým. Pokračující posilování kapacity místních aktérů je tak i nadále nezbytné.

Silnou roli, aktérskou i kontrolní, má v systému péče o uprchlíky v Turecku stát. Kontrola a dohled však někdy přechází i v omezování činnosti občanské společnosti. Napětí existuje i mezi dalšími aktéry – např. lokálními NGOs a INGOs. Projekty by tedy měly podporovat a rozvíjet spolupráci jednotlivých aktérů.

Specifickým problémem je dostupnost a velikost nabízených EU grantů. Malí aktéři buď přímo nejsou způsobilými žadateli, nebo nemají na takové financování kapacitu. Otevírá se tak prostor pro menší cílené projekty či dary od menších, např. státních donorů.

Klíčovou je otázka možných návratů. Zatímco je kladen důraz na sociální kohezi a integraci v Turecku, měla by být posílena i příprava pro návrat do Sýrie. V souvislosti s integrací je důležitá i senzitivita nejen vůči majoritní společnosti, ale zvláště vůči lokálním etnicko-socio-ekonomickým dynamikám a menšinovým skupinám (viz Kurdové).

Pdf download (131kb, CZ)

Poděkování
Tento paper vznikl na základě rozhovorů uskutečněných se zástupci NGOs v Turecku v období 29. 8. 2018–7. 9. 2018.


Tento policy paper je výsledkem aplikovaného výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i., v rámci projektu TA ČR ÉTA TL01000432 nazvaného Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro ČR.

Nahoru