Martin Laryš, Juniorní výzkumný pracovník


telefon

www

Další informace

Martin Laryš působí jako juniorní výzkumný pracovník Centra globální politické ekonomie. Vystudoval politologii na Masarykově univerzitě v Brně a momentálně dokončuje doktorské studium mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Předmětem jeho odborného zájmu je energetická politika a politické násilí v post-sovětském prostoru se zaměřením na ozbrojené konflikty, organizovaný zločin, extremismus a terorismus.

Knihy

  • Martin Laryš, Petr Kupka and Josef Smolík. "Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko. Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2009.
  • Jan Holzer, Martin Laryš and Miroslav Mareš, "Militant Right-Wing Extremism in Putin’s Russia: Legacies, Forms and Threats" Post-Soviet Series, Routledge, 2018.

Kapitoly

  • "Model energetické bezpečnosti v 21. století“. Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století. Eds. Josef Smolík and Tomáš Šmíd. Brno. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2010.
  • "Plynové války mezi Ruskem a Ukrajinou“. Vybrané konflikty o zdroje a suroviny. Eds. Tomáš Šmíd a kol. Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2010.
  • Martin Laryš and Emil Souleimanov. "Organizovaný zločin: vymezení pojmu“. Organizovaný zločin. Eds. Emil Souleimanov a kol.  Auditorium, Praha, 2012.
  • Martin Laryš and Miroslav Mareš "Kazakh Islamist terrorism: the changing geopolitics of terrorist threat". Regional Security Interdependence. Eds. Miroslav Mareš and Tomáš Šmíd. Proceedings of the workshop organized by the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies of the Masaryk University in Brno on 25 September 2015. Brno: Muni Press, 2015.
  • "Violent attacks against migrants and minorities in the Russian Federation“. Vigilantism against Migrants and Minorities, Eds. Tore Bjorgo and Miroslav Mareš. Routledge Studies in Fascism and the Far Right, 2019.

Odborné stati

  • Martin Laryš and Miroslav Mareš. "Right-Wing Extremist Violence in the Russian Federation“. Europe-Asia Studies, Routledge; University of Glasgow, 2011.
  • Martin Laryš and Miroslav Mareš. "Oil and Natural Gas in Russia's Eastern Energy Strategy: Dream or Reality?" Energy Policy, 2012.
  • Martin Laryš and Miroslav Mareš. "The Transnational Relations of the Contemporary Russian Extreme Right". Europe-Asia Studies, Routledge; University of Glasgow, 2015.

Nahoru