Doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.

Seniorní výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 308
eichler(zavinac)iir.cz
www

Další informacePřehled


Zaměstnání

1994současnost: vědecký pracovník ÚMV
2000současnost: výuka na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha
19911993: zástupce vedoucího odboru na Institutu pro strategická studia Ministerstva obrany
1990991: Generální štáb Československé armády
19821990: Ministerstvo obrany ČSSR
19791982: sekretář vojenského a leteckého přidělence ČSSR v Paříži
19791977: Ministerstvo národní obrany ČSSR


Pedagogická činnost

 • SMS 965 Problémy mezinárodní bezpečnosti na počátku 21.století. Předmět doktorského studia na FMV VŠE Praha
 • Mezinárodní bezpečnostní vztahy. Předmět doktorského studia při MUP Praha
 • 2 SM 301 Mezinárodní bezpečnostní vztahy. Předmět bakalářského studia na FMV VŠE Praha
 • Mezinárodní politika I: Stredoeuropská vysoká škola, Skalica na Slovensku
 • Mezinárodní politika I: Stredoeuropská vysoká škola, Skalica na Slovensku
 • Mezinárodní bezpečnost: Stredoeuropská vysoká škola, Skalica na Slovensku


Vzdělání

2004: Obhajoba habilitační práce a habilitační přednáška (docent)
1985: Obhajoba disertační práce (CSc.)
19751977: Interní aspirantura při Vojenské politické akademii Bratislava
19701975: Vojenská politická akademie Bratislava
19671970: Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova, Moravská Třebová


Oblasti zájmu

transatlantické vztahy
strategická kultura
ozbrojené konflikty
vojenský rozměr bezpečnosti
mezinárodní bezpečnost
války v dnešním světě
terorismus


Členství a předsednictví v organizacích

 • Člen oborové rady doktorského studia: FMV VŠE
 • Člen oborové rady doktorského studia: MUP Praha
 • Člen oborové rady doktorského studia: FBMI (fakulta biomedicínského inženýrství) ČVUT, Kladno
 • Člen oborové rady doktorského studia: FM (fakulta managementu) UO, Brno.Publikace

Knihy a kapitoly knih

 • (2021): NATO’s Expansion After the Cold War, Global Power Shift series, Springer, 173 s., Feb 2021, ISBN 978-3-030-66641-5. DOI: 10.1007/978-3-030-66641-5.
 • (2017): War, Peace and International Security. From Sarajevo to Crimea, Palgrave.
 • Tichý, Lukáš a kol. (2017): Terorismus a energetika na Blízkém východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR (spoluautoři Nikita Odintsov, Lukáš Tichý), Praha: ÚMV, 2017.
 • Ditrych, Ondřej  – Eichler, Jan (2016): Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 67–84.
 • Ditrych, Ondřej – Eichler, Jan (2015): Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 84–102.
  Ditrych, Ondřej Eichler, Jan (2015): Security dimension of Czech foreign policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech foreign policy in 2013 : analysis. Prague : Institute of International Relations, 2015. 80–94.
 • (2014): Od Hirošimy po Bělehrad; válka a mír v druhé polovině 20. století. Praha: Karolinum.
 • (2014): Intermezzo: Edvard Beneš a Charles de Gaulle – problém politického vůdcovství. In: Jan Němeček a kol.: Československo-sovětská smlouva 1943, Historický ústav: Praha, 121–139.
 • Ditrych, Ondřej Eichler, Jan (2014): Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 81-96.
 • (2014): 1. světová válka - příčiny a význam pro současnost. In: Sto let od počátku první světové války. Institut Václava Klause, No. 13, 21–38.
 • Eichler, Jan – Lukáš Tichý (2013): USA a Ruská federace: komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2013): Od Sarajeva po Hirošimu: válka a mír v první polovině 20. století. Praha: Univ. Karlova, Nakl. Karolinum.
 • (2013): Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodních organizací a ČLR. Praha: Oeconomica.
 • (2011): Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR. Praha: Karolinum.
 • Hynek, Nik Eichler, Jan Majerník, Ľubomír (2012): Konflikt a obnova v Afghánistánu: kontext, prostředí a zájmy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (2011): The Czech Engagement in Logar. In: Hynek, Nik a Marton, Péter (eds.): Statebuilding in Afghanistan: Multinational Contributions to Reconstruction. London and New York: Routledge.
 • "Hledání konsensu o Afghánistánu jako promarněná příležitost". In: Střítecký, Vít a kol: Česká zahraniční politika: mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011, 42–58.
 • (2011): Zahraniční a bezpečnostní politika USA po 11. září. In: 11. září. Deset let poté. Sborník textů. Centrum pro ekonomiku a politiku č. 93/2011, 17–30.
 • (2011): Proměny bezpečnostní a strategické kultury USA na počátku 21. století. In: Doktríny mocností a nejdůležitějších aliancí na počátku 21. století. Praha: Professional Publishing, 33–43.
 • (2010): Terorismus a války v době globalizace. Praha: Karolinum.
 • (2010): Mezinárodní politika v době globalizace. Skalica.
 • (2010): Bezpečnostní politika v době globalizace. Skalica.
 • (2009): Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál.
 • (2007): Terorismus a války na počátku 21. století. Praha, Karolinum.
 • (2007): Mezinárodní politika I. Skalica.
 • (2006): Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: AVIS.
 • (2005): République tchéque: la préférence atlantiste. In: Buffotot, P.: La défense en Europe avancées et limites. Paris: La documentation Française, 149-158.
 • (2004): Mezinárodní bezpečnostní vztahy. Praha: Economica.
 • (1999): Bezpečnostní politika České republiky (vedoucí autorského týmu. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. CD – ROM.
 • (1998): Možnosti a perspektivy bezpečnosti České republiky (vedoucí autorského týmu). Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • (1990): Francouzská armáda od de Gaulla k Mitterrandovi. Praha: Naše vojsko.

