Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Seniorní výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 101
kratochvil(zavinac)iir.cz
www

Další informace


Přehled


 Zaměstnání

2002–současnost: výzkumný pracovník ÚMV, Praha
5/2013–5/2018: ředitel ÚMV, Praha
2013: Přednášející, Univerzita Karlova
2012–2013: odborný pracovník Univerzity Palackého Olomouc
2004–2013: zástupce ředitele ÚMV, Praha
2003–současnost: přednášející, VŠE Praha
2002–současnost: přednášející, Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
2000–současnost: přednášející, Informační centrum EU, Praha
2000: informační pracovník v Informačním centru EU, Praha

 Vzdělání

2016: jmenování profesorem s platností od 2. 12. 2016 pro obor Mezinárodní politické vztahy
2011: jmenování docentem s platností od 1. 5. 2011 pro obor Mezinárodní politické vztahy (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE)
2006–2010: bakalářské studium, Institut ekumenických studií, Evangelická teologická fakulta UK, obor Teologie křesťanských tradic
2000–2004: postgraduální studium (Ph.D.), VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní politické vědy, dizertační práce na téma Ruská zahraniční politika a multipolarita: Od distribuce moci k analýze diskurzu
2001– 2003: magisterské studium summa cum laude, FSV UK, mezinárodní vztahy diplomová práce na téma Hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU a zájmy České republiky
1998–1999: magisterské studium summa cum laude, VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní politika a diplomacie (diplomová práce na téma Multipolarita místo bipolarity), vedlejší specializace Komerční jazyky (angličtina, němčina)
1997–1998: studium v rámci programu CEMS, Universität zu Köln, Německo
1994–1997: bakalářské studium, VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní obchod


Zahraniční studijní pobyty, stáže

leden–únor 2013: Výzkumný pobyt na Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonésie
2012: Výzkumný pobyt v Káhiře (Egypt), American University in Cairo
2009: Výzkumný pobyt v Kišiněvě (Moldavsko) a Tbilisi (Gruzie) (v rámci projektu GAČR 407/08/1741)
2008: Výzkumný pobyt v Kyjevě (Ukrajina) a ve Varšavě (Polsko) (v rámci projektu GAČR 407/08/1741)
listopad–prosinec 2004: Friedrich-Ebert-Stiftung, Brussels
léto 2004: Rossiyskiy univerzitet drushby narodov, Moscow
červenec 2003: 7th International Summer School on European Foreign and Security Policy, Deutsche Gesellschaft für Aussenpolitik, Berlin
1997–1998: CEMS Programme, Universität zu Köln, Germany

 Jazyky

český – mateřský jazyk
anglický – plynně
německý – plynně
ruský – velmi dobrá znalost
ukrajinský – pasivně
španělský – pasivně

 Oblasti zájmu

česká zahraniční politika
evropská integrace
institucionální reforma a rozšiřování EU
ruská zahraniční politika
politické vztahy v postsovětském prostoru
náboženství v mezinárodních vztazích
katolická církev a mezinárodní vztahy

 Členství a předsednictví v organizacích

 • člen Akademického sněmu Akademie věd ČR
 • předseda Akademické rady Diplomatické akademie MZV ČR
 • člen Rady Ústavu mezinárodních vztahů, v. v. i. a její místopředseda (2007-2012, 2014-)
 • zvláštní představitel Ústavu mezinárodních vztahů v European Consortium for Political Research (ECPR)
 • zástupce Ústavu mezinárodních vztahů v Trans European Policy Studies Association a člen rady tamtéž (TEPSA)
 • člen International Political Studies Association (IPSA)
 • člen Vědecké rady Metropolitní univerzity Praha
 • člen Oborové rady (politologie a mezinárodní vztahy), Filosofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň
 • člen Oborové rady (mezinárodní vztahy a evropská studia), Metropolitní univerzita Praha
 • člen ISA (International Studies Association, USA)
 • člen CEEISA (Central and Eastern European International Relations Association)

V minulosti

 • člen hodnotícího panelu pro oblast politických a právních věd Grantové agentury ČR
 • člen Expertní hodnotící komise (Omega) Technologické agentury ČR
 • člen externího týmu expertů v oblasti ČZP (MZV ČR)
 • člen výkonného výboru nevládní organizace Evropský dům, Praha
 • člen CZUNA (Czech Association of the UN)
 • člen Teamu Europe, Delegace Evropské komise v Praze
 • člen Editorial Board of Lithuanian Annual Strategic Review

