Centrum energetické politiky

Činnost a cíle Centra pro energetickou politiku

Primárním cílem CEP je průběžně monitorovat a analyzovat vnější dimenzi energetické politiky a bezpečnosti EU vůči stávajícím a potenciálním dodavatelům v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA), subsaharské Afriky, vybraných zemí Asie, Severní Ameriky a Latinské Ameriky. V rámci těchto vnějších energetických vztahů EU, se CEP zároveň zaměří na identifikaci hlavních energetických otázek, které přispívají či naopak brání rozvoji vzájemné energetické spolupráce.

CEP se dále zaměří na monitorování a analýzu problematiky vnitřní dimenze energetické politiky a bezpečnosti Evropské unie a zvolených regionů. 

Činnost centra by měla být realizována ve třech rovinách:

  • v rovině analytické, kde se činnost zaměří na realizaci výzkumných zpráv, analýz, paperů atd. 
  • v rovině mediální, kde se činnost zaměří na výstupy v médiích a publikaci krátkých analýz tzv. Energy News, ale i odborných konzultací. 
  • v rovině vědecko-výzkumné, kde se činnost zaměří na publikování vědeckých článků, monografií, ale i pořádání konferencí. 

V teoretické rovině bude činnost CEP založena na teoretickém pluralismu, který počítá s využitým široké škály teorií mezinárodních vztahů, zejména s (neo)realismem, (neo)liberalismem, racionalismem, konstruktivismem, Kodaňskou školou, (neo)marxismem apod., ale také teorií evropské integrace. Zároveň Centrum energetické politiky počítá s využitím a dalším rozpracováním teoretických konceptů, jako jsou například „energetická bezpečnost“, „energetická politika“, „diskurz“, „aktérství EU“, „národní zájem“ apod. ve vztahu k energetice.

V rovině metodologické bude podobně činnost CEP založena na pluralismu, který počítá s využitím vícero metod, zejm. analýzy, případové studie, komparativní případové studie, diskurzivní analýzy apod.

Podívejte se na slavnostní otevření našeho centra!

Publikace a aktivity Centra

Aktivity

  • Situace kolem stavby plynovodu Nord Stream 2, ČRo Plus, 16. 2. 2019
  • Koordinátor CEP Lukáš Tichý se stal hostujícím editorem speciálního čísla Energy Policy (IF 4.039) na téma: Energy Security and Policies of the V4 Countries: Between the West and Russia
  • 2018–2022: Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro ČR. TAČR-ÉTA číslo TL01000432, Lukáš Tichý spolukoordinátor a člen řešitelského týmu (společně s Janem Eichlerem, Miroslavem Nožinou, Veronikou Bílkovou, Kristýnou Tamchynovou a Janem Danielem).
  • GA ČR: Vnitřní a vnější dimenze aktérství EU v energetických vztazích vůči Rusku a alternativním dodavatelům (GAČR), 2018-2020, Lukáš Tichý hlavní řešitel.

Publikace

Útoky na energetický sektor a přepravní infrastrukturu představují důležitou součást strategie militantních a teroristických organizací na Blízkém východě a v severní Africe, jako je al-Káida a Islámský stát, ale také Kurdská strana pracujících (PKK). Stejně tak je energetika používána jako nástroj zastrašování nebo vydírání, například libanonským hnutím Hizballáh, palestinskou politickou a teroristickou skupinou Hamás, panislámským politickým hnutím Hizbut-Tahrir a Muslimským bratrstvem na Blízkém východě a v severní Africe. V budoucnu nelze vyloučit útoky na energetický sektor v Evropě nebo na energetická aktiva evropských společností v zahraničí ze strany al-Káidy nebo Islámského státu, přičemž tyto útoky by mohly přímo ohrozit unijní energetickou bezpečnost v závislosti na rozsahu způsobené škody. Teroristická činnost a útoky zaměřené na energetický sektor na Blízkém východě a severní Africe pak mají dopad především na postižený stát, jejich nepřímý dopad na energetickou bezpečnost EU je spíše minimální. (Lukáš Tichý (ed.), Jan Eichler, Nikita Odintsov)

 

Náš tým

Jan Eichler
Seniorní výzkumný pracovník
eichler@iir.cz
Nikita Odintsov
Přidružený výzkumný
pracovník
Jan Mazač
Přidružený výzkumný
pracovník
Zbyněk Dubský
Přidružený výzkumný
pracovník
Nahoru