Tomáš Dopita, Ph.D.

Výzkumný pracovník, Ústav mezinárodních vztahů


telefon +420 251 108 312
dopita(zavinac)iir.cz
www

Další informace


Přehled


Zaměstnání

2013–současnost: výzkumný pracovník ÚMV, v.v.i, Praha
20183–současnost: šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy, ÚMV
2012–Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Referát rovných příležitostí
2011–2012: externí spolupráce s Otevřená společnost, o.p.s., Centrum ProEquality
2011–externí spolupráce s Gender Studies, o.p.s.
2008–2009: Rozvojová kancelář, Zelená pro planetu, o. s.

 Vzdělání

2009 – 2017: doktorské studium oboru Mezinárodní vztahy, Katedra mezinárodních vztahů, FSV UK. (téma dizertační práce: How to Kill the Intervention? Towards Agonistic Integration in Bosnia and Herzegovina!)
2008: magistr v oboru Mezinárodních vztahů, Katedra mezinárodních vztahů, FSV UK (téma diplomové práce: koncept etnicity v kontextu ozbrojeného konfliktu na Šrí Lance)

 Zahraniční studijní pobyty a stáže

2014 – Visegrad Flying Expert internship in OSW, Warszaw
2012 – stipendium CEEPUS při Fakultě politických věd, Univerzita v Sarajevu, Bosna a Hercegovina
2009 – stáž GLEN, SJ Vietnam, Hanoj, Vietnam
2006 – 2007: stipendium ERASMUS při Univerzitě v Oslo, Norsko

 Další profesní aktivity

Člen ISA: The International Studies Association

 Jazyky

Angličtina (pokročilý, aktivně)
Němčina (pasivně)
Bosenština/Chorvatština/Srbština (aktivně)
Norština (pasivně)

 Oblasti zájmu

Bezpečnost, chápání státnosti a národnosti a evropská integrace na západním Balkánu
Poststrukturalistická teorie a metodologie v mezinárodních vztazích
Genderová rovnost a rovné příležitosti v rozvojové spolupráci a zahraniční službě

 Publikace

Kapitoly knih

 • (2019) The Czech Republic: Kosovo’s Reluctant and Disengaged Recogniser, In: Armakolas, Ioannis, Ker-Lindsay, James (Eds.): The Politics of Recognition and Engagement: EU Member State Relations with Kosovo, p. 83-102.
 • (2016): Balkánský rozměr české zahraniční politiky In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2015. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 188–203.
 • (2016): Lessons from the Army and Police Reforms. In: Szpala, Marta (ed.): Paradoxes of Stabilization: Bosnia and Herzegovina from the Perspective of Central Europe. Warszaw: OSW, s. 103–115.
 • (2015): Balkánský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal a kol. (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2014. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 211–223.
 • (2015): The Balkan Dimension of Czech Foreign Policy. In: Kořan, Michal et al.: Czech Foreign Policy in 2013: Analysis. Prague : Institute of International Relations, s. 191–203.
 • (2014): Balkánský rozměr české zahraniční politiky. In: Kořan, Michal (ed.): Česká zahraniční politika v roce 2013. Analýza ÚMV. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 165–176.

Odborné stati (impaktované, recenzované)


Ostatní odborné texty

 Publicistika, vybraná mediální vystoupení

 Organizační činnost

 • How to Research Big Data? Take the Red Pill and Welcome to the World of Digital Humanities, a seminar with Josef Šlerka at the IIR, 20 April 2016.
 • Gender in Development and Post-Conflict Peace-Building, 5. 12. 2013.
 • Rovnost, rodina a diplomacie. Rovné příležitosti a slaďování rodinného života v diplomatické službě, 5. 12. 2013.

 Výzkumné projekty

 • 2017-2020: Rovnost žen a mužů v české zahraniční politice a rozvojové spolupráci. Projekt OPZ, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006338.
 • 2016-2017: The Politics Of (non)Recognition - Lessons Learned And Knowledge Transfer.
 • 2016: Obsahová analýza vybraných oblastí zahraniční politiky České republiky: vyhodnocení dosavadních aktivit na západním Balkánu a návrh perspektivních oblastí. Grantový projekt TA ČR BETA.
 • 2015 - 2016: Návrh opatření pro prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v české zahraniční službě. Grantový projekt TA ČR BETA.
 • 2013 - 2016: Scénáře vývoje mezinárodního bezpečnostního prostředí. Grantový projekt TAČR č. TB020MZV030, spoluřešitel.
 • 2014: 10 let členství ČR v EU – Důsledky a přínosy pro Českou republiku a její obyvatele. Delegace EK, spoluřešitel.


 Příspěvky na konferencích a seminářích

 • Západní Balkán na rozcestí mezi Západem a Východem: česká a evropská perspektiva. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 11. 10. 2017.,
 • ,The Future Developement of the EU Enlargement and the Balkans“, Law Faculty of the TU Dresden, panel discussion, 25. 7. 2017. 
 • “THE POLITICS OF (NON)RECOGNITION – LESSONS LEARNED AND KNOWLEDGE TRANSFER” WORKSHOP IN KOSOVO under Kosovo Foundation for Open Society (KFOS), 24. -. 28. 2. 2017.
 • ‘Spectres of Fragmentation: Alienation in Hegemonic ‘Outvoting’ and ‘Majorization’ in Bosnia and Herzegovina’. ISA Baltimore, 23.2.2017.
 • .2036: Jihovýchodní Evropa jako plodný underground evropské Babylónie? Jak bude vypadat Evropa a svět za dvacet let. Ústav mezinárodních vztahů. 9. 11. 2016.
 • Normalization of Relations with Kosovo: Challenge Common to Recognizers and Non-Recognizers Alike. Balkan Perspectives on European Integration. Czenin Palace of the Ministry of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, 18. 10. 2016.
 • Bosnia and Herzegovina after the Submission of the EU Membership Application: The Main Challenges Ahead. Institute of International Relations Prague, 27. 9. 2016.
 • EU Enlargement and the Western Balkans: What has been done and what is still to come. University of Economics, Prague, 20. 9. 2016.
 • „Ale my jsme přece neměli kolonie!“ - Česko-slovenské postkoloniální reflexe v čase globálních nerovností a migrací. Ústav mezinárodních vztahů, 31. 5. 2016.
 • Cooperation Between the Visegrad Countries and Brazil, China, India and South Africa. IIR PRague, 5. 5. 2016.
 • Equal Opportunities and Work-Life Balance in Foreign Service. Diplomatic Academy of the Czech MFA, 30.10.2015.
 • The Balkan Dimension of Czech foreign Policy in 2013: An IIR Analysis, Praha, 1. 9. 2014.
 • The Europeanization of the Czech Republic´s Foreign Policy towards the Western Balkans: Identity of Interests, but No Transformation of Identity? The Visegrad Group in the Post-Lisbon EU. Getting Closer to Move Further, Praha, 30. 4. 2014.
 • The transfer of European norms to Bosnia and Herzegovina. Seminar: Promoting participatory democracy in Bosnia and Herzegovina: A reassessment of the Czech and European experience, Praha, 24. 4. 2014.
Nahoru