 Pedagogická činnost

 • Přednáškový cyklus Introduction to International Relations, Diplomatic Academy, Ministry of Foreign Affairs of Armenia, Jerevan, 24. 2. - 27. 3. 2014.
 • kurz World Politics and Religion, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
 • kurz Teorie mezinárodních vztahů, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE Praha
 • kurz Teorie a dějiny mezinárodních vztahů I, Metropolitní univerzita Praha
 • kurz Teorie a dějiny mezinárodních vztahů II, Metropolitní univerzita Praha
 • kurz Theories of International Relations and European Integration, postgraduální cyklus pro studenty Metropolitní univerzity Praha
 • garant kurzu The EU as an Actor in International Relations, International and Diplomatic Studies, FMV VŠE
 • garant kurzu Introduction to Development Studies, International and Diplomatic Studies, FMV VŠE
 • příležitostné přednášky pro Diplomatickou akademii

 Další profesní aktivity

 • 2018–2019: hostující editor speciálního čísla Energy Policy (IF 4.039) na téma: Energy Security and Policies of the V4 Countries: Between the West and Russia
 • řada odborných posudků na diplomové a doktorské práce
 • školitel postgraduálních studujících (Jan Blažek, Sabina Domaskina, Jana Hovorková, Lenka Poráziková, Lukáš Tichý, Hanna Vasilevich)
 • příspěvky na řadě domácích i zahraničních  konferencí (ISA, ECPR, IPSA, CEEISA, BISA, TEPSA aj.)
 • Člen Editorial Advisory Board of the Lithuanian Annual Strategic Review
 • 3. –15. 7. 2006: vedoucí kurzu 7. Evropské letní školy mezinárodních vztahů "Convergence and Diversity in an Enlarged Europe", Praha
 • člen redakční rady odborného měsíčníku Mezinárodní politika
 • 2002–2005: editor recenzí Perspectives

