PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. (Cantab.) Ph.D.

Ředitel, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 200
ditrych(zavinac)iir.cz
www

Další informace

Zaměstnání

2018-současnost: ředitel, Ústav mezinárodních vztahů
2009-2016: výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů
2013-2014: analytik, NATO SHAPE
2013-současnost: akademický pracovník, Fakulta sociálních věd UK (2014-2016: koordinátor výzkumného centra D.CENT Karl Deutsch Centre for International Political and Social Research)
2013: přidružený pracovník, European Union Institute for Security Studies (Rusko a východní sousedství EU)
2007-2008: výzkumný pracovník, Belfer Center, Harvard University (na Fulbrightově stipendiu)
2006-2007: výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů (projekt Transnational Terrorism, Security and the Rule of Law)

Vzdělání

2006 - 2011: Ph.D. mezinárodní vztahy, Fakulta sociálních věd UK (disertační práce A Genealogy of Terrorism in States’ Discourse)
2008 - 2009: MPhil. mezinárodní vztahy, University of Cambridge
2004 - 2006: PhDr. politologie summa cum laude, Fakulta sociálních věd UK
2001 - 2004: Bc. politologie a mezinárodní vztahy summa cum laude, Fakulta sociálních věd UK

Studijní pobyty, stáže

2012-2013: CERI Centre de recherches internationales (CNRS), Sciences Po Paris, hostující výzkumník
2011: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), FG EU-Außenbeziehungen, hostující výzkumník
2007: Georgian Foundation for Strategic and International Studies, Tbilisi, stáž
2005: Silk Road Studies Program, Uppsala universitet, stáž

Jazyky

angličtina
francouzština
ruština

Členství v organizacích

International Studies Association (ISA)
European International Studies Association (EISA)
Central and East European International Studies Association (CEEISA)

Oblasti zájmu

Terorismus a revoluční násilí v globální politice
NATO a evropská bezpečnost
Etnopolitické konflikty v postsovětském prostoru
Globální trendy a jejich předpovědi

Veřejně odpovědné funkce

2018-současnost: člen Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí ČR
2018-současnost: člen odborného panelu Společenské vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR
2017-současnost: člen Rady Orientálního ústavu Akademie věd ČR
2016-2018: člen Akademického senátu Fakulty sociálních věd UK a předseda Ekonomické komise (2017-2018)
2016-2017: člen Verifikačního a evaluačního panelu 3SVHb Společenské vědy Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR
2013-2016: člen Rady Ústavu mezinárodních vztahů

Publikační činnost (výběr)

Knihy

 • Nik Hynek, Ondrej Ditrych a Vít Střítecký, eds. 2018. Regulating Global Security: Insights from Conventional and Unconventional Regimes. London: Palgrave.
 • Tracing the Discourses of Terrorism: Genealogy, Identity and State. London: Palgrave Macmillan, 2014 (recenze zde a zde).

Kapitoly

 • Constanza Sanchéz-Avilés and Ondřej Ditrych. "The Evolution of International Drug Control under the United Nations." in David Bewley-Taylor and Khalid Tinasti. Eds. Research Handbook on International Drug Policy. London: Edward Elgar Publishing, 2020.
 • “Zahraniční bojovníci v řadách ISIS.” Islámský stát: Blízký východ na konci časů. Eds. Ondřej Beránek and Bronislav Ostřanský. Praha. Academia, 2016.
 • “Western Responses to Terrorism in the 1970s.” Arguing Counterterrorism: New Perspectives. Ed. Daniela Pisoiu. London: Routledge, 2014.
 • “Evropa a Amerika: Impéria v rozpacích.” Arabské revoluce: Demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady. Ed. Ondřej Beránek. Praha: Academia, 2013.
 • “The Czech Republic and the WikiLeaks Cables.” The WikiLeaks Cables and their Impact on the Visegrad Countries and the Baltic States. Ed. András Rácz. Budapest: HIIA, 2013.
 • “Bezpečnostní situace na jižním Kavkaze." Jižní Kavkaz v bezpečnostní perspektivě. Ed. Michal Romancov. Praha: MUP, 2013.
 • "The Future of U.S. Foreign Policy: No Revolutions." Panorama. Eds. Marian Majer, Robert Ondrejcsák, Vladimir Tarasovic. Bratislava: CENAA, 2012.
 • "Afghanistan Now: A Study of the Microcosmos of Global Disorder." Europe, the Middle East, and the Global War on Terror. Ed. Ondřej Beránek. Frankfurt: Peter Lang, 2012.
 • "The United States in Czech Foreign Policy." Czech Foreign Policy (2007-2009). Ed. Michal Kořan. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010.
 • "Česká republika v boji proti klimatickým změnám." Hledání českýchn zájmů: Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Eds. Vladimír Handl and Petr Drulák. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010.
 • "Hizb-at-Tahrír: Islamismus v eurasijském heartlandu." Emil Souleimanov (ed.). Politický islám. Praha: Eurolex Bohemia, 2007.
 • Ondřej Ditrych and Emil Souleimanov. "Etnopolitické konflikty v Gruzii na proměňující se geopolitické mapě jižního Kavkazu." Panorama. Bratislava: CENAA, 2007.
 • "Americký boj proti terorismu a Saudská Arábie: Mezi idealismem a realpolitikou." Emil Souleimanov (ed.). Terorismus. Praha: Eurolex Bohemia, 2006 (druhé vydání v Sociologickém nakladatelství, 2010).

