Rovnost žen a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci

Rovnost žen a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci, projekt OPZ, registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006338

Rovnost žen a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci

Projekt usiluje o gender mainstreaming v rozvojové spolupráci, vytváření funkční institucionální struktury pro prosazování rovnosti žen a mužů v české zahraniční politice, jakož i o kroky k odbourávání vertikální a horizontální segregace mužů a žen v Ústavu mezinárodních vztahů, České rozvojové agentuře a Ministerstvu zahraničních věcí. Expertíza Ústavu mezinárodních vztahů funguje jako nástroj pro systematické zohledňování rovnosti žen a mužů v zahraniční politice a rozvojové spolupráci.

  • registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006338


  Tomáš Dopita, Ph.D.

  Koordinátor

Dokumenty ke stažení

Nahoru