Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů

Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů, projekt OPVVV, regitrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504.

Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů

Projekt naplňuje Koncepci rozvoje ÚMV 2018-2022 a přispívá k tvorbě excelentního a inovativního výzkumu na hranici mezinárodních vztahů a dalších oborů sociálních a humanitních věd, jmenovitě environmentálních a mediálních studií, religionistiky, antropologie, lingvistiky a dějin umění. Podporuje mobilitu seniorních a juniorních výzkumných pracovníků na přední světová partnerská pracoviště, a tak posiluje konkurenceschopnost a internacionalizaci českého výzkumu mezinárodních vztahů.

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504

   Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.

   Koordinátor

Nahoru