Kapitoly o české zahraniční politice vůči Spojeným státům, Spojenému království a západoevropským státům a bezpečnostní dimezi české zahraniční politiky v ročenkách Česká zahraniční politika: analýza vydávaných Ústavem mezinárodních vztahů (2007-2016), spolueditor dvou vydání (2012-2013)

Odborné stati

 • “The logic of strategic inhumanity and the cost of publicism." New Perspectives, Vol. 28 (2020), Issue 1.
 • “Georgia’s Frost: Ethnopolitical Conflict as Assemblage.” Asia-Europe Journal, Vol. 17 (2019), No. 1, pp. 47-67.
 • Sanchéz-Avilés, Constanza and Ondrej Ditrych. The Global Drug Prohibition Regime: Prospects for Stability and Change in an Increasingly Less Prohibitionist World.“ International Politics, Vol. 55 (2018), No. 3, pp. 463-481.
 • “The Harm in Harmel: NATO Needs New Containment.” New Perspectives, Vol. 2 (2016), No. 2.
 • “Forget Hobbes.” International Politics, Vol. 53 (2016), No. 3, pp. 285-302.
 • Michal Smetana and Ondrej Ditrych. “The More the Merrier: Time for a Multilateral Turn in Nuclear Disarmament.” Bulletin of the Atomic Scientists, Vol. 71, No. 3 (2015), pp. 30-37.
 • “Bracing for Cold Peace: U.S.-Russia Relations after Ukraine.” International Spectator, Vol. 49 (2014), No. 4, pp. 76-96.
 • “Security Community: A Future for a Troubled Concept.” International Relations, Vol. 28 (2014), No. 3, pp. 350-366.
 • Ondrej Ditrych, Vladimír Handl, Nik Hynek a Vít Střítecký. Understanding Havel? Communist and Postcommunist Studies, Vol. 46 (2013), No. 3, pp. 407-417.
 • "From Discourse to Dispositif: States and Terrorism between Marseille and the 9/11.” Security Dialogue, Vol. 44 (2013), No. 3, pp. 223-240.
 • “ ’International Terrorism’ as Conspiracy: Debating Terrorism in the League of Nations." Historical Social Research, Vol. 38 (2013), No. 1, pp. 200-210.
 • "Scénáristika jako metoda v mezinárodních vztazích." Mezinárodní vztahy, Vol. 47 (2012), No. 4, pp. 93-107.
 • “’International Terrorism’ in the League of Nations and the Contemporary Terrorism Dispositif.” Critical Studies on Terrorism, Vol. 6 (2012), No. 2, pp. 225-240.
 • Ondrej Ditrych and Vít Střítecký. "Konfliktregulierung in Georgien: Chance und Verpflichtung für die EU." Osteuropa, No. 2 (2012).
 • Nik Hynek and Ondrej Ditrych. "Ostmitteleuropa in der NATO: Das neue strategische Konzept, die Raketenabwehr und der Krieg in Afghanistan." Osteuropa, No. 2 (2012).
 • "Georgia: A State of Flux." Journal of International Relations and Development, Vol. 13 (2010), No. 1, pp. 13-25.
 • Emil Souleimanov and Ondrej Ditrych. "The Internationalisation of the Russian-Chechen Conflict: Myths and Reality." Europe-Asia Studies, Vol. 60 (2008), No. 7, pp. 1199-1222.
 • "Identities, Interests and the Resolution of the Abkhaz Conflict." Caucasian Review of International Affairs, Vol. 2 (2009), No. 3, pp. 1-12.
 • Emil Souleimanov and Ondrej Ditrych. "Iran and Azerbaijan: A Contested Neighborhood." Middle East Policy, Vol. 14 (2007), No. 2, pp. 101-116.
 • Emil Souleimanov and Ondrej Ditrych. "Czech Reflections on the Chechen Conflict: From Morality to Mainstream?" Problems of Postcommunism, Vol. 54 (2007), No. 3, pp. 18-28.
 • "Náhorní Karabach a řešení konfliktu podle realistické tradice." Mezinárodní vztahy, Vol. 41 (2006), No. 4, pp. 27-47.
 • "Islamismus jako hlas opozice v arabském světě a postsovětských středosasijských republikách." Mezinárodní vztahy, Vol. 40 (2005), No. 3, pp. 81-94.