 Publikace

Recenzované monografie

Editor publikací

Kapitoly knih

 • Kratochvíl, Petr (2019): Can Domestic Institutions Destroy the International Order? Asle Toje and Bard Nikolas Vik Steen (eds.): The Causes of Peace: What We Know Now. Norwegian Nobel Institute: 2019, pp. 251-276.
 • Kovář, Jan – Kratochvíl, Petr – Sychra, Zdeněk (2019): Representative Democracy in Czechia: A Disconnect Between the National and EU Level. In: Blockmans, S., Russack, S. (eds.): Representative Democracy in the EU: Recovering Legitimacy. London: Rowman & Littlefield International, s. 107-127.
 • Kratochvíl, Petr – Sychra, Zdeněk (2019): Czech Republic: A Paradise for Eurosceptics? In: Kang, Michael – Pollak, Johannes – Schmidt, Paul (eds.): The Future of Europe: Views from the Capitals. Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 21–24.
 • Kovář, Jan – Kratochvíl, Petr – Sychra, Zdeněk (2018): Czechia Direct Democracy: From the Shadows to the Limelight. In: Blockmans, Stevens, Russack, Sophia (eds.): Direct Democracy in the EU: The Myth of a Citizens’ Union. CEPS, Brussels and Rowman & Littlefield International, London, s. 171-193.
 • Kratochvíl, Petr – Tulmets, Elsa (2018): Constructivist approaches to the study of the European neighbourhood policy. In : Schumacher Tobias – Demmelhuber, Thomas - Marchetti Andreas (eds.), The Routledge Handbook on the European Neighbourhood Policy. In: The Routledge handbook on the European neighbourhood policy, 2018, 70-80.
 • Svoboda, Karel – Kratochvíl, Petr (2018): Russia in the Czech Foreign Policy. In: Alica Kizeková et al.: Czech Foreign Policy in 2017: Analysis. Prague: Institute of International Relations. s. 170-182.
 • Kratochvíl, Petr – Doležal, Tomáš (2016): Politické vztahy EU a katolické církve. In: Arnason, Johann P. – Hanyš, Milan (eds): Mezi náboženstvím a politikou, Praha: Togga. 213
  –250.
 • Kuchyňková Petra – Kratochvíl, Petr – Shemlev, Boris (2015): Czech-Russian Relations 1989-2012. In: Andrei Zagorski (ed.):  Russia and East Central Europe after the Cold War. Prague: Human Rights Publisher, 95–134.
 • Kratochvíl, Petr (2014): Česká politika a EU: vize, nebo simulakra? In: Hlaváček, Petr (ed.): České vize Evropy? Manuál k naší evropské debatě, 268–271. Praha: Academia.
 • Kratochvíl, Petr (2013): Islamic Democracy: A Contradiction in Terms?. In: Drulák, Petr –  Moravcová, Šárka(eds.): Non-Western Reflection on Politics, 55–70. Frankfurt am Main: Peter Lang AG Internationaler Verlag der Wissenschaften.
 • Kratochvíl, Petr – Tichý, Lukáš (2012): Evropský diskurs o energetických vztazích EU-Rusko. In:  Tichý, Lukáš (ed.) Energetické vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem: partnerství nebo rivalita?, 86–117. Praha: Metropolitan University Press.
 • Kratochvíl, Petr – Sychra, Zdeněk (2012): Czech-German Relations In the Post-cold War Era: The Best Ever?. In:  Spruds, Andris (ed.) Friendship in the Making: Transforming Relations between Germany and the Baltic-Visegrad Countries, 29. Riga.
 • Kratochvíl, Petr (2011): Taking Stock of the Eastern Partnership in the Visegrad Four. Czech Republic. In:  Duleba, Alexander –  Bilčík, Vladimír (eds.): Taking Stock of the Eastern Partnership in Ukraine, Moldava, Visegrad Four, and the EU, 104–121. Bratislava: Slovak Foreign Policy Association. ISBN 978–80–89356–34-8.
 • Kratochvíl, Petr – Kuchyňková, Petra (2010): Russia in the Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et. al.: Czech Foreign Policy in 2007–2009: Analysis. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. ISBN 978-80-86506-90-6.
 • Kratochvíl, Petr –Horký, Ondřej (2010): Eastern Promises? Czech Ambiguity in the European Neighbourhood. In:  Drulák, Petr –  Braun, Mats (eds.): The Quest for the National Interest. A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy, Frankfurt am Main: Peter Lang AG Internationaler Verlag der Wissenschaften, s. 71–86.
 • Kratochvíl, Petr (2010): National Interest and its Legitimacy: An Attempt at a New Approach. In:  Drulák, Petr –  Braun, Mats (eds.): The Quest for the National Interest. A Methodological Reflection on Czech Foreign Policy, 21-34. Frankfurt am Main: Peter Lang AG Internationaler Verlag der Wissenschaften. ISBN 978-3-631-59663-0.
