Staňte se autorem MP

Informace a pravidla pro přispěvatele do časopisu Mezinárodní politika.

Vydavatelem je Ústav mezinárodních vztahů, naše ISSN je 1805-8612.

Odpovědnou a kontaktní osobou je Tereza Soušková.

Jak u nás publikovat

Návrhy článků posílejte na e-mail: souskova@iir.cz.

Preferujeme články s aktuální tématikou, které jsou zasazené do kontextu. V návrhu pošlete stručnou osnovu, kde v bodech vysvětlíte, o co v článku půjde či jaká je jeho hlavní myšlenka.

Výsledná podoba článku publikovaná v Mezinárodní politice nemusí odpovídat původní verzi, kterou zašlete. Nejčastěji články krátíme a chceme po autorech dovysvětlit určitou část textu.

Jelikož jsme nezisková instituce, články nejsou honorované.

Požadovaný styl

  • Mezinárodní politika preferuje odborně-publicistický styl článků.
  • Maximální rozsah je 5 000 znaků s mezerami.
  • U článků je vhodné uvést použité zdroje a literaturu. V článcích ale neuvádějte citace pod čarou, nepoužívejte je ani jinde v textu. Nejde o akademický článek.
  • Napište stručně něco o sobě (např. doktorand univerzity XY, specializuje se na…)

Na závěr dvě doporučení

Používejte mezititulky, aby se text na webu lépe četl.

Dovysvětlujte a nepředpokládejte, že čtenář má stejnou znalost problematiky, jako vy.

Nahoru