Policy výzkum

 • Vojtěch Bahenský a Ondřej Ditrych. Finský model čelení hybridním hrozbám: inspirace pro Českou republiku. Policy Paper. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2021.
 • Česká republika a evropská spolupráce v oblasti obrany. České zájmy v roce 2019: Analýzy ÚMV. Ed. Alica Kizeková. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2019.
 • What Role for the Czech Republic in EU Military Missions? Prague: Europeum. June 2018.
 • Ondrej Ditrych et al. Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí: 2017. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2016.
 • Ondrej Ditrych et al. Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí: 2016. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2015.
 • Riccardo Alcaro and Ondrej Ditrych. Transatlantic Relations and Security Governance. TRANSWORLD Working Paper No. 41.
 • Ondrej Ditrych et al. Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí: 2020. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014.
 • Karabakh’s Twenty Years Crisis: The EU Should Do More. Policy Paper. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014.
 • To Catch a Fogle. Policy Paper. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013.
 • The Georgian Succession. Brief No. 26. Paris: EUISS, 2013.
 • The Tymoshenko Case. Alert No. 8. Paris: EUISS, 2013.
 • Good Cop or Bad Cop? Sanctioning Belarus. Brief No. 14. Paris: EUISS, 2013.
 • Ondrej Ditrych et al. World Politics Scenarios: 2012-2013. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012.
 • More Europe, More Security: How the Czech Republic Should Respond to the U.S. Strategic Shift. Praha: EUROPEUM: 2012.
 • EU Security Policy in the South Caucasus: The Need to Move from Hydra to Hercules. FG2 Working Paper No. 5. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2011.
 • Hynek, Nik, Vit Stritecky and Ondrej Ditrych. 2011. Missile Defence in Europe: Strategic, Political and Industrial Implications. A Policy Study for Security and Defence Committee, European Parliament (EP/EXPO/B/AFET/FWC/2009-01/LOT6/08).

Výzkumné projekty

 • 2018-současnost: Hybridní revoluční aktéři v globální politice (HYDRA), PRIMUS17/HUM/24, příjemce: Fakulta sociálních věd UK, role: hlavní řešitel
 • 2018-současnost: VITRI Násilí, trauma a spravedlnost, UNCE, příjemce: Fakulta sociálních věd UK, role: seniorní výzkumník
 • 2018-současnost: Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy, TAČR (ÉTA), příjemce: Fakulta sociálních věd UK, role: člen řešitelského týmu
 • 2017-současnost: Pod tlakem internacionalizace a sekuritizace: Proměny bezpečnostní politiky, GAČR, příjemce: Fakulta sociálních věd UK, role: člen řešitelského týmu
 • 2013-2016: Globální prohibiční režimy: Rozvoj teorie a empirická analýza, GAČR, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, role: hlavní řešitel
 • 2014-2016: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí, TAČR (BETA), příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, role: hlavní řešitel
 • 2014-2015 Česká zahraniční politika a “post-západní” globální řád, GAČR, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, role: člen řešitelského týmu
 • 2013-2014 TRANSWORLD, FP7, příjemce: Fakulta sociálních věd UK (člen konsorcia), role: člen řešitelského týmu
 • 2013-2014 Komplexní strategie České republiky vůči regionu MENA, TAČR (BETA), příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, role: člen řešitelského týmu
 • 2009: Terorismus v mezinárodním diskursu, GAUK, příjemce: Fakulta sociálních věd UK, role: hlavní řešitel
 • 2007-2011: České zájmy v EU, Národní program vzdělávání, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů, role: člen řešitelského týmu
 • 2006-2007 Transnational Terrorism, Security, and the Rule of Law (TTSRL), FP6, příjemce: Ústav mezinárodních vztahů (člen konsorcia), role: člen řešitelského týmu
 • 2006-2007 Ekonomická teorie politických trhů, GAČR, příjemce: Fakulta sociálních věd UK, role: člen řešitelského týmu

Soutěže a ocenění

 • 2008-2009: stipendium European Trust, Cambridge
 • 2007-2008: Fulbrightovo stipendium
 • 2006: Bolzanova cena rektora UK za nejlepší diplomovou práci v oboru politologie

 

Nahoru