Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.

Seniorní výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů


telefon

www

Další informace

Zaměstnání

2020 dosud: výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů
2017 – 2019: mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky ve Francii
2015 – 2016: politický tajemník Ministerstva zahraničních věcí ČR (ředitel kabinetu ministra, koordinátor přípravy koncepčních dokumentů MZV, koordinátor česko-německého strategického dialogu, koordinátor slavkovské spolupráce)
2015: náměstek člena vlády pro politické záležitosti, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
2014: 1. náměstek ministra, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
2013 - 2014: výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů
2004 - 2013: ředitel Ústavu mezinárodních vztahů
2001 - 2004: zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů
1998 - 2000: výzkumný pracovník na Ústavu mezinárodních vztahů
1999 – 2014: vyučující na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (od roku 2012 profesor), předměty: Sociální a ekonomické otázky zemí Beneluxu, Dějiny zemí Beneluxu, Teorie mezinárodních vztahů, Metodologie politologického výzkumu   
1996 - 2004: asistent na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE Praha, předměty: Tvorba a analýza zahraniční politiky, Dějiny mezinárodních vztahů, Teorie mezinárodních vztahů.

Vzdělání

1996 - 2000: doktorské studium na VŠE Praha
1994 - 1996: inženýrské studium na VŠE Praha - mezinárodní politika, filozofie
1993 - 1994: University of Antwerp - mezinárodní ekonomie, mezinárodní politika
1990 - 1993: bakalářské studium na VŠE Praze, specializace mezinárodní obchod
1986 - 1990: Gymnázium Hořovice

Zahraniční studijní pobyty

2013: tříměsíční studijní pobyt v Číně, China Foreign Affairs University (Peking), Tongji University (Šanghai)
2003 - 2004: Jean Monnet Fellow - European University Institute, Florencie, Itálie
1999: měsíční studijní pobyt, College of Europe v Brugách, Belgie
1997 - 1998: studijní pobyt v Německu (Mnichov - CAP, Frankfurt - FAZ a Berlín - DeutschlandRadio)
1997: letní škola, University of Michigan in Ann Arbor, USA

Profesní aktivity

2018  - 2020: hostující profesor, PSIA, SciencesPo, Paris, předmět „Diplomatic Practice“
2012 – 2013: hostující profesor Diplomatic Academy, Jerevan, Arménie, předmět „Introduction to international politics“
2008 – 2014: Hodnotitel grantů Evropské komise, GA ČR, TA ČR a GA UK
2008 - 2011: zástupce šéfredaktora v Journal of International Relations and Development
2006: vedoucí kurzu a ředitel 7. Evropské letní školy mezinárodních vztahů na téma „Convergence and Diversity in an Enlarged Europe“, Praha
2006: programový ředitel CEEISA Convention Reflecting on a Wider Europe and Beyond: Norms, Rights and Interests, University of Tartu, Estonia
2004 – 2014: předseda redakční rady časopisu Perspectives
2004 - 2007: předseda redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy
2000 - 2004: šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy

Členství

 • Rada pro mezinárodní vztahy (od 1997), Asociace mezinárodních studií ve střední a východní Evropě (1996 - 2014),
 • redakční rada časopisu Mezinárodní vztahy (od 1999), redakční rada časopisu Perspectives (2004 - 2014),
 • vědecká rada Ministerstva zahraničních věcí ČR (2004 - 2006),
 • oborová rada doktorského studia Mezinárodní vztahy na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2005 - 2014),
 • oborová rada doktorského studia Politologie a mezinárodní studia na Fakultě filozofie Západočeské univerzity v Plzni (2005 - 2014),
 • vědecká rada Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (2006 - 2014),
 • vědecká rada Institut für europäische Politik, Berlin (2006 - 2014), akademická rada Metropolitní univerzity Praha (2006 - 2015),
 • Rada Ústavu mezinárodních vztahů (2007-2016),
 • předseda Rady Ústavu mezinárodních vztahů (2012 - 2014),
 • Steering Committe of the ECPR Standing Group on International Relations (2007 - 2013),
 • Executive Council of the Central and Eastern European International Studies Association (2007-2010),
 • předseda Vědecké rady Masarykovy demokratické akademie (od 2017).

Oblast zájmu

evropská integrace
teorie mezinárodních vztahů
česká zahraniční politika
diskursivní analýza

Jazyky

angličtina (plynně)
němčina (plynně)
francouzština (plynně)
nizozemština (pasivně)
ruština (pasivně)
italština (pasivně)
portugalština (pasivně)

Ocenění

Vláda Francouzské republiky, L’ordre national du Mérite, Grand Officier, 2019
Československá obec legionářská, Pamětní medaile III. stupně Za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic, 2019
Asociace mezinárodních vztahů ve střední a východní Evropě, The CEEISA „Award for citizenship“, 1999
Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE Praha, ocenění za příspěvek k mezinárodním vztahům, druhé místo, 1998
Společnost Edvarda Beneše, Cena Edvarda Beneše třetího stupně, 1996
České sdružení pro Spojené národy, Druhé místo ve studentské soutěži "Mé poselství OSN", 1995
Univerzita Antverpy, nejlepší student programu Tempus na RUCA, Antwerpen, 1994

Publikace

Monografie a učebnice (autor či editor)