Odborné články

 • Eichler, Jan (2017): Neorealismus a současné americko-ruské vojenské soupeření v postsovětském prostoru. Vojenské rozhledy, roč. 26, č. 2, s. 89-105.
 • Tichý, Lukáš - Eichler, Jan (2017): Terrorist Attacks on the Energy Sector: the Case of Al Qaeda and the Islamic State. Studies in Conflict & Terrorism. Online, 1 May 2017.
 • Eichler, Jan Stejskalová, Kristýna (2017): Od bombardování k cílenému zabíjení: proměny boje USA proti globálnímu terorismu. Vojenské rozhledy, roč. 26, č. 1 (2017), 75-88.
 • (2016): Černomořská dimenze války na Ukrajině. Black Sea Dimension of Ukraine War. Vojenské rozhledy, 2016, roč. 25 (57), č. 1, s. 6–23, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line).
 • Eichler, Jan Demková, Marcela (2016): Utrpení civilního obyvatelstva během občanské války v Kolumbii. The Science for Population Protection [online]. 2016, roč. 8, č. 1, s. 1–10. ISSN 1803-568X.
 • (2016): Formování bezpečnostní a strategické kultury EU po skončení druhé světové války. Historie a vojenství, 65, 2016, č. 2, s. 4 – 15.
 • (2015): Mezinárodní souvislosti války na Ukrajině, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č. 2, s. 5–19.
 • (2014): Strategie a strategická kultura na počátku 21. století. Vojenské rozhledy, Vol. 23, No. 4, s. 142-151.
 • Marton, Péter – Jan Eichler (2013): Between willing and reluctant entrapment: CEE countries in NATO's non-European missions. Communist and Post-Communist Studies. 46 (3): 351-362.
 • (2013): Operace Serval 2013:Nasazení francouzské armády v Mali.Vojenské rozhledy, 2/2013, 133–149.
 • Eichler, Jan – Střítecký, Vít (2012): Schockstarre tschechien und die neue us-aussenpolitik. Osteuropa. 62 (2): 81-92.
 • (2012): Formování bezpečnostní kultury Evropské Unie. Vojenské rozhledy, 4/2012, 22-36.
 • (2012): Legální a nelegální války pro roce 1990. Vojenské rozhledy, 3/2012.
 • (2012): Je možné se vyhnout válkám? Historie a vojenství, 3/2012.
 • (2011): GWOT a její dopad na civilní obyvatelstvo. The Science for Population Protection, Vol. 3, No. 2.
 • (2011): Fareed Zakaria vs. Robert Kagan. Vědecký obzor (Scientific horizon), Vol. 3, No. 3, 2011, 14–22.
 • (2011): Métamorphose de la stratégie américaine au début du XXIe siècle. Défense & Stratégie Automne.
 • (2010): Obamův poločas na poli zahraniční a bezpečnostní politiky. Vědecký obzor (Scientific horizon), Vol. 2, No. 4, 2010, 25–38.
 • (2010): Proměny bezpečnostní strategie USA. Vojenské rozhledy. 4/2010, 38-48.
 • (2010): Mezinárodní souvislosti řecké krize. Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia. Supplementum. Vol. 1, 95–106.
