Julian Schmid, postdoc


telefon

www

Další informace

Julian Schmid je postgraduální výzkumník ÚMV v oblasti transatlantické bezpečnosti, teorie mezinárodních vztahů a kritické geopolitiky. Doktorát získal na Katedře politologie a mezinárodních studií na University of Warwick ve Velké Británii. Julianovy odborné zájemy zahrnují oblasti jako jsou kritická bezpečnostní studia, zahraniční politika USA, geopolitika, film a filmová studia, poststrukturalismus, vizualita a narativ. V minulosti také vyučoval na různých kurzech na University of Warwick, Virginia Tech a Liverpool John Moores University.

Odborné stati

  • Schmid, Julian (2020) (Captain) America in crisis: popular digital culture and the negotiation of Americanness, Cambridge Review of International Affairs, 33: 5, pp. 690-712, DOI: 10.1080/09557571.2019.1708864

Mediální Výstupy

Nahoru