 • (2019) Metodologie výzkumu politiky. Praha: SLON. Editovaná monografie, hlavní editor Vít Beneš.
 • (2019) Sametová budoucnost? Praha: Masarykova demokratická akademie. Autor kapitoly „Za socialistický Západ!“. Editovaná monografie, spolueditor Petr Agha.
 • (2018) Czechia on the road. Academia: Praha. Editovaná monografie, spolueditor Pavel Baran.
 • (2017) Česko na cestě. Academia: Praha. Editovaná monografie, spolueditor Pavel Baran.
 • (2016) Umění, mystika a politické jednání. Praha: Novela Bohemica.
 • (2013) Non-Western Reflections on Politics. Frankfurt am Main: Petr Lang. Autor kapitol: „Introduction for a Global Dialogue“, 11-20 a „Chinese Political Metaphysics: The Book of Changes“, 71-88. Editovaná monografie, spolueditorka Šárka Moravcová.
 • (2012) Politika nezájmu: Česko a Západ v krizi. Praha: SLON
 • (2012) Regional and International Relations of Central Europe. Basingstoke: Palgrave. Autor kapitoly „Central Europe and IR Thinkig: Traditions and Disciplines“, 18-39, spoluautor kapitol „Introduction to Central Europe“, 1-17, and „Conclusions: Institutions, Geography, and Uncertainty“, 310-316. Editovaná monografie, hlavní editor Zlatko Šabič.
 • (2011), Democratization and Security in Central and Eastern Europe and the Post-Soviet States. Baden-Baden: Nomos. Editovaná monografie, spolueditoři David Bosold, Nik Hynek.
 • (2010) The Czech and Slovenian EU presidencies in a comparative perspective. Dordrecht: Republic of Letters Publishing. Editovaná monografie, spolueditor Zlatko Šabič.
 • (2010) Hledání českých zájmů: mezinárodní bezpečnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Editovaná monografie, spolueditor Vít Střítecký.
 • (2010) Hledání českých zájmů: obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Editovaná monografie, spolueditor Ondřej Horký
 • (2010) Hledání českých zájmů: vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Editovaná monografie, spolueditor Vladimír Handl.
 • (2010) The Quest for the National Interest: A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy. Frankfurt am Main: Peter Lang. Editovaná monografie, spolueditor Mats Braun.
 • (2009) Metafory studené války. Interpretace politického fenoménu. Praha: Portál.
 • (2009) Encyklopedie mezinárodních vztahů. Praha: Portál. Editovaná monografie, hlavní editor Petr Kratochvíl.
 • (2008) Jak zkoumat politiku: Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál. Autor kapitol: „Úvod“, s. 9-13; „Epistemologie, ontologie a operacionalizace“, s. 14-28; „Analýza metafor“, s. 125-148; „Kvalitativní výzkum – standardy, rétorika a logika“, s. 227-240. Editovaná monografie.
 • (2007) 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Autor kapitoly „Ústav mezi pokrokem a věčným návratem téhož“, s. 277-286. Editovaná monografie, spolueditor Petr Kratochvíl.
 • (2005) “Metaphors and Creativity in International Politics.“ Research Cluster ‘Discourse, Politics, Identity’ Working Paper No. 3/2005, Lancaster: Institute for Advanced Studies at Lancaster University, available at http://www.lancs.ac.uk/ias/researchgroups/dpi/dpi.htm
 • (2004) Metaphors Europe lives by: language and institutional change of the European Union. Working Paper, Department of Social and Political Sciences, Florence: European University Institute, EUI Working Paper SPS No. 2004/15.
 • (2003) Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál.
 • (2001) National and European Identities in EU Enlargement. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. Autor kapitoly „Introduction: The Return of Identity to European Politics“, s. 11-20. Editovaná monografie.
 • (2000) Tvorba a analýza zahraniční politiky. VŠE, Praha. Spoluautorka: Radka DrulákováOdborné články v časopisech