 • Hynek, Nik – Eichler, Jan (2010): The Czech Provincial Reconstruction Team in Afghanistan: Context, Experiences and Politics. Defence Studies. 10 (3): 405-430.
 • Hynek, Nik – Eichler, Jan (2010): Češi v Afghánistánu. Vojenské rozhledy, Vol. 19, No. 2, 2010, 88-100.
 • (2010): Bezpečnostní a strategická kultura USA v letech 2001 – 2010. Mezinárodní vztahy, 2/2010, 48-70.
 • (2009): War in the early 21. Century. Vědecký obzor, Vol. 1, No. 4, 2009, s. 19-32.
 • Eichler, Jan – Hynek, Nik (2009): Pflichtbewusst Tschechen nach Afghanistan! Osteuropa, 59 (9): 65-76.
 • (2009): Hlavní aktéři globální války proti terorismu (GWOT), jejich sociální sítě, alokativní a autoritativní zdroje. Sociológia, 3/2009.
 • (2009): Bezpečnostní strategie USA v letech 1945 – 1947. Historický časopis, Vol. 57, No. 3, 39-57.
 • (2008): Rusko - gruzínská válka a její dopad na mezinárodní bezpečnost. Vojenské rozhledy,4/2008, 94-102.
 • (2008): Vztahy mezi USA a Evropou po irácké krizi. Bezpečnost krajín V-4 v rozšírenom priestore NATO. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Skalica 2008, 101-106.
 • (2007): Mise ISAF – determinanty, hrozby, nároky a doporučení. Vojenské rozhledy, 3/2007, 70-79.
 • (2006): Války postkonfrontačního období – úspěchy, paradoxy, výzvy. Vojenské rozhledy, 3/2006, 40-51.
 • (2007): L´ OTAN, peut – t – elle réussir en Afghanistan?. Défense nationale, 7/2007, 158-164.
 • (2007): Can NATO succeed in Afghanistan? Défense nationale, 6/2007, 159-165.
 • (2007): Mission ISAF, a-t-elle chace de réussir? Strategic Impact, 3/2007, s. 21 – 25.
 • (2007): L´ Afghanistan, défi ou piege pour L´ OTAN? Défense et stratégie, 5/2007, 9-21.
 • (2007): Začátky studené války : formování bipolárního uspořádání mezinárodních vztahů v letech 1945-1947. Historie a vojenství, 3/2007, s. 4-23.
 • (2007): Mise ISAF - determinanty, hrozby, nároky a doporučení. Vojenské rozhledy, 3/2007, 70-79.
 • (2006): La guerre globale contre le terorisme et ses conséquences pour les realtions euro-américaines. La Revue internationale et stratégique, Automne 2006, No. 63, 7-17.
 • (2006): Od přímé podpory režimu Saddáma Husajna po jeho vojenské svržení. Historie a vojenství, Vol. 55, No. 1., 4-20.
 • Války postkonfrontačního období – úspěchy, paradoxy, výzvy. Vojenské rozhledy, Vol. 15, No. 2, s. 40-51.
 • Teorie obrany nebo bezpečnostní věda?. Vojenské rozhledy, Vol. 15, No. 4, s. 19-26.
 • Hrozba globální ho terorismu a její vyhodnocování. Mezinárodní vztahy, Vol. 41, No. 3., s. 19-45.
 • (2005): K vojenské charakteristice operace Irácká svoboda. Vojenské rozhledy, 2/2005, s. 66-77.
 • (2005): Jak dál v boji proti globálnímu. Obrana a strategie, 1/2005, 21-32.