 • Kratochvíl, Petr (2010): Národní zájem a jeho legitimita. In:  Drulák, Petr –  Střítecký, Vít a kol.: Hledání českých zájmů I. Mezinárodní bezpečnost, 17–30, Praha: Ústav mezinárodních vztahů. ISBN 978-80-86506-86-9; In:  Drulák, Petr –  Horký, Ondřej a kol.: Hledání českých zájmů II. Obchod, lidská práva a mezinárodní rozvoj, 17-30. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2010. ISBN 978-80-86506-87-6; In:  Drulák, Petr –  Handl, Vladimír a kol.: Hledání českých zájmů III. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost, 17-30. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. ISBN 978-80-86506-88-3.
 • Kratochvíl, Petr (2010): Katolická církev v české zahraniční politice. In: Drulák, Petr – Handl, Vladimír a kol.: Hledání českých zájmů III. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost, 51-67. Praha: Ústav mezinárodních vztahů. ISBN 978-80-86506-88-3.
 • Kratochvíl, Petr – Kuchyňková, Petra (2009): Between the Return to Europe and the Eastern Enticement: Czech Relations to Russia. In: Fóti, Gábor – Ludvig, Zsuzsa (eds.): EU–Russian Relations and the Eastern Partnership. Central-East European Member-State Interests and Positions, East European Studies series, 61–85. Budapest: Institute for World Economics Hungarian Academy of Science.
 • Kratochvíl, Petr – Waisová, Šárka: Teorie regionálních integračních procesů. In:  Waisová, Šárka(ed.): Regionální integrační procesy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. (ISBN 978-80-7380-232-5).
 • Kratochvíl, Petr (2008): Constructing the EU´s External Roles: Friend in the South, Teacher in the East? In:  Laure, Delcour – Tulmets, Elsa (eds.): Pioneer Europe? Testing EU Foreign Policy in the Neighbourhood, Baden-Baden: Nomos, 217–227. (ISBN: 978-3-8329-3745-4).
 • Kratochvíl, Petr – Lippert, Barbara (2008): Improving the Cost/Benefit Balance of the ENP for the EU’s Eastern Partners. In:  Avery, Graham –  Nasshoven, Yvonne (eds).: The European Neighbourhood Policy: Challenges and Prospects?, 43–57. Trans European Policy Studies Association. ISBN 978-2-9600828-0-7.
 • Kratochvíl, Petr (2008): Rusko v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal a kol. Česká zahraniční politika v roce 2007, 220-231. Ústav mezinárodních vztahů, 2008. ISBN 978-80-86506-67-8.
 • Kratochvíl, Petr (2008): Země východní dimenze Evropské politiky sousedství v české zahraniční politice.  Kořan, Michal a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2007, 232– 244. Ústav mezinárodních vztahů. ISBN 978-80-86506-67-8.
 • Karlas, Jan – Kratochvíl, Petr (2008): Priority předsednictví - unijní cíle a české zájmy. In:  Karlas, Jan et al. Jak předsedat Evropské unii? 7–16. Ústav mezinárodních vztahů. ISBN 978-80-86506-66-1.
 • Kratochvíl, Petr (2005): Rusko a strategie preemptivních úderů. In:  Khol, Radek et al.: Koncept preemptivní sebeobrany v kontextu boje proti mezinárodnímu terorismu po 11. září 2001, 31–35. Příspěvek k projektu RM 01/03/05 Ministerstva zahraničních věcí ČR.
 • Votápek, Vladimír – Kratochvíl, Petr (2004): Pohled Ruské federace na projekt protiraketové obrany). In:  Khol, Radek –  Šulc, Františeket al.: Protiraketová obrana, 95–102. Ústav mezinárodních vztahů. ISBN 80-86506-42-8.
 • Drulák, Petr –  Königová, Lucie – Kratochvíl, Petr (2005):  Jak si stojí česká paradiplomacie? Podíl obecních a krajských samospráv na zahraniční politice ČR. In: Hloušek, Vít (ed.). Evropeizace: nové téma politologického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3865-9.
 • (2004): The Qualified Majority Voting and the Interests of the Czech Republic. In:  Jankauskas, Algimantaset al. (eds.). Central Europe Beyond Double Enlargement, 143–164. Vilnius: Vilnius University Press. ISBN 9986-19-623-X.
 • Kratochvíl, Petr (2003):Vztah Ruska k severoatlantické alianci po studené válce. In: Adámková, Vlasta –  Kalínská, Emilie – Klíma, Michal – Kratochvíl, Petr: Ekonomická a politická integrace Evropy. Praha: Vysoká škola ekonomická. ISBN 80-245-0520-7.
 • Kratochvíl, Petr (2000): Afrika a OSN". In: Úloha OSN v měnícím se světě: Má OSN budoucnost?. Sborník vynikajících studentských prací. Praha: Vysoká škola ekonomická. ISBN 80-245-0520-7.

