Zahraniční politika

Týká se zejména české zahraniční politiky obecně a jejích jednotlivých nástrojů, diplomatické služby a visegrádské spolupráce.

Probíhá aktualizace obsahu stránky.

Probíhající projekty

Název Řešitel Poskytovatel Kód Doba trvání Spoluřešitel(é)
Aktuální výzvy české veřejné diplomacie... Eliška Tomalová TAČR BETA Mimořádná výzva

TB940MZV002 2015 - 2016  Jana Peterková
Česká zahraniční politika a "post-západní" globální řád Michal Kořan GAČR 14-27496S 2014 - 2016 Michal Kořan,Jana Juzová, Vít Beneš, Vladimír Handl, Ondřej Ditrych, Ondřej Horký- Hlucháň, Veronika Bílková, Lucie Najšlová, Barbora Hronešová, Zuzana  Gruberová
...slaďování rodinného a pracovního života v české zahraniční službě Tomáš Dopita TAČR BETA
4. výzva
TB040MZV003 2015 - 2016 Dita Jahodová, Klára Čmolíková Cozlová

 ..Budoucí spolupráce v česko-německém strategickém dialogu... Benjamin Tallis TAČR BETA
5. výzva

TB050MZV008 2016  Markéta Wittichová
Práva LGBT osob v mezinárodním kontextu Petr Kratochvíl        
Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí Ondřej Ditrych TAČR BETA TB020MZV030 2013 - 2016 Petr Kratochvíl, Marek Čejka, Rudolf Fürst, Jan Eichler, Lukáš Tichý, Vladimír Handl, Vít Střítecký, Vít Beneš, Mats Braun
Strategická partnerství v zahraniční politice ČR Michal Šimečka TAČR BETA
Mimořádná výzva
TB940MZV003 - MP04 2016 Benjamin Tallis, Markéta Wittichová, Ondřej Horký - Hlucháň
"Think Visegrad" - V4 Think Tank Platform Michal Kořan Visegrádský fond Think Tank Platform 2013 - 2016  
V4 25 let poté: kde jsme byli, kde jsme a kde můžeme být? Michal Kořan TAČR BETA
Mimořádná výzva

TB940MZV003 - MP02 2016 Jana Jůzová, Ondřej Horký-Hlucháň
V4 Goes Global... Ondřej Horký-Hlucháň Visegrádský fond Think Tank Platform 2015 - 2016  
Vyhodnocení česko-polského strategického dialogu... Michal Šimečka TAČR BETA
5. výzva
TB050MZV010 2016 Michal Šimečka, Vít Dostál
Zahraniční politika Michal Kořan OVD konference    2016  

 

Ukončené projekty

Název Řešitel Poskytovatel Kód Doba trvání Spoluřešitel(é)
CEPA fellows Michal Kořan Visegrádský fond   2014  
Navržení systému průběžného vyhodnocování účelnosti ... Michal Kořan TAČR TD010175 2012 - 2013 Veronika Bílková, Nikola Hynek

 

Smluvní projekty

Název Řešitel Poskytovatel Kód Doba trvání Spoluřešitel(é)
K většímu souladu lidskoprávní politiky... Ondřej Horký-Hlucháň MZV ČR - OVD   2014  
Nahoru