Centrum evropské bezpečnosti

Cílem CEB je zkoumání bezpečnostních otázek týkajících se Evropy a to ze širokého interdisciplinárního hlediska, od konvenčních vojenských hrozeb až po novější témata, jakými jsou např. hybridní hrozby. Centrum podporuje jak klasický výzkum, tak více policy orientovanou práci a snaží se zastřešovat různorodé metodologické přístupy včetně diskurzivní a kritické analýzy. To se odráží taky ve velkém množství výstupů nejrůznejších formátů, od komentářů v médiích přes policy papery až po vědecké články. Stejnou pestrost vykazuje i charakter pořádaných akcí, mimo jiné pravidelných Security Coffee střetnutí, kterých se účastní pražská diplomatická komunita.

Publikace Centra evropské bezpečnosti

(Starší Spotlighty Centra evropské bezpečnosti naleznete zde.)

Náš tým

Matúš Halás 
Vedoucí centra
halas@iir.cz
Jan Daniel
Výzkumný pracovník
daniel@iir.cz

 

 

 

 

 

Benjamin Tallis
Sen. nerezidentní výzkumník
tallis@iir.cz
Asya Metodieva
Výzkumná pracovnice
metodieva@iir.cz

 

 

 

 

 

Mark Galeotti
Sen. nerezidentní výzkumník
galeotti@iir.cz
Andreas Umland
Sen. nerezidentní výzkumník

.

.

.

.

.

Pelin Ayan Musil
Výzkumná pracovnce
musil@iir.cz

.

.

.

.





Nahoru