 • (2017) „The West, the Centre and the East: assessing the strategic options of Central Europe“. Global Affairs, vol. 3, issue 1.
 • (2015) „Czech metaphors about Europe: Havel vs Klaus“, Journal of International Relations and Development. Spoluautor Vít Beneš.
 • (2014) „The richness of the liberal tradition in international relations: Karl Deutsch on political community and the European integration“, International Relations. sv. 28, č. 3. Spoluautorka Radka Druláková.
 • (2013) „Going Native? The Discipline of IR in Central and Eastern Europe“. Przeglad Europejski, 1 (27), 10-14.
 • (2010) „Of Metaphors, Concepts and Reality: A Reply to Onuf“. Perspectives, vol. 18, No. 1, 77-86.
 • (2009) „Metodologie výzkumu politiky: polemika s Karlem B. Müllerem“. Politologická revue, červen 2009/1, 79-85.
 • (2009) „Odpověď kritikům“. Mezinárodní vztahy, 44 (3), 148-154.
 • (2009) „Přestaňme dohánět, začněme tvořit! Boudoucnost českého oboru mezinárodních vztahů“. Mezinárodní vztahy, 44 (3), 95-109.
 • (2009) „Introduction to the International Relations (IR) in Central and Eastern Europe Forum“. Journal of International Relations and Development, 12 (2), 168–173.
 • (2009) „Les Tchèques à la tête de l’Europe: La présidence tchèque de l’Union européenne en 2009“. Revue d’études comparatives Est-Ouest, vol. 40, n° 1, 19-43.
 • (2008) Aussenpolitik in Ostmitteleuropa: Von Universalisten, Atlantikern, Europäern und Souveränisten. Osteuropa, vol. 58 (7), 139-152, spoluautoři: Michal Kořan, Jan Růžička.
 • (2007) Figuring Out Europe: EU Metaphors in the Minds of Czech Civil Servants. Perspectives, 28, Summer 2007, 5-23, spoluautorka: Lucie Königová. 
 • (2007) Zamyšlení nad českým oborem mezinárodních vztahů: Pokus o bourdieuovský pohled. Mezinárodní vztahy, 3/2007, 69-79.
 • (2006) Motion, Container and Equilibrium: Metaphors in the Discourse about European Integration. European Journal of International Relations, vol. 12(4), 499-531.
 • (2006) „Between Geopolitics and Anti-Geopolitics: Czech Political Thought“. Geopolitics, Vol. 11, No. 3, Autumn 2006, 420-438.
 • (2006) Metafora kak most měždu racionalnym i chudožestvennym. Proceedings of Ural Sate Pedagogical University. LINGUISTICS, vol. 19, 2006, Jekatěrinburg: Ural State Pedagogical University, 116-130.
 • (2006) Qui décide la politique étrangere tcheque? Les internationalistes, les européanistes, les atlantistes ou les autonomistes? La Revue internationale et stratégique, No. 61, Printemps 2006. Paris: IRIS, 71-84.
 • (2005) Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie?. Mezinárodní vztahy, 3/2005, 112-118.
 • (2003) Interactions and identities of Czech civil servants on their way to the EU. Journal of European Public Policy, vol. 10, No.4, 637-654, spoluautoři: Jiří Česal, Stanislav Hampl
 • (2002) The Discipline of IR in Central and Eastern Europe. European Political Science, 2002, vol. 1, No. 3, spoluautorka: Lucie Königová
 • (2002) Záblesk v totalitní temnotě: pokus o výzkum mezinárodních vztahů v období reformního komunismu. Mezinárodní vztahy, 1/2002, pp. 40-57
 • (2001) L’integrazione europea da una prospettiva post-westfaliana. Futuribili 1-2 (Westfalia si complica), 2001, 125-138
 • (2001) The Problem of Structural Change in Alexander Wendt‘s Social Theory of International Politics. Journal of International Relations and Development, vol. 4, No.4, s. 363-379
 • (2001) Mezinárodní vztahy – časopis a disciplína. Mezinárodní vztahy, 1/2001, s. 5-7
 • (2000) Vývoj teorií evropské integrace. Acta oeconomica pragensis, roč. 8, č. 5, s. 115-130
 • (2000) Evropská integrace a její šíření jako přenos institucí. Mezinárodní vztahy, 4/2000, s. 5-16
 • (2000) International Relations in the Czech Republic: A Review of the Discipline. Journal of International Relations and Development, vol. 3, No. 3,  s. 256-282, spoluautor: Radka Druláková
 • (1998) Funkcionalismus a institucionalismus v evropské integraci. Mezinárodní vztahy, Praha, 2/1998
 • (1997) Postmoderní filozofie vědy. Logos, Katedra filozofie VŠE, Praha, 1997

