Centrum pro gender a globální spravedlnost

Integrovaný, mezioborový, koordinovaný a globální přístup je potřeba k mapování, porozumění a angažovanosti v sociálních a politických procesech dnešní doby. Nebudeme-li brát v potaz genderovou podmíněnost fenoménů, nemůžeme doufat ve vytvoření transformativního výzkumu, který rozpoznává existující mocenské vztahy v rozvoji a v mezinárodních vztazích. 

Centrum pro gender a globální spravedlnost rozeznává a primárně se snaží zpochybnit přetrvávající genderové mocenské nerovnosti, které ve světě existují. Hlavním cílem naší agendy a výzkumné činnosti je odhalit a rozšířit debatu ohledně současných otázek v mezinárodních vztazích z multidisciplinárního hlediska. Náš výzkum se soustředí na gender a genderové přístupy k různým tématům a specializacím:

  • Spravedlnost a rovnost,
  • Mír a bezpečnost,
  • Národnost a státnost,
  • Rozvoj a humanitární pomoc,
  • Demokratické přechody,
  • Politické myšlení a mezinárodní studia.

Centrum pro gender a globální spravedlnost vede teoreticky informovaný a empiricky založený výzkum a politickou analýzu z širokého spektra přístupů k porozumění genderové spravedlnosti v souladu s lidskými právy a mezinárodním rozvojem, a rozšiřování povědomí o nich a jejich postavení v politických a socio-ekonomických kontextech ve světě. Centrum má za cíl vytvořit prostor pro výzkumníky nejen z našeho ústavu, ale i spojit ostatní členy akademické komunity jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

Nahoru