Odborné stati (impaktované a recenzované)

Ostatní odborné texty

Recenze a recenzní eseje

 Publicistika, vybraná mediální vystoupení

2021

2020

2019

2018

2017

 

2016

Starší

 Výzkumné projekty

 • 2019: EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability. Projekt Horizon 2020 č. SEP-210485814, EU IDEA, hlavní řešitel.
 • 2019: Geopolitika katolické církve. Grant GA ČR č. 19-10969S, hlavní řešitel.
 • 2018: Vyhodnocení možných variant budoucího vývoje evropské integrace. Projekt TA ČR BETA 2 č. TIRVMZV702, hlavní řešitel.
 • 2018: Podpora hraničního výzkumu na pomezí mezinárodních vztahů a dalších vědních oborů. Projekt MŠMT č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008504, člen řešitelského týmu.
 • 2017: Towards a Citizensʼ Union. Projekt Erasmus Plus (Jean Monet plus) č. 2CU, člen řešitelského týmu.
 • 2016: Práva LGBT osob v mezinárodním kontextu. Grantový projekt TAČR č. TB050MZV019.
 • 2016: Významy demokracie v politickém diskurzu Ruska, Běloruska, zemí Střední Asie a Číny TAČR č. TB940MZV006.
 • 2015: Významy demokracie v politickém diskursu Ruska, Běloruska, zemí Střední Asie
 • a Číny. Grantový projekt TA ČR, hlavní řešitel.
 • 2015: Kontinuální zajišťování urgentních výzkumných zpráv v prioritních oblastech české
 • zahraniční politiky. Grantový projekt TA ČR, hlavní řešitel.
 • 2014: Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie. Grantový projekt VŠE Praha, spoluřešitel.
 • 2014: Česká republika a SZBP/SBOP: Od pasivní absorpce k aktivní transformaci české zahraniční politiky. Grantový projekt podpořený Zastoupením Evropské komise v ČR, hlavní řešitel.
 • 2014: Evropská unie jako autonomní aktér v energetických vztazích. Interní grant MUP MVES/3/2013, spoluřešitel.
 • 2013–2016: Scénáře mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TA ČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
 • 2012–2014: Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí – RESAREAS. Grantový projekt OP VK č. EE2.4.31.0027. Hlavní řešitel: Univerzita Hradec Králové, partneři: Univerzita Palackého v Olomouci, Metropolitní univezita Praha, Vyšší odborná škola cestovního ruchu v Hradci Králové, Ústav mezinárodních vztahů, firma Novasoft a sdružení FoRS
 • 2012–2013: "Analýza plnění evropských závazků Ukrajiny v oblasti energetiky". Grantový projekt TA ČR-BETA, spoluřešitel
 • 2012: "Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie". Interní grantová agentura VŠE, F2/8/2012, spoluřešitel, projektu: Ing. Mgr. Jan Němec
 • 2012–2014: "Konfliktní integrace: reakce národních parlamentů a politických stran na konkurenční vize Evropské unie". Grantový projekt VŠE Praha, spoluřešitel
 • 2011–2012: "Russia and the Wider East Central Europe: A Fundamentally Transformed Relationship Zagorskij". Projekt financovaný FES a vedený MGIMO, Moskva, spoluřešitel
 • 2011– 2012: "Taking Stock of the Eastern Partnership in the Visegrad Four". Projekt financovaný Visegrádským fondem, spoluřešitel
 • 2011–2012: "Evropská unie a římskokatolická církev: "Politická teologie" evropské integrace". Grantový projekt GA ČR, hlavní řešitel
 • 2010–2011: "Analýza diskurzu energetických vztahů EU-Rusko". Grantový projekt MUP Praha, hlavní řešitel
 • 2010–2011: "Evropská unie jako aktér v mezinárodních vztazích: Analýza čtyř typů aktérství". Grantový projekt VŠE Praha, hlavní řešitel
 • 2010: "Zmapování výzkumných programů hlavních světových think tanků v oblasti východní Evropy a Ruska a analýza činnosti ruských think tanků a 'public relations' za hranicemi". Projekt MZV (koordinátor Yuri Fyodorov)
 • 2010: "Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU". Projekt MZV (vedoucí výzkumného týmu)
 • 2008–2009: "Současná situace v Gruzii a v jejích separatistických regionech". Projekt OSVE MZV (spoluřešitelé Vít Střítecký a Michal Parízek)
 • 2008–2009: "Analýza úspěšnosti dosavadní politiky EU vůči RF a identifikace společných zájmů zemí EU vůči RF". OSVE MZV ČR, Úřad vlády ČR, (spoluřešitel Petra Kuchyňková (FSSMU) a Jiří Schneider (PSSI))
 • 2007–2009: "Sociální konstruktivismus a vnější vztahy Evropské unie: Evropská politika sousedství". Grantová agentura ČR, reg. číslo 407/08/1741, hlavní řešitel
 • 2007–2008: "Konstrukce 'zájmu' ve vnějších politických vztazích EU. Analogie mezi národním a veřejným zájmem a jeho aplikace na východní politiku EU". Interní grantový projekt VŠE, registrační číslo IG212037, hlavní řešitel
 • 2007–2008: "Zukunftsperspektiven der europäischen Nachbarschaftspolitik, Nationale Interessen und gemeinsame Strategien in einer erweiterten Union". Mezinárodní projekt podporovaný FES, spoluřešitel
 • 2006–současnost: "Evropská integrace a zájmy ČR". Grantový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR, nositel: ÚMV, ved. projektu: Petr Drulák
 • 2005–současnost: "Česká republika v mezinárodní politice". Výzkumný záměr Ústavu mezinárodních vztahů
 • 2005–současnost: "EU-25/27 Watch". V rámci EU-Consent. http://www.eu-consent.net/
 • 2004–2005: "Russia and Central Europe: New Assessment of their Relations". University of Economics research project
 • 2004: "Relations Between the EU and the Russian Federation: The European Neighbourhood Policy and Beyond". Friedrich Ebert Stiftung
 • 2003–2004: "IR Theory: From Naive Realism to Constructivist Realism". Interní výzkumný projekt Ústavu mezinárodních vztahů
 • 2003–2004: "CEEC Debate Project, Trans-European Political Studies Association". Financováno Evropskou komisí v rámci Fifth Framework Programme (HPSE-CT-2002-60061)
 • 2003–2004: "New Perspectives on International Relations Theory". Interní výzkumný projekt Ústavu mezinárodních vztahů
 • 2004: "Convention Method". Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • 2003: "Local and Regional Governments: Their Role in Czech Foreign Policy". Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • 2003: "QMV and the Interests of the Czech Republic". Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • 2002–2003: "Russian Foreign Policy Towards the USA and China". Interní výzkumný projekt Ústavu mezinárodních vztahů
Nahoru