Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.

Seniorní výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 335
horky(zavinac)iir.cz
www twitter.com/OHorkyHluchan

Další informace


Přehled


Zaměstnání

listopad 2005–současnost: výzkumný pracovník, ÚMV Praha
září 2016–květen 2018: zástupce ředitele pro výzkum, ÚMV Praha
červen 2013–srpen 2016: vedoucí výzkumného oddělení, ÚMV Praha
říjen 2011–květen 2013: zástupce vedoucího výzkumného oddělení, ÚMV Praha

 Pedagogická činnost

2018–současnost: výuka doktorského kurzu International Relations and Global Issues, ÚMV Praha a Metropolitní univerzita, Praha
2016: účast na výuce Univerzity třetího věku Vysoké školy ekonomické
2013–2015: výuka magisterského kurzu Introduction to Development Studies, Vysoká škola ekonomická, Praha
2011–2014: výuka magisterského kurzu Introduction to Development Studies, Univerzita Karlova, Praha
2009–2010: výuka magisterského kurzu International Economic Relations, Metropolitní univerzita, Praha
2005–2008: výuka bakalářských a magisterských kurzů Světová ekonomika a rozvojové země, Světová ekonomika, Seminář ke světové ekonomice a cvičení kurzu Světová ekonomika II; účast na výuce kurzů Mezinárodní rozvojová pomoc, Rozvojová ekonomika a Vnější vztahy Evropské unie, Vysoká škola ekonomická, Praha

 Vzdělání

2004–2010: interní doktorské studium oboru Mezinárodní ekonomické vztahy, Vysoká škola ekonomická, Praha. Téma dizertace: Diskurzy a praktiky české rozvojové spolupráce.
2002–2004: inženýrské studium, Vysoká škola ekonomická, Praha. Hlavní specializace: mezinárodní obchod a evropská integrace. Vedlejší specializace: filosofie, Diplomová práce: Subsaharská Afrika: faktory ekonomického růstu (cena rektorky a cena Ernst & Young za excelentní diplomovou práci).
1998–2001: bakalářské studium oboru Mezinárodní obchod, Vysoká škola ekonomická, Praha
1995–1998: Carnotovo lyceum, Dijon

 Zahraniční studijní pobyty, stáže

září 2018–únor 2019: hostující výzkumník, International Institute of Social Studies, Haag
leden–březen 2013: hostující výzkumník, University of KwaZulu Natal, Durban; Université d’Antananarivo, Antananarivo
září–říjen 2010: hostující výzkumník, Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, Bonn
říjen 2006–červenec 2007: postgraduální studijní a výzkumný pobyt, Institut universitaire d'études du développement, Ženeva
říjen 2004–leden 2005: výměnný program Erasmus, ESCP-EAP, Paříž

 Jazyky

čeština - mateřský jazyk
angličtina - aktivní znalost
francouzština - aktivní znalost
italština - aktivní znalost
španělština - základní znalost

 Oblasti zájmu

globální a udržitelný rozvoj, chudoba
rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
globalizace a vztahy mezi globálním Severem a Jihem
gender v rozvoji, mezinárodních vztazích a zahraniční politice
Subsaharská Afrika

 Další profesní aktivity

2018–současnost: člen Odborného orgánu hodnotitelů politologii Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace
2018–současnost: hodnotitel pro Technologickou agenturu České republiky
2017–současnost: člen Výkonného výboru EADI - Evropské asociace rozvojových výzkumných a vzdělávacích institucí
2015–současnost: člen Výboru pro koordinaci pozic ČR k udržitelnému rozvoji Rady vlády pro udržitelný rozvoj
2014–současnost: člen redakční rady časopisu Development, Environment and Foresight
2012–současnost: člen redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy – Czech Journal of International Relations
2012–současnost: člen dozorčí rady Fóra 50 %.
2011–2016, 2017–současnost: volený člen Rady Ústavu mezinárodních vztahů
2014–2016: člen externího týmu poradců Ministerstva zahraničních věcí ČR.
2010–2012: člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika
2008–2013: editor recenzí časopisu Mezinárodní vztahy