Příspěvky v knihách

 • (2019) „Nikoliv ideály, nýbrž vztahy humanitní.“ In: Petr Hlaváček, Nesamozřejmý národ?, Praha: Academia, s. 69-85
 • (2016) „Do studené války se nevracíme“. In: Petr Hlaváček a Michal Stehlík, ed., Rozdělený svět. Praha: Radioservis, 226-231.
 • (2015) „Tři rozměry české debaty o zahraniční politice lidských práv“. In: Jiří Přibáň a Václav Bělohradský, eds., Lidská práva: (Ne)smysl české politiky?. Praha: Slon, 63-73.
 • (2014) „Svět chladných příšer“, In: Václav Cílek, ed. (2014) Něco se muselo stát. Praha: Novella Bohemica. s. 190-194.
 • (2014) „Towards a European Dream“. In: Ernst Hillebrand and Anna Maria Kellner, eds., Shaping a different Europe. Bonn: Dietz, 52-62.
 • (2014) „Svoboda, rovnost, bratrství a Evropa“. In: Petr Hlaváček, ed., České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě. Praha: Academia, 129-135.
 • (2013) “Central Europe: A continuing challenge”, Lyubov Shishelina, ed., Russia and Central Europe in the new geopolitical realities. Moscow: Institute of Europe, Russian Academy of Sciences, 82-89.
 • (2012) „Czech geopolitics: struggling for survival“, In: Stefano Guzzini, ed., The Return of Geopolitics in Europe? Social Mechanisms and Foreign Policy Identity Crises. Cambridge: Cambridge University Press, 77-100.
 • (2011) „Úvod do mezinárodních vztahů“, In: Miroslav Novák, ed., Úvod do studia politiky. Praha: SLON, 354-376.
 • (2011) “War: from Disciplinarity to Multidisciplinarity and further to Transdisciplinarity”, In: Pami Aalto, Vilho Harle and Sami Moisio, eds, International Studies: Interdisciplinary Approaches. London: Palgrave Macmillan, 228-253.
 • (2010) „Czech Foreign Policy: Ideologies, Prejudices and Co-ordination“ In: Michal Kořan et al. (2010) Czech Foreign Policy in 2007-2009. Analysis. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 371-384.
 • (2010) „Závěrem: Český nezájem se prosazuje“. In: Michal Kořan a kol. (2010) Česká zahraniční politika v roce 2009 : analýza ÚMV. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2010, s. 354-361.
 • (2009) „Syntéza teorií cestou jejich destrukce“, In: Pavel Barša a kol. (2009) Dialog teorií:  Filozofická dilemata výzkumu mezináordních vztahů. Praha: SLON, 225-245.
 • (2009) „Česká zahraniční politika v době počínajícího politického rozkladu“. In: Michal Kořan a kol. (2009) Česká zahraniční politika v roce 2008 : analýza ÚMV. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 373-379.
 • (2009) „Central and Eastern Europe: between continuity and change“ in: Arlene B. Tickner and Ole Waever, eds (2009) International Relations scholarship around the world. London: Routledge, 242-260, co-authors: Jan Karlas, Lucie Königová.
 • (2009) „EU International Role and Its Impact on the Evolution of the EU Constitutional Structure: A Discourse Analytical Perspective“ in: Luboš Tichý, Ondřej Schneider, Běla Plechanovová, eds, European Integration at the Crossroads. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 157-167.
 • (2008) „Česká zahraniční politika mezi internacionalismem a atlantismem“ in: Michal Kořan a kol. (2008) Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 395-402.
 • (2008) „Identifying and assessing metaphors: discourse on EU reform“ in: Terrell Carver and Jernej Pikalo, eds (2008) Political Language and Metaphor: Interpreting and changing the world. London and New York: Routledge, 105-118.
 • (2008) „Možnosti nízkoprofilového předsednictví“ In: Jan Karlas a kol. (2008) Jak předsedat Evropské Unii? Návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 136-144.
 • (2008) „České metafory Evropy – Havel vs. Klaus“ In: Miroslav Novák a Miloš Brunclík, eds., (2008) Postavení hlavy státu v parlamentních a poloprezidentských režimech: Česká republika v komparativní perspektivě. Praha: Dokořán, s. 329-371. spoluautor: Vít Beneš
 • (2007)“Metafory Evropy: pohled evropských politiků a výtvarníků” In: Mirka Kortusová, ed. (2007) Česká republika v Evropské unii: proměny a inspirace. Praha: Univerzita Karlova, Centrum pro sociální a ekonomické strategie, 113-119.
 • (2006) “Jak na metafory? Několik poznámek k analýze politického diskurzu mezinárodních vztahů“ In: Běla Plechanovová, ed. (2006) Evropská unie na počátku 21. století: Reformní procesy a institucionální změny. Praha: Karolinum, 41-59.
 • (2006) “Enlargement and Central and Eastern Europe” In: Fergus Carr and Andrew Massey, eds (2006) Public Policy and the New European Agendas. Cheltenham, UK and Northampton, MA: Edward Elgar, 61-80.
 • (2006) Probably a problem-solving regime, perhaps a rights-based union: European integration in the Czech and Slovak political discourse” In: Helene Sjursen, ed. (2006), Questioning EU Enlargement: Europe in search of identity. London, New York: Routledge, p. 167-185.
 • (2006) ”Czech Republic.” In: Knud Erik Joergensen and Tonny B. Knudsen, eds (2006) International Relations in Europe: Traditions, Perspectives and Destinations. London: Routledge, spoluautorka: Radka Druláková..
 • (2006) ”Reflexivity and structural change”, In: Stefano Guzzini and Anna Leander, eds (2006) Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and his Critics. London: Routledge, 140-159.
 • (2005) ”Jak si stojí česká paradiplomacie? Podíl obecních a krjaských samospráv na zahraniční politice ČR“ /The state of Czech paradiplomacy/ In: Břetislav Dančák, Petr Fiala a Vít Hloušek, eds (2005), Evropeizace: Nové téma politologického výzkumu. Brno: Masarykova Univerzita, 150-165, spoluautoři Petr Kratochvíl a Lucie Königová.
 • (2005) ”Probably a Regime, Perhaps a Union: European Integration in the Czech and Slovak Political Discourse” In: Helene Sjursen, ed. (2005), Enlargement in perspective. Oslo: ARENA Report No 2/2005, p. 209-246.
 • (2005) ”The Czech Republic – From Socialist Past to Socialized Future”, In: Flockhart, Trine, ed. (2005), Socializing Democratic Norms: The Role of International Organizations for the Construction of Europe. London: Palgrave, 149-168, spoluautorka: Lucie Konigová
 • (2004) ”What do the elections to the European Parliament tell us about new member countries?” In: Adebahr, Maria et al., eds (2004) EuroMission: Neue Perspektiven für die erweiterte Europäische Union. Münster-Hamburg-Berlin: LIT Verlag. s. 123-133, spoluautorka: Radka Druláková.
 • (2003) Benelux. In: Vykoukal, Jiří, ed. (2003) Visegrád: možnosti a meze středoevropské spolupráce. Praha: Dokořán, s. 299-314.
 • (2002) Idee von Immanuel Kant in der internationalen Politikwissenschaft und amerikanische Aussenpolitik. In: Salewski, Michael und Timmermann, Heiner (2002) (Hrsg.) Gesichter Europas. Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, Band 105. Münster: LIT-Verlag, pp. 206-222
 • (2002) When Does Regional Cooperation Make Sense? In: Marek Šťastný, ed. (2002) Visegrad Countries in an Enlarged Trans-Atlantic Community. Bratislava: Institute for Public Affairs, pp. 47-66
 • (2002) A Look at the Future EU from the Candidate Countries. In: Martin Brusis and Janis A. Emmanoulidis, eds (2002) Thinking Enlarged: The Accession Countries and the Future of the European Union. Bonn: Europa Union Verlag, pp. 29-46
 • (2001) Tschechien: Streit um Europa. In: Heiner Timmermann (2001) (Hrsg.) Eine Verfassung für die Europäische Union. Opladen: Leske+Budrich, s. 257-264
 • (2001) Promýšlet Evropu. Praha: The British Council, 2001, s. 7-20, spoluautor: Jiří Šedivý
 • (2000) Deset let československé a české zahraniční politiky jako (re)produkce politické identity. In: Společnost v přerodu. Češi ve 20. století. Masarykův ústav AV ČR, Praha, 2000, s. 303-317
 • (2000) EU expansion as export of institutions. In: Drozdowicz, Z. a Glass, K. a Škaloud, J. (Hg.): Von der Emanzipation zum Integration. Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien, Wien a Poznan, 2000, s. 227-238
 • (1998) Hospodářské vztahy mezi ČSSR a oběma německými státy do pádu železné opony. In: Had, Miloslav and Kotyk, Václav (ed.): Malé země, velcí sousedé. Praha, 1998
 • (1998) About the History of the Prisoner‘s Dilemma in the IR Theory. In: Dvořák, Kašička (ed.): European Integration in a Changing World. Praha, 1998
 • (1997) Předmluva. In: Mezinárodní vztahy očima mladých badatelů, sborník z konference, VŠE, Praha, 1997
 • (1997) A Czech View of the European Security. In: Gotchev, Atanas (ed.): The New European Security Architecture and Issues of Early Warning and Conflict Prevention. Sofia, 1997
 • (1996) Některé aspekty vzniku NATO. In: Evropské bezpečnostní struktury, VŠE, Praha, 1996