 • (2005): Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Medzinárodné vzťahy, 1/2005, s. 8-18.
 • (2004): Jak vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a rizika dnešního světa. Obrana a strategie, 2/2004, s. 13-18.
 • (2004): Vyhodnotenie bezpečnostných hrozieb a rizík vo vojnách postkonfrotačného obdobia. Politické vedy, Vol.7, 4/2004, 118-148.
 • (2004): Jak vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a rizika dnešního světa. Obrana a strategie, 2/2004, 13-18.
 • (2004): Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a rizik ve válkách postkonfrontačního období. Historie a vojenství, 2/2004, 4-22.
 • (2004): Globální terorizmus jako nejvážnější bezpečnostní hrozba současnosti. Vojenské rozhledy, 1/2004, 8-19.
 • (2004): Asymetrické války. Vojenské rozhledy, 2/2004, 17-26.
 • (2004): Comment apprécier les menaces et les risques du monde contemporain. Défense nationale, 5/2004, 131-146.
 • (2004): Francouzská inspirace v boji proti terorismu. Medzinárodné vzťahy, Vol.2, 1/2004, 35-45.
 • (2003): Vyhodnocování bezpečnostních hrozeb a rizik v době studené války. Historie a vojenství, 3-4/2003, 507-538.
 • (2003): Koncepce výstavby profesionální armády a hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik. Vojenské rozhledy, 1/2003, 3-12.
 • (2003): Bezpečnostní hrozby a rizika spojené s režimem Saddáma Husajna a s jeho vojenským svržením. Vojenské rozhledy, 3/2003, 15-29.
 • (2003): Důvody francouzské neúčasti na operaci Irácká svoboda. Bezpečnostní témata, 1/2003.
 • (2003): Reforma AČR – časté změny a nejistá budoucnost. Bezpečnostní témata, 2/2003, 1-2.
 • (2001): Francouzská koncepce použití ozbrojených sil. Vojenské rozhledy, 3/2001, 136-143.
 • (2001): Příspěvek do diskuse o pojmech hrozba a riziko. Mezinárodní vztahy, 3/2001, 72-83.
 • (2000): Evropská bezpečnost a stabilita po Kosovu. Mezinárodní vztahy, 4/2000, 17-28.
 • (1999): Mezinárodní bezpečnostní vztahy v euroatlantické oblasti na konci 90.let. Mezinárodní vztahy,3/1999, 5-18.
 • (1998): Mezinárodní souvislosti modernizace armád zemí přizvaných do NATO. Mezinárodní vztahy, 4/1998, 5-17.
 • (1997): Bezpečnostní politika Francie po roce 1995. Mezinárodní vztahy, 3/1997, 24-37.
 • (1996): Rozšíření NATO a Česká republika. Mezinárodní vztahy, 4/1996, 20-28.
 • (1996): Mezivládní konference a otázky bezpečnostní politiky. Mezinárodní vztahy, 3/1996, 11-21.
 • (1995): Globální bezpečnost a její vliv na koncipování bezpečnostní politiky. Mezinárodní vztahy, 4/1995, 31-39.
 • (1995): Vztah Francie k bezpečnosti střední a východní Evropy. Mezinárodní vztahy, 1/1995, 49-54.
 • (1994): Politické souvislosti proliferace jaderných zbraní. Mezinárodní vztahy, 4/1994, 80-88.

