Globální kompakty o migraci a uprchlictví

Veronika Bílková se ve svém nejnovějším policy paperu věnuje tématu dvou globálních kompaktů o migraci a uprchlictví, které byly přijaty v rámci OSN v prosinci roku 2018.

Policy paper Veroniky Bílkové především porovnává nejnovější významné kompakty OSN o migraci a uprchlictví. Porovnává je nejen mezi sebou, ale také s podobnými smlouvami z různě vzdálené minulosti, přičemž popisuje i například to, jak moderní kompakty vznikly z těch starších. Srovnává nejen jejich značně rozsáhlý obsah, ale také to, jak byly kompakty přijaty politiky z různých zemí patřících do OSN.

V další části se pak paní Bílková zabývá výhradami vůči těmto kompaktům. Výhrady rozděluje do dvou skupin na výhrady vůči obsahu kompaktů a vůči jejich důsledkům, celkově se pak zabývala pěti nejčastějšími námitkami. Výhrady byly různě relevantní a také různě konkrétní, a proto autorka polemizuje, zda dostatečně ospravedlňují zamítavý postoj některých států.

Celý policy paper je k dispozici zde.

Poděkování: Tento policy paper vznikl v rámci projektu TA ČR ÉTA TL01000432 „Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnost¬ní souvislosti, důsledky a doporučení pro ČR".

Nahoru