Překlady

 • (2019) Jean-Claude Michéa, Tajnosti levice. Praha: Masarykova demokratická akademie. Překlad z francouzštiny.
 • (1996) Yvan Vanden Berghe, Velké nedorozumění. Praha: Rada pro mezinárodní vztahy. Překlad z nizozemštiny.

Recenze a recenzní eseje

 • (2019) „Zachrání nás pohanství před liberální totalitou? Úvaha nad knihou Alaina de Benoist Být pohanem (Sol Noctis, Zvolen 2019)“, Literární noviny, Příloha, 12/2019, s. 4-5.
 • (2013) "Dva Francouzi o globalizaci". Lidové noviny, příloha Orientace, 30-X, 5.1. 2013.
 • (2009) „Teorie evropské integrace“, Mezinárodní politika, 3/2009, s. 39
 • (2006) Svět jako metafora. Mezinárodní vztahy, 4/2006, 67-80, recenzní esej
 • (2000) Walter Mattli: The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond. Millennium, vol. 29, No. 3, s. 966-967, 2000, recenze
 • (2000) David Newman, ed.: Boundaries, Territory and Postmodernity. Journal of International Relations and Development. vol. 3, No. 1, 2000, s. 89-93, recenze
 • (1999) Steffano Guzzini: Realism in International Relations and International Political Economy. the Continuing Story of a Death Foretold. Journal of International Relations and Development, vol. 2, no. 3, 1999
 • (1999) Proměny teorie mezinárodních vztahů a její mistři. Mezinárodní vztahy, Praha, 1/1999, recenzní esej
 • (1998) Schafft eine, zwei, viele Modernen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Sachbücher, Frankfurt nad Mohanem, 16.7. 1998, s. 11
 • (1998) Gegen die Einbahnstrasse. Frankfurter Allgemeine Zeitung,  Frankfurt nad Mohanem, 22.5. 1998

