Transatlantický obchodní konflikt a jeho dopady na Evropskou unii

Nová obchodní politika Spojených států amerických (USA) nemusí být výjimkou potvrzující volnotržní pravidlo posledních tří dekád, ale pravděpodobně předznamenává dlouhodobější protekcionistický trend.

Evropská unie (EU) se v případné konfrontaci s USA zaštítí rétorikou zastánce hodnot volného obchodu, ale nevyhnutelným motivem dalšího evropského postupu bude muset být zmírňování destabilizace vzájemných obchodních vztahů, protože EU je na jejich stabilitě mnohem závislejší.


Samotná hrozba obchodní války by měla mít dvojí dopad na strategické rozhodování EU. Měla by podnítit jak zavedení strategií snižujících vnější ekonomickou zranitelnost na úrovni společné obchodní politiky, tak další posílení vnitřní hospodářské a měnové integrace EU.

PDF download (CZ).

Nahoru