JUDr. Miroslav Tůma (plk. v.v.) 

Seniorní spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů


telefon 251 108 362
iir.cz
www

Další informace

Zaměstnání

2001 - současnost: spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a Ústavu strategických studií při Univerzitě obrany v Brně, jehož je také od r. 2005 čestným členem
1995 - 2001 pracovník odboru OSN se zaměřením na mírové operace OSN, reformu OSN a kontrolně-zbrojní a odzbrojovací politiku 
1994 - 1995 člen Stálé mise ČR při OSN v New Yorku v době nestálého členství ČR v Radě bezpečnosti OSN
1993 pověřený zástupce ředitele a vedoucí oddělení odboru bezpečnostní politiky
1958 - 1992 voják z povolání

Miroslav Tůma je držitelem statusu „válečný veterán“.

Zahraniční pobyty

1996: Účast v osmičlenné poznávací misi Západoevropské unie po některých východoafrických zemích s cílem zjištění kapacit a potřeb těchto zemí k účasti v mírových operacích OSN
1991 - 1992: Vedoucí padesátičlenné skupiny vojáků ČSFR v humanitární operaci OSN v Iráku (UNGCI)  
1991: podíl na řízení čs. protichemické jednotky v Saúdské Arábii působící zde v rámci protiirácké koalice
1989-1990: vedoucí sedmičlenné skupiny československých důstojníků v pozorovatelské misi OSN v Angole (UNAVEM)

Vzdělání

1964 - 1965:  Vojenské  spojovací učiliště v Novém Meste  n. Váhom (dálkové studium)
1981 – 1986:  Právnická fakulta UK v Praze (studium při zaměstnání)

Jazyky

anglický
Italský
ruský

Výzkumné projekty

 • 2003: Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. Grantový projekt MZV č. 12, hlavní řešitel. 
 • 2003: Reforma OSN. Grantový projekt MZV č. 11, spoluřešitel.
 • 2002: Další vývoj a mezinárodní důsledky případné realizace amerického projektu protiraketové obrany (MD). Grantový projekt MZV č. 6, spoluřešitel.
 • 2002: Možný dopad vypovězení smlouvy ABM a realizace amerického projektu protiraketové obrany na globální bezpečnost. Grantová studie ÚSS VA v Brně, odpovědný řešitel. 

Publikace

Knihy a kapitoly knih

 • Tůma, Miroslav (2016): Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti. Praha: Ústav mezinárodních vztahů.
 • Tůma, Miroslav (2014): Jak dál v jaderném nešíření  a odzbrojování. Ústav mezinárodních vztahů, (291 s.).  
 • Tůma, Miroslav (2011): JADERNÉ ODZBROJENÍ Utopie, nebo projev politického realismu? Ústav mezinárodních vztahů, (220 s.).
 • Tůma, Miroslav (2009): Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení. Ústav mezinárodních vztahů, (180 s.).
 • Tůma, Miroslav (2009): Obranná politika Československé a České republiky (1989-2009). MO ČR - AVIS.
 • Tůma, Miroslav (2008): Vojenská strategie. MO ČR - AVIS.
 • Tůma, Miroslav (2004): Protiraketová obrana: Americký projekt a jeho mezinárodní souvislosti.Ústav mezinárodních vztahů.
 • Tůma, Miroslav (2004): Nešíření zbraní hromadného ničení v kontextu aktuálních otázek mezinárodní bezpečnosti a boje proti terorismu. ÚSS, Univerzita obrany v Brně, (s. 234).
 • Tůma, Miroslav (2002): Nešíření zbraní hromadného ničení, kontrola zbrojení, odzbrojení a Česká republika. Studie zpracovaná na základě společného požadavku ÚSS VA v Brně a ÚMV v Praze, (350 s.),

Další články

Publicistika, vybraná mediálno vstoupení

Nahoru