Publicistika

 • (2020) „Čína v zajetí Sinopsis“, !Argument, 16. 6. 2020.
 • (2020) „Jen ať se politici bojí. Hnutí žlutých vest je inspirace“, rozhovor s Robertem Břešťanem, Hlídací pes, 27.1. 2020. 
 • (2020) „Populismus je legitimní reakce na selhání tradičních stran“, rozhovor s Kateřinou Perknerovou, Deník, 12.1. 2020.
 • (2019)  Jean-Christophe Notin (2019) Francais, le monde vous regarde. Paris: Tallandier. příspěvek ke knižním rozhovorům s velvyslanci ve Francii.
 • (2019) „Milan Kundera – český spisovatel a občan“, Právo, 3.12. 2019.
 • (2019) „Bienále v „zajímavé době“: Strategie a ideologie v současném umění“, Právo - Salon, 12.9. 2019.
 • (2019) „Evropské umění pozdní doby“, rozhovor s Evou Klíčovou a Petrem Fischerem, Host, 6/2019.
 • (2019) „Evropa bez smíchu?“, Právo - Salon, 28.3. 2019.
 • (2019) „Únik ze zajetí nudy a utrpení“. Právo - Salon, 14.3. 2019.
 • (2018) „Baťovy lotrinské stopy“. Právo - Salon, 10.5. 2018.
 • (2018) „Univerzální – ale jak?“. Právo - Salon, 14.2. 2018.
 • (2017) „V odkouzleném světě“. Revue Prostor, 108, s. 188-193.
 • (2017) „Američtí hrdinové a vypravěči“. Právo - Salon, 2.2. 2017.
 • (2017) „Klíčový je pro ČR trojúhelník Brusel–Berlín–Paříž“. rozhovor, Právo, 30.1. 2017.
 • (2017) „Regulace kapitalismu je naprosto základní otázka“. rozhovor, Denik.cz, 14.1.2017.
 • (2017) „Co je český národní zájem?“. Literární noviny, 1/2017.
 • (2016) „Lidská tvář v nekonečnu“. Host, 10/2016, Brno, 47-50.
 • (2016) „Cizinci a romány. Do Prahy přijíždí alžírský spisovatel Kámel Daúd“. Právo - Salon, 7.10. 2016 (Novinky).
 • (2016) „Protijed Navida Kermaniho. O západní víře ve slovo a východní víře v jeho omezenost“. Právo Salon, 24.8. 2016 (Novinky).
 • (2015) „Rok střední Evropy“. Literární noviny, 16. dubna 2015.
 • (2014) „S novým přístupem vlády k Číně nemáme co ztratit“. rozhovor, EurActiv, 03.11.2014.
 • (2014) „Český humanismus a zahraniční politika“. A2, 5.11.2014.
 • (2014) „Shoda hledaná v dialogu“, A2larm, 10.11.2014.
 • (2014) „S USA na věčné časy, ale pod praporem EU“. Rozhovor, Hospodářské noviny, 24.4.2014.
 • (2014) „K obnovení dialogu s Čínou realisticky“. Právo, 2.5.2014.
 • (2014) „To, co mi vložily do úst Lidové noviny, jsem nikdy neřekl“. Deník Referendum, 23.9.2014. 
 • (2014) „Havlova politika byla chybná a škodlivá“. Rozhovor, Lidové noviny, 30.5.2014.
 • (2014) „Ubrat plyn, nebo přidat vysvětlení?“. Právo, 27.6.2014. 
 • (2014) „Riziko, že zbraně ukořistí extremisté, musíme podstoupit“. Rozhovor, Mladá fronta DNES, 15.8.2014. 
 • (2014) „Odpovědnost Ruska za situaci na Ukrajině je jasná“. rozhovor, Denik.cz, 23.8.2014. 
 • (2014) „O lidských právech vážně a pragmaticky“. Právo,  9.9.2014. 
 • (2014) „Les Tchèques comprennent très bien ce que ressentent les Ukrainiens“. l´Opinion, 10.09.2014.
 • (2014) „Ruce bychom měli mít svázanější“. Literární noviny, 11.9.2014.
 • (2014) „Europe to make media, media to make Europe“,  EUobserver, 25.09.2014.
 • (2014) „Lidská práva v dialogu, ne v monologu“. Právo, 30.09.2014.
 • (2014) „Lidská práva v zahraniční politice: od snění k naivitě. A zpět?“, Deník Referendum, 13.1. 2014.
 • (2014) „Lidská práva v zahraniční politice aneb od snění k naivitě. A zpět?“. Deník Referendum, 13.1.2014.
 • (2014) Probuďme naši zahraniční politiku. Právo, 10.1. 2014 (autoři: Lubomír Zaorálek, Petr Drulák).
 • (2014) „Zabedněnost českých politiků je naším rizikem“, interview, Česká pozice. 6.1. 2014.
 • (2013) „Kočičínský svět“, Právo, příloha  Salon, 12.12. 2013.
 • (2013) "Držet holistický nesoulad". revue Prostor, vol. 31, no. 100, 5-8.
 • (2013) „Lesk a bída teoretického rozumu: rozhovor s Petrem Drulákem“, Mezinárodní vztahy, vol. 48, No. 4, 116-123.
 • (2013) "Moc proměn a proměny moci". Právo, příloha Salon, 26.9. 2013
 • (2013) "Probudí se česká zahraniční politika?". Deník Referendum, 11. 10. 2013
 • (2013) "Překonávání veřejného nezájmu aneb inspirace Komenským". revue Prostor, 97/98, 132-139.
 • (2013) „O politicích a prorocích“. Právo, Salon, 18.4. 2013, 5-7.
 • (2013) „Novinář Jiří Dienstbier“. Jiří Dienstbier rozhlasový zpravodaj 1958-1969. Praha: Radioservis, 9-13.
 • (2013) "Česko v EU a ve světě", studie v projektu Česko hledá budoucnost.
 • (2013) "Miloš Zeman není žádný myslitel", rozhovor, Hospodářské noviny, 5.-7.4. 2013, s. 11.
 • (2013) "Slovensko, Česko a Západ". Zahraničná politika, 4/2012-2013.
 • (2013) "Mluvíme trochu o prorokovi", rozhovor s Ondřejem Slačálkem, Nový prostor, 409, 17.1. 2013, 20-22.