 Publikace

Knihy

Editované knihy

Kapitoly knih

Impaktované a recenzované články

Editovaná čísla časopisů

Jiné Odborné články

Recenze

Jiné publikace

Média

Konference

 • Foreign aid by non-aid actors: towards a new fragmentation of international development cooperation?, NIAS Amsterdam, 20 February 2018.
 • The Politics of Policy Coherence for Sustainable Development: Building a new large house on old shaky foundations? 59th ISA Annual Convention, San Francisco, 4. – 7. 4. 2018.
 • The Transition of a Transition: What is left of the Central and Eastern European ‘transition experience’? 57th ISA Annual Convention, Atlanta, 16. – 19. 3. 2016.
 • Quiet colonisers, quite colonies: Central and Eastern Europe between the North/South and East/West divides. EISA: 9th Pan-European Conference on International Relations, Giardini Naxos, 23. – 26. 9. 2015.
 • The Europeanisation of the CEECs development policy: Story of a wedding between an academic concept and a political enterprise. Transferts as a political enterprise, Berlin, 27. 11. 2014.
 • Development cooperation of the Central and Eastern European countries from a postcolonial perspective. 10th CEEISA Convention, Cluj-Napoca, 12. – 14. 6. 2014.
 • Critical perspectives on development policies of the CEE countries. A typology of the underlying theories and their consequences for other non-DAC donors. 14th EADI General Conference, Bonn, 23. – 26. 6. 2014.
 • Beyond the North/South and East/West Divides: Understanding Global Inequalities and Diversity. The outcomes of the RESAREAS project in the field of theoryon non-European territories, Prague, 14. 1. 2014.
 • The future direction of CEE development policy: Finding a common role in a post-MDG world. Critical perspectives on EU-12 donors: Expectation gaps, root causes and ways forward, Wien, 26. 4. 2013.
 • Securitisation of development or developmentalisation of security? Legitimising discourses of the Czech and Hungarian PRTs in Afghanistan, PSS-ISA Joint International Conference Security Challenges in an Evolving World, Budapest, 27. – 9. 6. 2013. (& Balázs Szent-Iványi).
 • Globální politická ekologie: Odlesňování a zalesňování Madagaskaru mezi politikou a přírodou. Mimo Sever a Jih - Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti, Praha, 9. 9. 2013.
 • Understanding the quick disengagement and renewed interest of European post-communist countries in the sub-Saharan region. International Conference on African Studies. Out of and back to Africa?, Accra, 24. – 26. 10. 2013.
 • Development cooperation of the Czech Republic: Policy completed, waiting for politics? EU-12 development policies at half-time: Europeanization, specialization, or both?, Olomouc: 15. – 17. 2. 2012 (& Petra Krylová, Zdeňek Opršal).
 • The colonised coloniser? Modernity, solidarity and depoliticisation in Central and Eastern Europe. 2nd Joint Biennial CASA/SASA Conference, Telč, 21. – 23. 9. 2011.
 • The transfer of the Central and Eastern European "transition experience" to the developing world: Myth or reality? 8th CEEISA Convention, Istanbul, 15. – 17. 6. 2011.
 • Evropeizace zahraniční rozvojové spolupráce: Přijetí, přizpůsobení, nebo odmítnutí? II. Sympozium "Česká zahraniční politika".  Praha, 3. – 5. 5. 2010.
 • The Europeanization of development policy: Accommodation and resistance of the Czech Republic. GARNET Conference: Bruxelles, 22. – 24. 4. 2010.
 • Non-governmental organizations in the Czech development cooperation: A long arm of foreign policy or civil society? ISA's Annual Convention, New Orleans, 17. – 20. 2. 2010.
 • Nothing is imposed in this policy! European Neighbourhood Policy as a neocolonial project. 7th CEEISA Convention, Sankt-Peterburg, 2. – 4. 9. 2009 (& Petr Kratochvíl).
 • Europeanization of development cooperation of the Czech Republic and its foreign policy in Africa. WISC 2nd Global International Studies Conference, Ljubljana, 23.–26. 7. 2008.
 • Policy coherence for development of the Czech Republic: Case studies on migration and trade. 12th EADI General Conference, Genève, 24. – 28. 6. 2008.
 • Ženy, muži a rozvoj: genderové aspekty rozvojové spolupráce ve zdravotnictví. Zdravotně sociální aspekty rozvojových zemí, České Budějovice, 20. 11. 2007.
 • Incoherence of the Czech Policies for International Development: A Conceptual Framework. 6th CEEISA Convention, Wroclaw, 23. – 25. 6. 2007.
 • Les biais de genre dans la science économique : Quelles conséquences pour le développement? Deuxiémes journées genre et développement, Genève, 18. – 20. 6. 2007.
 • Development Policy in New EU Member States: Re-emerging Donors on the way from Compulsory Altruism to Global Responsibility. 4th CEEISA Convention,Tartu, 25. – 27. 6. 2006.
 • La pluralité des études du développement. Ecole d'été des IFRE européens, Oxford: 28. 6 – 1.7. 2006.
 • Rozvoj, participace a lidská práva: nesnadná cesta k naplňování práva na rozvoj. 10. Plzeňské rozhovory, Plzeň, 4. 5. 2006.
 • Instability and Human Development in Sub-Saharan Africa: Some Evidence from Cross-country Regressions. 10th EADI General Conference, Bonn, 19. – 21. 9. 2005.
 • Aid, Trade or Isolation: Ethical Aspects of Development. IX. International Conference of Young Scholars, Praha, 25. 5. 2005.

 Výzkumné projekty

 • 2018-2020: Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů. Projekt OPVVV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504, koordinátor, výzkumný pracovník.
 • 2018-2019: Vývoj a pilotní ověření metod pravidelného komplexního hodnocení české zahraniční politiky. Projekt TAČR č. TIRVMZV701, spoluřešitel.
 • 2017-2019: Rovnost žen a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci. Projekt OPZ, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006338, analytik projektového cyklu.
 • 2016: Práva LGBT osob v mezinárodním kontextu. Grantový projekt TAČR č. TB050MZV019, spoluřešitel.
 • 2014–2015: Česká zahraniční politika a post-západní globální řád. Grantový projekt GAČR č. GA14-27496S, spoluřešitel
 • 2013–2014: Analýza možností a způsobů uplatnění transformační zkušenosti ČR v bilaterální i multilaterální rozvojové spolupráci. Grantový projekt TAČR č. TB020MZV032, spoluřešitel.
 • 2012–2014: Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS. Grantový projekt OP VK č. EE2.4.31.0027, koordinátor společného výzkumu metodologie a odborný pracovník.
 • 2011–2012: Vyhodnocení programu vládních rozvojových stipendií, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, vedoucí týmu.
 • 2011: Vyhodnocení dočasných výjimek z transformace systému ZRS ČR, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, člen týmu.
 • 2006–2011: Evropská integrace a zájmy České republiky. Národní projekt výzkumu II Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 2D06010., koordinátor metodologického týmu.
 • 2006: EU a Afrika jako 'noví sousedé' – výzvy pro českou zahraniční rozvojovou spolupráci. Grantový program Centra evropských studií VŠE GRACES, spoluřešitel.
 • 2006: Případové studie pro mezinárodní ekonomické vztahy. Projekt Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) č. 1183, spoluřešitel.
Nahoru