Jiné publikace

 • "République tchéque: la préférence atlantiste". In: La défense en Europe avancées et limites. Paris: La documentation Française, 2005. s. 149-158.


Spolupráce se zahraničními pracovišti

 • Institut francais des relations internationales, Paris, Francie
 • Institut des relations internationales et stratégiques, Paris, Francie
 • Université Sorbonne I, Paris, Francie
 • Stredoeuropská vysoká škola, Skalica na Slovensku
 • Fakulta mezinárodních vztahů Ekonomické univerzity Bratislava
 • Fakulta mezinárodních vztahů Univerzity mateja Belu, Bánska Bystrica


Výzkumné projekty

 • 2016: Energetický terorismus a energetika jak nástroj teroristických organizací v oblasti MENA, dopady pro ČR. Projekt TA ČR BETA č. TB940MZV003 - MP07, spoluřešitel.
 • 2013 - 2016: Scénáře vývoje mezinárodního prostředí. Projekt TA ČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
  2013
  – 2016: Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza. Grant GA ČR. Vedoucí projektu: PhDr. Ondřej Ditrych, PhD.
 • 2011–2013: Bezpečnostní multilateralismus jako instituce: teoretizace a implikace pro střední a východní Evropu". Grant GA ČR. Vedoucí projektu: PhDr. Michal Kořan, PhD.
 • 20052008: Vyhodnocování bezpečnostní hrozby a rizik na poč. 21. století. Grant GAČR (GA407/05/0880). Nositel grantu.
 • 2005: La défense en Europe. Spoluřešitel za ÚMV.
 • 2003: Souhrnná publikace o české zahraniční politice do vstupu do EU. Grantový projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR. Člen řešitelského týmu.
 • 2003: Nová národní bezpečnostní strategie USA. Grantový projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR. Člen řešitelského týmu.
 • 20022003: Mezinárodní terorismus jako faktor mezinárodních vztahů a důsledky pro českou zahraniční politiku. Člen řešitelského týmu.
 • 20022003: Opatření zaměřená na budování důvěry a kontrola zbrojení na Blízkém východě. Grantový projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR. Člen řešitelského týmu (2002), spoluřešitel (2003).
 • 20012002: Česká vojenská normotvorná terminologie – Francouzsko-český a česko-francouzský sborník vojenských pojmů a definic. Grantový projekt Ministerstva obrany ČR. Člen řešitelského týmu.
 • 19972000: vedoucí mezirezortního týmu pro výzkum bezpečnostní politiky ČR
 • 2001: publikační grant Bezpečnostní politika ČR po vstupu do NATO, dodatek č. 1. ke kódu RB 12/ 27/ 99.
 • 19992001: Evropská bezpečnostní a obranná identita - perspektiva a skutečnost. Grantový projekt Ministerstva zahraničních věcí ČR. Člen projektového týmu.
 • 19992000: Bezpečnostní politika ČR po vstupu do NATO, kód RB 12/ 27/ 99, grant MZV ČR.
 • 1998: Možnosti dalšího rozšiřování NATO a role ČR v tomto procesu". Člen projektového týmu.
 • 1997 - 1998: Perspektivy a možnosti zajištění bezpečnosti ČR, kód 4/ 13/ 97, grant MZV ČR.
 • 1996 - 1998: Bezpečnostní politika ČR a její demokratická kontrola, garant MO ČR.
 • 1996: Priority zahraniční politiky ČR". Člen projektového týmu.
 • Globální a evropské řízení v rámci programu Vize rozvoje ČR do r. 2015". Řešitel: Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UH v Praze.
 • Sécurité en Europe". Grantový projekt Université Paris 1, Sorbonne.


Publicistika a vystoupení v médiích

2019

 • Francouzští prezidenti pravidla ctí. Právo, 22. 7. 2019.
 • De Gaulle: prezident skutečným státníkem. Právo, 3.5.2019.
 • Nálety na Jugoslávii: kontroverzní výročí. Právo, 26. 3. 2019.
 • Aféra Benally vypovídá hodně o Francii. Právo, 27. 2. 2019.