 • (2013) “The Czech conundrum – post-communist, Central European and small“ , In: Nicholas Walton, Jan Zielonka, eds, The new political geography of Europe. London: European Council on Foreign Relations, 83-88.
 • (2012) „Úvodem na závěr, závěrem na úvod“. Mezinárodní politika, 12/2012, 3.
 • (2012) „Spojené státy v 21. století.“ Sborník textů, 43/2012, Praha: Fontes rerum, 18-24.
 • (2012) „Vyvolají jihoevropské demonstrace síť solidarity?“, Česká pozice, 21.11. 2012.
 • (2012) "Belgické tajemno - od mystiků k surrealistům", revue PROSTOR, 95-96, roč. 30, 158-165.
 • (2012) „Prorazit gumovou zeď“, In: Jiří Pehe (ed.) Krize, nebo konec kapitalismu? Praha: Prostor, 203-217.
 • (2012) "Obrana politického kýče", Právo, Salon, 23.8. 2012, s. 5-7.
 • (2012) “The Czech conundrum – post-communist, Central European and small”, In:  Reinventing Europe. European Council on Foreign Relations.
 • (2012) „České chování v EU je ostudné“, Profit, 6/23, 6.2. 2012, 20-21.
 • (2011) „Velké účtování“, MF DNES, 9.12. 2011, 12A.
 • (2011) „Jak na Lucifera? Původ dobra a zla jako problém vědecký, umělecký a politický“, Právo, Salon, 8.12. 2011
 • (2011) „Za vlády prasat: K Bělohradského a Orwellovu pojetí korupce“, Právo, Salon, 25.8. 2011.
 • (2011) „Losování,patriotismus a revoluce“, Lidové noviny, Orientace, 30.4. 2011.
 • (2011) „Nenapravitelný optimista: Za Jiřím Dienstbierem“. Mezinárodní politika,  2/2011, 22-23.
 • (2011) „Čekání na revoluci“, Právo, Salon, 3.2. 2011.
 • (2011)  „Petr Drulák: WikiLeaks je show, při níž se občan aspoň pobaví“, EurActiv, 20.1. 2011.
 • (2010) „WikiLeaks: od demokracie k pornu“, Hospodářské noviny, 1.12. 2010, s. 10.
 • (2010) „We have many things to learn from each other“, Korea Foundation, vol. 19, No.8.
 • (2010) „La crise grecque a joué un rôle très important dans la victoire de la droite tchèque“, EURACTIV.FR, 1.6. 2010.
 • (2010) „Jediný národní zájem, na němž jsme se dokázali shodnout a naplnit ho, byl vstup do Evropské unie“. Mezinárodní politika,  5/2010, 18-22.
 • (2010) „Obavy z Obamy“, DNES, 6.4. 2010, 10A.
 • (2010) „Antigona odchází: Tragično a politika – kunderovská inspirace“, Právo, Salon, 28.1. 2010.
 • (2009) „Malý Čech jde do velkého světa“, Hospodářské noviny, 21.10. 2009, s. 12
 • (2009)  “Proč nám nestačí splývat? Tři slepé uličky české diplomacie: Havel, Klaus, Vondra“, Lidové noviny, Orientace, s. 24.
 • (2009) „L‘UE pour tous et l’OTAN pour eux”, Alternatives internationales, Septembre 2009, No. 44, 52-53.
 • (2009) „Dr. Divnoláska aneb Studená válka podle Stanleyho Kubricka“, Mezinárodní politika, 8/2009, s. 9-11.
 • (2009) „Politika českého nezájmu aneb Rekviem za české předsednictví“, Mezinárodní politika, 7/2009, s. 4-6.
 • (2009) „Anketa k závěru českého předsednictví, E15 České předsednictví Evropské unii, 1.7. 2009, s. XIV.
 • (2009) „Předsednictví poškozeným zbožím“, Strategie, 20, s. 22.
 • (2009) „Wahlboykott: Für ein neues Bürgerforum“, Prager Zeitung, 29. 4. 2009.
 • (2009) „Bojkotujme volby, ať žije revoluce“, Lidové noviny, 28.4. 2009.
 • (2009) „Entropa – český pohled na Evropu“, Mezinárodní politika, 2/2009, p. 33-35.
 • (2009) „Anketa: První měsíc předsednictví Rady Evropské unie očima politologů“, E15 České předsednictví Evropské unii, 28.1. 2009, s. XII.
 • (2008) „The Czech EU presidency: Background and priorities. Notre Europe, Studies & Research 67.
 • (2008) „Metafory náboženství a politiky“. Křesťanská revue, ročník 75, číslo 5, s. 5-8.
 • (2008) „Petr Drulák: Evropa nechce, aby z Ruska vyrostl chuligán“, rozhovor, Ekonomický deník E15, 9.9. 2008.
 • (2008) „Czy Czechy też odrzucą traktat?“, rozhovor, Gazeta Wyborcza, 2.7. 2008.
 • (2008) „Belgie zatím drží“, Mezinárodní politika, 4/2008, 6-9.
 • (2008) „Kdo staví radar: mučitelé z USA?“, Hospodářské noviny, 19.3. 2008, s. 10.
 • (2007) „Ústavní padesátka: inspirace i varování“, Mezinárodní politika, 11/2007, 4-6.
 • (2007) „Slabiny Klausovy argumentace“, Lidové noviny, 21.11. 2007.
 • (2007) „Klaus a ekologové v zajetí rovnováhy“, Lidové noviny: Orientace, 10.11. 2007, s. 8.
 • (2007) „Graswurzel-Europa“, Financial Times Deutschland, 19.6. 2007, p. 24
 • (2007) „Wozu die Raketenabwehr gut ist“, Financial Times Deutschland, 3.4. 2007.
 • (2007) „Metaforický střet o Evropu: Havel vs. Klaus“ Mezinárodní politika, 5/2007, 41-42 (spoluautor: Vít Beneš).
 • (2007) „Intelektuální vliv ve výzkumu mezinárodní politiky“ Mezinárodní politika, 4/2007, 30-31.
