Je sjednávaná úmluva zakazující jaderné zbraně v rozporu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní (NPT)?

„Každá smluvní strana se zavazuje vést v duchu dobré vůle jednání o účinných opatřeních k zastavení závodů v jaderném zbrojení v blízké budoucnosti a k jadernému odzbrojení a rovněž o smlouvě o všeobecném a úplném odzbrojení pod přísnou a účinnou mezinárodní kontrolou“. (Článek VI Smlouvy o nešíření jaderných zbraní)

Rok 2017 je z hlediska jaderně-odzbrojovacích jednání jedinečný. Především bylo zahájeno historicky významné dvouetapové sjednávání úmluvy zakazující jaderné zbraně na konferenci OSN v New Yorku. První kolo této konference se již konalo ve dnech 27.–31. 3. 2017 a druhé se uskuteční ve dnech 15. 6.–7. 7. 2017 (viz Mezinárodněprávní reflexe č. 10 z 10. listopadu 2016, č. 1 z 1. března 2017 a č. 5 z 24. dubna 2017).

V první polovině roku 2017 se dále ve Vídni uskutečnila ve dnech 2.–12. května první schůzka Přípravného výboru 10. hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT), která tak zahájila smluvní hodnotící proces. V jeho rámci dojde v příštích letech ještě ke dvěma schůzkám zmíněného výboru a celý proces vyvrcholí v r. 2020 konáním 10. hodnotící konference smlouvy NPT. Po neúspěchu předchozí hodnotící konference v r. 2015, kdy nedošlo ke schválení závěrečného dokumentu, má proto nadcházející smluvní hodnotící proces, zejména v kontextu sjednávání úmluvy zakazující jaderné zbraně, velký význam.

Kompletní reflexe zde.

Anglická verze k dispozici zde.

 

Nahoru