Podpořte ÚMV

Finanční podpora nám napomáhá v pokračování mezinárodně uznávaného výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů. Přináší nové možnosti ke zvyšování kvality našeho výzkumu a prestiže IIR. Klademe důraz na podporu mladých vědců, a to buď ve formě stálých výzkumných projektů nebo různých forem stáží. Výzkumné záměry plně korespondují s dlouhodobě plánovanými prioritami IIR, zároveň pružně reagujeme na aktuální mezinárodní dění.

Fundraisingová strategie IIR vychází z konceptu společenské odpovědnosti firem (SOF). Propojením akademické obce a privátního sektoru napomáhá ke zvyšování úrovně výzkumu a zároveň i reputace a důvěryhodnosti firem.

Sponzorstvím získáte mnoho dalších výhod

  • Zpracování odborných analýz dle zadání dárce
  • Slevy na publikace IIR a v knihovně IIR
  • Reklama na stránkách IIR, v časopisech IIR, publikací a akcí IIR.

Priority IIR

Ve své činnosti sleduje Ústav mezinárodních vztahů tyto základní cíle:

  • Výzkum v oboru mezinárodních vztahů
  • Zvyšování kvality a prestiže české vědy
  • spolupráce při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky
  • zvyšování povědomí o problematice mezinárodních vztahů mezi odbornou a laickou veřejností

Jak podpořit?

1) Převodem peněžní částky na náš bankovní účet.
a) Zadáním jednorázového příkazu
b) Zadáním trvalého příkazu k úhradě

2) Finanční částkou v hotovosti

3) Formou sponzorského daru – jednorázový finanční dar, poskytnutí věcného daru (odběr zboží, služeb, pořádání seminářů, propagace…)
V případě Vašeho zájmu Vám rádi odpovíme na Vaše otázky na našich kontaktních místech.
Děkujeme za poskytnuté dary a podporu našich výzkumných záměrů

Kontakt

Pokud máte zájem o sponzorství nebo chcete vědět více o naší práci, kontaktujte nás na adrese fundraising@iir.cz.

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
Nerudova 3
118 50 Praha 1 - Malá Strana
Email: fundraising@iir.cz
tel: +420 251 108 260

Fundraisingovou strategii Ústavu mezinárodních vztahů zpracovalo Analytické centrum Praha.

Časté dotazy

Jakou formu sponzoringu mám zvolit?

Doporučujeme Vám nás kontaktovat. Naši odborníci Vám představí kompletní možnosti a nabídnou ideální způsob vhodný přesně pro Vás.

Plynou z dárcovství i nějaké výhody?

Ano. Vedle daňového zvýhodnění nabízíme i poměrně široké portfolio služeb. Od odborných analýz po slevy na naši publikační činnost. Doporučujeme Vám informovat se na naší kontaktní adrese.

Mohu si sponzorský dar zohlednit v daňovém přiznání?

Ano. Věnované peníze na výzkumné účely můžete odečíst od daňového základu a snížit si tak povinnost daně z příjmu. V tomto ohledu Vám poskytneme kompletní právní servis.

Mohu poskytnout neveřejný dar?

Ano. Pokud si nepřejete být zveřejněn v naší databázi dárců, Vaše přání plně respektujeme.

Mohu můj dar zacílit na konkrétní akci?

Ano. Vedle standardního dárcovství je možné sponzorovat konkrétní akci, výzkumný úkol, práci jednotlivých výzkumníků a stážistů nebo konkrétní publikaci.

Dozvím se, kde skončily mé peníze?

Ano. V rámci závěrečné zprávy zveřejníme všechny dary i s jejich zacílením. V případě neveřejného daru bude dárce informován osobně.

Nahoru