 • (2007) „Co dělat s Evropskou ústavní smlouvou?“ Mezinárodní politika, 3/2007, 17-20. (spoluautor Jan Karlas).
 • (2007) „Tarcza tylko w NATO“ Gazeta Wyborcza, 5.4. 2007, rozhovor.
 • (2007) „Havlovy a Klausovy metafory o EU“ Lidové noviny, Orientace, 31.3. 2007 (spoluator: Vít Beneš).
 • (2007) „Dohodněte se o radaru i ústavě“ Hospodářské noviny, 16.-18.2. 2007.
 • (2007) „Ústav mezinárodních vztahů: partner, zprostředkovatel, rádce“ Mezinárodní politika, 1/2007, 3-4.
 • (2006) The Future of the European Union. Global Politics, Brno, 11/06.
 • (2006) Sborník textů: Budoucnost české zahraniční politiky. 16/2006, Praha: Fontes rerum, 10-14, 37-38, 42-43, 45, 52.
 • (2006) Pomoct může i ten, kdo není dokonalý. Respekt, vol. 17 No.16, 2006, 9.
 • (2006) Auf dem Mittelweg: Tschechiens Diplomatie zwischen Missionseifer und Relativismus. Prager Zeitung, 16.3. 2006, p. 4.
 • (2006) Mag Belgie een fluwelen scheiding verwachten? Doorbraak, 3/2006, Antwerpen, 4-6.
 • (2006) Záhada české zahraniční politiky, Lidové noviny, 25.2. 2006
 • (2006) Metaforické plakáty Evropy. Mezinárodní politika 4/2006, s. 40-41.
 • (2005) Evropská integrace a metafory: evropské myšlení bez NÁDOB. Mezinárodní politika 2/2005, 6-7. spoluautor: Jan Karlas.
 • (2005) Co nám metafory mohou říci o politice? Mezinárodní politika 2/2005, 4-5.
 • (2005) Rok po vstupu, krize EU, a co dál?, rozhovor, Ekonom, 36/2005, 28-29.
 • (2005) Česká debata o euroústavě: nemístnost racionality a impotence politiky, Mezinárodní politika, 6/2005, 28
 • (2005) Sbohem Evropo, Lidové noviny, 11.6. 2005.
 • (2005) Co takhle dát Francii lekci?, Lidové noviny, 1.6. 2005.
 • (2005) Španělé nehlasují o smlouvě, ale o Evropě jako takové. rozhovor pro Právo, 19.2. 2005, s. 11.
 • (2005) Evropa bez ústavy je Evropou bez EU. Právo, 13.1. 2005, s. 13.
 • (2004) ”Pre-conference briefing papers II” In: Can Europe sharpen its blunt competitive edge? Reflections on the Prague Castle Conference 2004. Prague: British Council, p. 37-56, spoluautoři Jiří Šedivý, Lucie Königová.
 • (2004) Proč ratifikovat evropskou ústavu. 51pro, 20.12. 2004, s. 44
 • (2004) Evropa rychlého nasazení, Lidové noviny, 7.12. 2004
 • (2004) Turecko patří do Evropy. Právo, 29.10. 2004, s. 13.
 • (2004) Česko mezi mlýnskými kameny. Respekt, 15.3. 2004
 • (2003) Nizozemsku odbila třináctá hodina. Mezinárodní politika, 3/2003, s. 27-29
 • (2003) Euroskeptické  polopravdy. Reflex, 19/2003, s. 38-39
 • (2003) La Republique tcheque et l‘Europe. Entretien avec Petr Drulák. DIPLOMATIE Magazine, No. 1, 2003, s. 18-19
 • (2003) Evropské unii roste druhá hlava. Lidové noviny, Praha, 22.1. 2003
 • (2002) Úředníci nejsou schizofrenní. Lidové noviny, Praha, 27.5. 2002
 • (2001) Flandry a Evropa - vlámská (para)diplomacie. Integrace, 10/2001, www.integrace.cz 
 • (2001) Předsednictví s buřinkou: Belgie v čele EU. Mezinárodní politika, 8/2001, s. 38-40
 • (2001) Evropská supervelmoc, evropský superstát? Ekonom, 8/2001, příloha Integrace ČR do EU, s. 6
 • (2001) Finalita EU po Nice: pokus o český pohled. Evropská témata, 1/2001
 • (2000) Malé státy na mezivládní konferenci. Evropská témata, 1/2000
 • (2000) Suverenita malého státu v Evropské unii. Integrace, 1/2000, s. 8-9
 • (2000) Rakousko jako hrozba postvestfálské Evropě. Mezinárodní politika, 6/2000, s. 6-7
 • (2000) Belgie, profil země. Směr EU (příloha Mezinárodní politiky), 4/2000, s. 21-22
 • (2000) Proč experti nepředpověděli konec studené války? Lidové noviny, 18.3. 2000, s. 22
 • (2000) Suverenita malého státu v Evropské unii. Integrace, Praha, únor  2000, s. 8-9
 • (1998) Ještě ke kooperaci a konfliktu malých států. Mezinárodní politika, Praha, 2/1999
 • (1998) Chiméra konkurence malých států: polemika s Petrem Robejškem. Mezinárodní politika, Praha, 12/1998
 • (1998) Identita malého státu v mezinárodní politice. Mezinárodní politika, Praha, 11/1998
 • (1998) Steigende Steuern treiben tschechische Bierpreise in die Höhe, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.2. 1998(1998) Malé státy ve velkém tisku. Mezinárodní politika, Praha, 7/1998
 • (1998) Staatsgläubigkeit als Grund der Asien-Krise. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4.2. 1998
 • (1997) Co dělat, když jste malý. Mezinárodní politika, Praha, 5/1997
 • (1996) Jak vznikají aliance? Mezinárodní vztahy, Praha, 1/1996
 • (1996) Slyšeli jste o AMSSVE?. Mezinárodní politika, Praha, 10/1996
 • (1995) O federalistech, Holandské radě bezpečnosti a šířících se kruzích. Mezinárodní politika, Praha, 9/1995
Nahoru