2018

2017

2016

Starší

 • Tmavomodří mění poválečnou Francii. Právo, 16. 12. 2015.
 • Tisíce mrtvých, rakovina a ropa v tahu: Docent varuje před válkou v Sýrii. Blesk.cz, 5. 12. 2015.
 • Hollande v amerických stopách. Právo, 1. 12. 2015.
 • Hollande a Putin: proti terorismu. Události, komentáře, Česká televize, 26. 11. 2015.
 • Rusové mají informace, USA zase techniku. Lidové noviny, 26. 11. 2015.
 • Policejní zásah ve Francii. Studio ČT 24, 18. 11. 2015.
 • Zločinecký masakr má své souvislosti. Právo, 16. 11. 2015.
 • Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Hlavní zprávy Radiožurnál, Český rozhlas, 14. 11. 2015.
 • Pařížský útok může být odvetou za vojenské akce v Africe, míní expert. iDNES.cz, 14. 11. 2015.
 • Teroristické útoky v Paříži. Mimořádné vysílání ČT 24, 14. 11. 2015.
 • Co píše prezident, na jehož slova došlo. Právo, 11. 11. 2015.
 • Vztahy USA-Rusko ve světle jednoho výročí. Právo, 4. 11. 2015.
 • Globalizace plodí nenávist pokořených. Právo, 15. 10. 2015.
 • Překvapení u Nobelovy ceny za mír. Události, komentáře, Česká televize, 9. 10. 2015.
 • Jak to bylo na Ukrajině - viděno očima francouzské rozvědky. Právo, 9. 9. 2015.
 • Důsledky ukrajinské krize: rizika konfrontace zesílila. Právo, 13. 8. 2015.
 • Strach z uprchlíků. Události, komentáře, Česká televize, 3. 8. 2015.
 • Kdo půjde s puškou na islamisty. Právo, 30. 7. 2015.
 • Z vnuků se stali nepřátelé rodné země. Právo, 10. 7. 2015.
 • Muslimové námi pohrdají, odmítají se přizpůsobit a jsou nevděční. Jejich povstání mohou začít v západní Evropě kdykoliv, říká docent Eichler. Parlamentní listy, 9. 7. 2015.
 • Migrace a islám: pro a proti. Události, komentáře, Česká televize, 30. 6. 2015.
 • 20 let Svobodné Evropy v Česku. Události, komentáře, Česká televize, 30. 6. 2015.
 • Sunnitský terorismus dál běsní. Právo, 29. 6. 2015.
 • Kuvajt a Tunisko se vzpamatovávají z pátečních teroristických útoků. Hlavní zprávy Radiožurnál, Český rozhlas, 28. 6. 2015.
 • Černomořská dimenze ukrajinské války. Právo, 9. 6. 2015.
 • Incidenty jako za studené války. Právo, 4. 6. 2015.
 • Nerovný boj, nebo rodina? Moje volba je jasná! Právo, 3. 6. 2015.
 • Zpověď "hlavního ideologa": zlustrovali mě i Francouzi. Právo, 12. 5. 2015.
 • Hrad opět udeřil. 168 hodin, 10. 5. 2015.
 • Prezident Zeman nechce jmenovat tři profesory. Televizní noviny, TV Nova 6. 5. 2015.
 • Prezident Miloš Zeman rozpoutal vlnu kritiky na svou osobu. Zprávy FTV Prima, 6. 5. 2015.
 • Téma A-zbraní v Evropě je zpět. Právo, 2. 5. 2015.
 • Co vše vzala a dala nejničivější válka dějin. Právo, 28. 4. 2015.
 • Polsko jako nový vojenský tygr? Právo, 21. 4. 2015.
 • Nová vlna americko-ruského napětí. Nadlouho? Právo, 15. 4. 2015.
 • Je třeba vyzbrojit Ukrajinu? Právo, 2. 4. 2015.
 • Jaký že to vlastně máme nyní mír. Právo, 17. 3. 2015.
 • Kdo tu hraje stradivárky. Právo, 26. 2. 2015.
 • Ukrajina po bitvě o Debalceve. Události, komentáře, Česká televize, 19. 2. 2015.
 • Jak je to s překreslováním mapy Evropy. Právo, 18. 2. 2015.
 • Sociální beznaděj jako naháněč radikálů. Právo, 3. 2. 2015.
 • Francouzi a Američané si nic nedávají zadarmo. Právo, 21. 1. 2015.
 • Hollande jednal s Kerrym. Studio ČT 24, 16. 1. 2015.
 • Armáda ČR: záruka bezpečnosti. Literární noviny, 15. 1. 2015.
 • Historická manisfestace v Paříži. ČT 24, 11. 1. 2015.
 • Co ukázal pařížský masakr. Právo, 9. 1. 2015.
 • Ubrání se Evropa svobodu slova? Události, komentáře, 7. 1. 2015.
 • S čím asi přijdou američtí republikáni? Právo, 18. 12. 2014.
 • Rukojmí v Sydney. Události, komentáře, 15. 12. 2014.
 • Jak to je s hodnotami Západu? Právo, 11. 12 .2014.
 • Miladu Horákovou si za terč vybral státní terorismus. Právo, 9. 12. 2014.
 • Jak vidí Obamův exporadce kauzu Putin. Právo, 24. 11. 2014.
 • Jak Gorbačov tahal za kratší konec slámky.  Právo, 22. 10. 2014.
 • Rozhodování o ceně má vždy politickou souvislost. ČT24, 10. 10. 2014.
 • Pád berlínské zdi a nenaplněná velká šance. Právo, 9. 10. 2014.
 • Proč je Islámský stát rakovina. Právo, 30. 9. 2014.
 • Islámští radikálové v ofenzivě. Hyde Park, 26. 9. 2014.
 • Vzpomínky na starého Bushe. Právo, 12. 9. 2014.
 • Islamisté jako vážná hrozba. ČT 24, 11. 9. 2014.
 • Ruská armáda jako mocenský nástroj. Horizont ČT 24, 22. 8. 2014.
 • Rifkind a Ivanov: Jak z krize ven? Právo, 19. 8. 2014.
 • Před 20 lety byl dopaden nejhledanější terorista: Carlos neboli Šakal. ČT, 14. 8. 2014.
 • Vrací se studená válka? Právo, 13. 8. 2014.
 • Afghánistán - sociální inženýrství, které nevyšlo. Právo, 16. 7. 2014.
 • Jak se o Irák přou někdejší premiéři. Právo, 4. 7. 2014.
 • Domobrana je pro Česko inspirativní. Právo, 25. 6. 2014.
 • Výročí války: co je jinak a co se opakuje. Právo, 17. 6. 2014.
 • Američtí profesoři se přou o Rusko. Právo, 11. 6. 2014.
 • Kauza Krym jako tvrdá geopolitika na pokračování. Právo, 5. 6. 2014.
 • Cesta od trpaslíka k dospělému silákovi. Právo, 24. 5. 2014.
 • Změní se dislokace sil NATO? Právo, 7. 5. 2014.
 • Ukrajina očima britských expertů. Právo, 29. 4. 2014.
 • Kořeny ukrajinské krize očima liberálních amerických profesorů. Právo, 22. 4. 2014.
 • Češi do Afriky? Nová úskalí. Právo, 7. 4. 2014.
 • Z evropské ultrapravice jde strach. Horizont ČT 24, 28. 3. 2014.
 • My a NATO. Právo, 12. 3. 2014.
 • Takže na problémy opět zaděláno. Právo, 8. 3.2014.
 • Putin jako propagátor síly v praxi. Právo, 6. 3. 2014.
 • Jak to bylo s údery na Afghánistán. Právo, 21. 2. 2014.
 • Jak to bylo s válkou proti Srbsku. Právo, 14. 2. 2014.
 • Jak to bylo se Saddámem a iráckou ropou. Právo, 29. 1. 2014.
 • Padesátá intervence se jmenuje Sangaris. Právo, 23. 1. 2014
 • Vojenská intervence není houska na krámě. Právo, 15. 1. 2014.
 • La tentation de la francophobie. Le Figaro. 31. 7. 2005.

V předchozích letech četné články pro Právo a mnohonásobná vystoupení v České televizi.

Nahoru